Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Quy trình quản lý đề tài, dự án KH&CN tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

Đã gửi: Thứ 4 Tháng 8 30, 2017 2:27 pm
by admin
Quyết định số 57/QĐ-ĐHNN ngày 9 tháng 2 năm 2017 về việc ban hành Quy trình quản lý đề tài, dự án Khoa học và Công nghệ tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế download tại file đính kèm.