Đã tìm thấy 77 kết quả

by admin
Thứ 5 Tháng 10 19, 2017 4:16 pm
Chuyên mục: Hướng dẫn quy trình đăng ký, triển khai Đề tài NCKH các cấp
Chủ đề: Hướng dẫn viết Thuyết minh đề tài NCKH dành cho Sinh viên
Trả lời: 0
Xem: 1522

Hướng dẫn viết Thuyết minh đề tài NCKH dành cho Sinh viên

Phần hướng dẫn viết Thuyết minh đề tài được ghi chú cụ thể trong phần Comment của file Word.
Xin download tại file đính kèm./.
by admin
Thứ 3 Tháng 9 05, 2017 2:14 pm
Chuyên mục: Thông báo
Chủ đề: Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường năm 2018
Trả lời: 0
Xem: 1785

Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường năm 2018

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo cho các cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên sau Đại học có nhu cầu đăng ký đề tài NCKH cấp Trường năm 2018 như sau: Đối tượng đăng ký: - Cán bộ, giảng viên, học viên cao học và sinh viên. - Sinh viên năm thứ 2 và năm 3 có điểm trung bình chung học ...
by admin
Thứ 4 Tháng 8 30, 2017 2:27 pm
Chuyên mục: Đề tài Nghiên cứu Khoa học Cấp Trường
Chủ đề: Quy trình quản lý đề tài, dự án KH&CN tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế
Trả lời: 0
Xem: 1409

Quy trình quản lý đề tài, dự án KH&CN tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

Quyết định số 57/QĐ-ĐHNN ngày 9 tháng 2 năm 2017 về việc ban hành Quy trình quản lý đề tài, dự án Khoa học và Công nghệ tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế download tại file đính kèm.
by admin
Thứ 4 Tháng 8 30, 2017 8:59 am
Chuyên mục: Đề tài Nghiên cứu Khoa học Cấp Trường
Chủ đề: Mẫu Thuyết minh Đề tài cấp Trường
Trả lời: 0
Xem: 1388

Mẫu Thuyết minh Đề tài cấp Trường

Download tại file đính kèm./.
by admin
Thứ 3 Tháng 7 11, 2017 9:24 am
Chuyên mục: Thông báo
Chủ đề: Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Quốc gia Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần 3
Trả lời: 0
Xem: 1873

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Quốc gia Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần 3

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Quốc gia Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần 3 Tiếp nối thành công của Hội thảo Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần thứ nhất và thứ hai (năm 2015 và 2016), Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế phối hợp với Trường Đạ...
by admin
Thứ 3 Tháng 2 21, 2017 2:35 pm
Chuyên mục: Thông báo
Chủ đề: Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Quốc gia về Năng lực giáo viên Tiếng Anh: Từ chính sách đến thực tiễn lớp học
Trả lời: 0
Xem: 2162

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Quốc gia về Năng lực giáo viên Tiếng Anh: Từ chính sách đến thực tiễn lớp học

THÔNG BÁO Về việc tổ chức Hội thảo Quốc gia về Năng lực giáo viên Tiếng Anh: Từ chính sách đến thực tiễn lớp học – English Language Teachers’ Competencies: From Policy to Classroom Practice Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế sẽ tổ chức Hội thảo Quốc gia về N ăng lực giáo viên Tiếng Anh: Từ chín...
by admin
Thứ 3 Tháng 9 20, 2016 3:51 pm
Chuyên mục: Thông báo
Chủ đề: Thông báo Về việc tổ chức Hội thảo chuyên đề Triển khai nghiên cứu khoa học năm 2016
Trả lời: 0
Xem: 2588

Thông báo Về việc tổ chức Hội thảo chuyên đề Triển khai nghiên cứu khoa học năm 2016

Thông báo Về việc tổ chức Hội thảo chuyên đề Triển khai nghiên cứu khoa học năm 2016 Nhằm giải đáp những vướng mắc trong quá trình nghiên cứu và chia sẻ những kinh nghiệm nghiên cứu khoa học giữa các nhà khoa học, chủ nhiệm đề tài, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế sẽ tổ chức Hội thảo chuyên đ...
by admin
Thứ 2 Tháng 9 12, 2016 10:24 am
Chuyên mục: Thông báo
Chủ đề: THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG NĂM 2017
Trả lời: 0
Xem: 2561

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG NĂM 2017

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG NĂM 2017 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế thông báo cho các cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên sau Đại học có nhu cầu đăng ký đề tài NCKH cấp Trường năm 2017 như sau: Đối tượng đăng ký : - Cán bộ, giảng viên, học viên cao học và sinh viên....
by admin
Thứ 3 Tháng 9 06, 2016 8:22 am
Chuyên mục: Thông báo Khoa học
Chủ đề: Danh mục Thông báo Khoa học số 1(30)/2016
Trả lời: 0
Xem: 2425

Danh mục Thông báo Khoa học số 1(30)/2016

Danh mục Thông báo Khoa học số 1(30)/2016 download ở file đính kèm./.