Thông báo về việc đăng ký đề tài NCKH cấp Cơ sở (cấp Trường) năm 2016 (đợt 2)

Các thông báo mới nhất về Nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế
Đăng trả lời
admin
Site Admin
Bài viết: 78
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 9 14, 2015 11:07 pm

Thông báo về việc đăng ký đề tài NCKH cấp Cơ sở (cấp Trường) năm 2016 (đợt 2)

Gửi bài by admin » Thứ 3 Tháng 1 12, 2016 8:51 am

THÔNG BÁO
Về việc đăng ký đề tài NCKH cấp Cơ sở (cấp Trường) năm 2016 (đợt 2)


Nhằm tạo điều kiện cho Cán bộ viên chức, học viên Sau Đại học và sinh viên tham gia Nghiên cứu Khoa học, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế thông báo đến các đơn vị về việc bổ sung đăng ký đề tài NCKH cấp Cơ sở năm 2016 đợt 2 như sau:

Đối tượng đăng ký :
- Cán bộ, giảng viên, học viên Sau Đại học và sinh viên.
- Đối với sinh viên, chỉ chọn những sinh viên năm thứ 2 và năm thứ 3 có điểm trung bình chung học tập của năm trước đó từ 2,5 trở lên. Sinh viên năm cuối không được đăng ký.

Yêu cầu: Đề nghị chọn các đề tài có tính cấp thiết, thực tiễn, phù hợp với mục tiêu đào tạo và đặc thù của đơn vị, ưu tiên các đề tài có tính khả thi và áp dụng thực tiễn cao, phục vụ tốt công tác giảng dạy, học tập, quản lý tại đơn vị, hoặc những đề tài có sản phẩm là giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo phục vụ CB và SV.
- Số lượng đề tài trong mỗi đơn vị không hạn chế.
- Ưu tiên những đề tài làm việc theo nhóm (mỗi nhóm không quá 5 người).

Lưu ý: Đề tài nghiên cứu khoa học độc lập cấp Cơ sở do sinh viên, học viên Sau Đại học làm chủ nhiệm đề tài không trùng lặp với đề tài Khóa luận Tốt nghiệp, đề tài luận văn Thạc sĩ và luận án Tiến sĩ.

Kinh phí: Trường hỗ trợ mỗi đề tài cấp Cơ sở từ 8.000.000 đồng-10.000.000 đồng (đối với CB, GV) và từ 5.000.000 đồng-7.000.000 đồng (đối với sinh viên, học viên Sau Đại học). Hội đồng Xét thuyết minh đề tài của Trường sẽ đánh giá thuyết minh, kinh phí và quyết định mức chi cuối cùng cho mỗi đề tài.

Trình tự đăng ký:
Các cá nhân nộp đề xuất của mình (kèm thuyết minh chi tiết theo mẫu đính kèm) cho trưởng đơn vị. Trưởng đơn vị tổ chức họp hội đồng KH-ĐT của đơn vị để sơ tuyển và góp ý. Biên bản họp hội đồng KH-ĐT của đơn vị phải ghi rõ tên đề tài nào được sơ tuyển và xếp theo thứ tự ưu tiên (dựa trên tính cấp thiết hoặc tính khả thi, hoặc lợi ích cụ thể mà đề tài mang lại trực tiếp cho đơn vị đó).
Trợ lý KH của đơn vị tổng hợp các thuyết minh của các cá nhân đề xuất và nộp cho Trường kèm theo biên bản họp hội đồng KH – ĐT qua phòng KH,CN & HTQT.

Thời gian thực hiện: Thời gian thực hiện đối với đề tài cấp trường 2016 là 01 năm (từ tháng 01/2016 đến 12/2016).

Trình tự xét tuyển:
Dựa trên bản thuyết minh của các cá nhân đề xuất, Hội đồng Xét thuyết minh Đề tài Trường sẽ họp xét chọn thuyết minh đạt yêu cầu và phê duyệt cho triển khai thực hiện.
Các thuyết minh được tuyển chọn sẽ được thông báo về các đơn vị và Trường tổ chức ký hợp đồng với chủ đề tài triển khai thực hiện (tháng 1/2016)

Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký:
- Đề nghị các đơn vị nộp bản thuyết minh đề tài NCKH cấp Cơ sở năm 2016 cho Trường qua Phòng KH,CN&HTQT muộn nhất ngày 15/01/2016. Mẫu thuyết minh bằng file điện tử có tại Phòng KH,CN&HTQT hoặc trên trang web của Trường.
- Sau thời hạn này, Trường sẽ không nhận thêm các hồ sơ đăng ký.

Mọi thắc mắc xin liên hệ qua Phòng KH,CN & HTQT của Trường.
ĐT: 054.3.830.722; Email: hucfl@hueuni.vn

Thông tin chi tiết và Mẫu thuyết minh đề tài xin xem file đính kèm. /.
Tập tin đính kèm
GV - Mau Thuyet minh NCKH cap Truong dành cho GV.doc
(64 KiB) Đã tải về 442 lần
SV - Mau Thuyet minh NCKH dành cho sinh vien.doc
(65.5 KiB) Đã tải về 446 lần

Đăng trả lời