Đã tìm thấy 77 kết quả

by admin
Thứ 5 Tháng 11 26, 2015 2:37 pm
Chuyên mục: Thông báo Khoa học
Chủ đề: Danh mục Thông báo Khoa học số 3(23)/2013
Trả lời: 0
Xem: 3246

Danh mục Thông báo Khoa học số 3(23)/2013

Danh mục Thông báo Khoa học số 3(23)/2013.
by admin
Thứ 5 Tháng 11 26, 2015 2:35 pm
Chuyên mục: Thông báo Khoa học
Chủ đề: Danh mục Thông báo Khoa học số 1(24)/2014
Trả lời: 0
Xem: 3186

Danh mục Thông báo Khoa học số 1(24)/2014

Danh mục Thông báo Khoa học số 1(24)/2014.
by admin
Thứ 5 Tháng 11 26, 2015 2:35 pm
Chuyên mục: Thông báo Khoa học
Chủ đề: Danh mục Thông báo Khoa học số 2(25)/2014
Trả lời: 0
Xem: 3034

Danh mục Thông báo Khoa học số 2(25)/2014

Danh mục Thông báo Khoa học số 2(25)/2014.
by admin
Thứ 5 Tháng 11 26, 2015 2:34 pm
Chuyên mục: Thông báo Khoa học
Chủ đề: Danh mục Thông báo Khoa học số 3(26)/2014
Trả lời: 0
Xem: 3075

Danh mục Thông báo Khoa học số 3(26)/2014

Danh mục Thông báo Khoa học số 3(26)/2014.
by admin
Thứ 5 Tháng 11 26, 2015 2:26 pm
Chuyên mục: Kỷ yếu Khoa học sinh viên
Chủ đề: Danh mục Kỷ yếu Khoa học sinh viên số 07.2012
Trả lời: 0
Xem: 4678

Danh mục Kỷ yếu Khoa học sinh viên số 07.2012

Danh mục Kỷ yếu Khoa học sinh viên số 07.2012.
Download ở file đính kèm./.
by admin
Thứ 5 Tháng 11 26, 2015 2:24 pm
Chuyên mục: Kỷ yếu Khoa học sinh viên
Chủ đề: Danh mục Kỷ yếu Khoa học sinh viên số 08/2013
Trả lời: 0
Xem: 2885

Danh mục Kỷ yếu Khoa học sinh viên số 08/2013

Danh mục Kỷ yếu Khoa học sinh viên số 08/2013.
Download ở file đính kèm./.
by admin
Thứ 4 Tháng 10 14, 2015 8:46 am
Chuyên mục: Thông báo
Chủ đề: Quỹ khuyến khích tài năng dành cho GV
Trả lời: 0
Xem: 3445

Quỹ khuyến khích tài năng dành cho GV

Quỹ khuyến khích tài năng dành cho GV
by admin
Thứ 4 Tháng 10 14, 2015 8:02 am
Chuyên mục: Thông báo
Chủ đề: Hội thảo Khu vực ""Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ học và giảng dạy Ngôn ngữ"
Trả lời: 0
Xem: 3196

Hội thảo Khu vực ""Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ học và giảng dạy Ngôn ngữ"

Hội thảo Khu vực ""Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ học và giảng dạy Ngôn ngữ"
Xin xem file đính kèm
by admin
Thứ 5 Tháng 10 01, 2015 1:49 pm
Chuyên mục: Hướng dẫn quy trình đăng ký, triển khai Đề tài NCKH các cấp
Chủ đề: Hướng dẫn cấu trúc báo cáo tổng kết NCKH Cấp Trường
Trả lời: 0
Xem: 5718

Hướng dẫn cấu trúc báo cáo tổng kết NCKH Cấp Trường

1. Báo cáo tổng kết đề tài KH&CN cấp cơ sở là cơ sở để Hội đồng đánh giá kết quả nghiên cứu của đề tài. Báo cáo tổng kết đề tài phải phản ánh đầy đủ nội dung, kết quả thực hiện đề tài. Các báo cáo phải đóng thành quyển. 2. Hình thức của báo cáo tổng kết đề tài: 2.1. Báo cáo tổng kết đề tài khổ A4 (2...
by admin
Thứ 5 Tháng 10 01, 2015 1:42 pm
Chuyên mục: Thông báo
Chủ đề: Thông báo Về việc tổ chức Hội thảo chuyên đề Triển khai nghiên cứu khoa học
Trả lời: 0
Xem: 3177

Thông báo Về việc tổ chức Hội thảo chuyên đề Triển khai nghiên cứu khoa học

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế sẽ tổ chức Hội thảo chuyên đề Triển khai NCKH dành cho giảng viên và sinh viên đang thực hiện đề tài NCKH cấp Trường vào ngày 03 tháng 10 năm 2015. Tại Hội thảo này các nhà khoa học, chuyên viên phụ trách NCKH của Trường sẽ chia sẻ những kinh nghiệm nghiên cứu ...