Thể lệ gửi bài báo Thông báo Khoa học

Đăng trả lời
admin
Site Admin
Bài viết: 78
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 9 14, 2015 11:07 pm

Thể lệ gửi bài báo Thông báo Khoa học

Gửi bài by admin » Thứ 2 Tháng 1 25, 2016 7:38 am

THỂ LỆ GỬI BÀI ĐĂNG THÔNG BÁO KHOA HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC HUẾ


1. Bài viết chưa gửi đăng ở bất kỳ một ấn phẩm thông tin nào. Bài không được chọn đăng sẽ không gửi trả lại tác giả.
2. Bài viết phải cô đọng, súc tích, nêu bật được những kết quả nghiên cứu của tác giả và phải theo cấu trúc của một bài báo khoa học bao gồm: phần tóm tắt, đặt vấn đề, nội dung, kết luận, tài liệu tham khảo.
3. Bài viết phải được soạn thảo trên file Word, dài không quá 06 trang, khổ giấy A4 theo hình thức sau: lề trên 4cm; lề dưới 2cm; lề trái 3cm; lề phải 2cm. Cỡ chữ 13, font chữ Times New Roman/ Unicode. Trang, hình, biểu bảng phải được đánh số rõ ràng, chính xác. Không đánh số trang vào bài viết.
4. Ở đầu bài viết cần có một phần tóm tắt bằng tiếng Việt không quá 10 dòng. Ở cuối bài viết có một phần tóm tắt bằng tiếng Anh cũng không quá 10 dòng.
5. Cuối bài viết, đề nghị tác giả giới thiệu một vài dòng về bản thân: họ và tên; năm và nơi tốt nghiệp đại học, sau đại học, ngành học; nơi và năm bảo vệ luận án TS, chuyên ngành nghiên cứu, năm được phong PGS, GS; nơi đang công tác, số điện thoại, email (nếu có).
6. Phần tài liệu tham khảo chỉ nêu các tài liệu được trích dẫn trong bài, được đánh số trong ngoặc vuông và ghi theo thứ tự sau:
- Nếu là sách: TÊN TÁC GIẢ, tên sách, nhà xuất bản, năm xuất bản.
- Nếu là tài liệu đăng trên tạp chí: TÊN TÁC GIẢ, tên bài báo, tên tạp chí tập, số, năm xuất bản, trang.
- Nếu là báo cáo tại hội nghị: TÊN TÁC GIẢ, tên báo cáo, tên kỷ yếu, nơi và thời gian tổ chức hội nghị.

Các tài liệu tham khảo sắp xếp theo thứ tự A, B, C ( theo “tên họ” của tác giả)

Địa chỉ liên hệ và gửi bài:
Phòng KH,CN& HTQT, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế
57 Nguyễn Khoa Chiêm, Huế.
ĐT: (84-54) 3830.722
Fax: (84-54) 3830.820
Email: thidhnn2012@gmail.com (hoặc) hucfl@hueuni.vn, Website: hucfl.hueuni.edu.vn

BAN BIÊN TẬP THÔNG BÁO KHOA HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC HUẾ

Đăng trả lời