Đã tìm thấy 77 kết quả

by admin
Thứ 3 Tháng 1 12, 2016 8:51 am
Chuyên mục: Thông báo
Chủ đề: Thông báo về việc đăng ký đề tài NCKH cấp Cơ sở (cấp Trường) năm 2016 (đợt 2)
Trả lời: 0
Xem: 4146

Thông báo về việc đăng ký đề tài NCKH cấp Cơ sở (cấp Trường) năm 2016 (đợt 2)

THÔNG BÁO Về việc đăng ký đề tài NCKH cấp Cơ sở (cấp Trường) năm 2016 (đợt 2) Nhằm tạo điều kiện cho Cán bộ viên chức, học viên Sau Đại học và sinh viên tham gia Nghiên cứu Khoa học, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế thông báo đến các đơn vị về việc bổ sung đăng ký đề tài NCKH cấp Cơ sở năm 20...
by admin
Thứ 5 Tháng 11 26, 2015 2:47 pm
Chuyên mục: Thông báo Khoa học
Chủ đề: Danh mục Thông báo Khoa học số 1(14)/2011
Trả lời: 0
Xem: 3618

Danh mục Thông báo Khoa học số 1(14)/2011

Danh mục Thông báo Khoa học số 1(14)/2011
by admin
Thứ 5 Tháng 11 26, 2015 2:47 pm
Chuyên mục: Thông báo Khoa học
Chủ đề: Danh mục Thông báo Khoa học số 2(15)/2011
Trả lời: 0
Xem: 3187

Danh mục Thông báo Khoa học số 2(15)/2011

Danh mục Thông báo Khoa học số 2(15)/2011
by admin
Thứ 5 Tháng 11 26, 2015 2:46 pm
Chuyên mục: Thông báo Khoa học
Chủ đề: Danh mục Thông báo Khoa học số 3(16)/2011
Trả lời: 0
Xem: 3244

Danh mục Thông báo Khoa học số 3(16)/2011

Danh mục Thông báo Khoa học số 3(16)/2011
by admin
Thứ 5 Tháng 11 26, 2015 2:45 pm
Chuyên mục: Thông báo Khoa học
Chủ đề: Danh mục Thông báo Khoa học số 4(17)/2011
Trả lời: 0
Xem: 3251

Danh mục Thông báo Khoa học số 4(17)/2011

Danh mục Thông báo Khoa học số 4(17)/2011
by admin
Thứ 5 Tháng 11 26, 2015 2:44 pm
Chuyên mục: Thông báo Khoa học
Chủ đề: Danh mục Thông báo Khoa học số 1(18)/2012
Trả lời: 0
Xem: 3348

Danh mục Thông báo Khoa học số 1(18)/2012

Danh mục Thông báo Khoa học số 1(18)/2012
by admin
Thứ 5 Tháng 11 26, 2015 2:43 pm
Chuyên mục: Thông báo Khoa học
Chủ đề: Danh mục Thông báo Khoa học số 2(19)/2012
Trả lời: 0
Xem: 3129

Danh mục Thông báo Khoa học số 2(19)/2012

Danh mục Thông báo Khoa học số 2(19)/2012
by admin
Thứ 5 Tháng 11 26, 2015 2:42 pm
Chuyên mục: Thông báo Khoa học
Chủ đề: Danh mục Thông báo Khoa học số 3(20)/2012
Trả lời: 0
Xem: 3167

Danh mục Thông báo Khoa học số 3(20)/2012

Danh mục Thông báo Khoa học số 3(20)/2012
by admin
Thứ 5 Tháng 11 26, 2015 2:38 pm
Chuyên mục: Thông báo Khoa học
Chủ đề: Danh mục Thông báo Khoa học số 1(21)/2013
Trả lời: 0
Xem: 3170

Danh mục Thông báo Khoa học số 1(21)/2013

Danh mục Thông báo Khoa học số 1(21)/2013
by admin
Thứ 5 Tháng 11 26, 2015 2:37 pm
Chuyên mục: Thông báo Khoa học
Chủ đề: Danh mục Thông báo Khoa học số 2(22)/2013
Trả lời: 0
Xem: 3311

Danh mục Thông báo Khoa học số 2(22)/2013

Danh mục Thông báo Khoa học số 2(22)/2013