Thông báo việc tổ chức Hội thảo khu vực Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ học và Giảng dạy ngôn ngữ

Các thông báo mới nhất về Nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế
Đăng trả lời
admin
Site Admin
Bài viết: 78
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 9 14, 2015 11:07 pm

Thông báo việc tổ chức Hội thảo khu vực Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ học và Giảng dạy ngôn ngữ

Gửi bài by admin » Thứ 5 Tháng 10 01, 2015 1:39 pm

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức Hội thảo khu vực
Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ học và Giảng dạy ngôn ngữ

(Kèm theo Công văn số 91 /ĐHNN-KH,CN&HTQT ngày 20 tháng 05 năm 2015 của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế)

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế phối hợp với Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng sẽ tổ chức Hội thảo khu vực Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ học và Giảng dạy ngôn ngữ vào ngày 6-7 tháng 11 năm 2015.

1. Mục tiêu Hội thảo
Hội thảo nhằm 3 mục tiêu cơ bản sau:
• Tạo diễn đàn trao đổi thông tin khoa học cập nhật và báo cáo kết quả nghiên cứu về ngôn ngữ và khả năng ứng dụng nghiên cứu ngôn ngữ trong lĩnh vực liên ngành về ngôn ngữ và giảng dạy ngôn ngữ
• Giúp các nhà nghiên cứu có định hướng nghiên cứu liên ngành về ngôn ngữ và giảng dạy ngôn ngữ
• Thành lập các nhóm nghiên cứu liên ngành giữa các nhà nghiên cứu, các khoa, giữa các trường đại học và viện nghiên cứu trong nước và khu vực.

2. Nội dung của Hội thảo
Hội thảo sẽ là nơi chia sẻ kết quả nghiên cứu về các chủ điểm chính sau:
• Ngôn ngữ học và ngôn ngữ học ứng dụng
• Giao tiếp liên văn hóa
• Biên phiên dịch và đào tạo Biên phiên dịch
• Việt Nam học
• Khung tham chiếu châu Âu về ngôn ngữ (CEFR)
Hội thảo cũng sẽ đề cập đến những chủ điểm khác có liên quan.

3. Ngôn ngữ sử dụng tại Hội thảo: tiếng Anh và tiếng Việt
4. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo
Hội thảo sẽ diễn ra vào 6-7/11/2015 tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế,
57 Nguyễn Khoa Chiêm, Thành phố Huế.

5. Thời hạn đăng ký và nộp báo cáo Hội thảo
• Thời hạn gửi tóm tắt báo cáo: 15/08/2015 (bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh) (Xem Hướng dẫn trình bày tóm tắt và báo cáo đính kèm).
• Thời gian thông báo chấp nhận báo cáo: 21/08/2015.
• Thời hạn gửi toàn văn báo cáo: 05/10/2015 (Xem Hướng dẫn trình bày tóm tắt và báo cáo đính kèm).
• Thời hạn đăng ký tham dự: 05/10/2015 (Xem Mẫu đăng ký đính kèm).
• Thời lượng báo cáo: 20 phút/1 báo cáo.
• Hội thảo không thu lệ phí tham dự.

Mẫu đăng ký tham dự đính kèm theo Thông báo xem tại file đính kèm.
Các báo cáo được chấp nhận trình bày tại Hội thảo sẽ được đăng toàn văn trong Kỷ yếu của Hội thảo.
Trường trân trọng thông báo đến cán bộ, giảng viên, các nhà nghiên cứu khoa học có quan tâm đăng ký tham dự, gửi tóm tắt và báo cáo toàn văn đến Phòng Khoa học, Công nghệ & Hợp tác Quốc tế của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế theo địa chỉ:
Phòng Khoa học, Công nghệ & Hợp tác Quốc tế
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế. 57 Nguyễn Khoa Chiêm – Huế.
ĐT: 054.3.830.722 – Fax: 054.3.830.820
Gửi tóm tắt và báo cáo toàn văn về địa chỉ e-mail của Bà Ngô Thị Minh Thi (cán bộ Phòng KH,CN&HTQT): thidhnn2012@gmail.com.
Mọi thông tin về tổ chức, xin liên hệ với Ông Lại Quốc Lộc (Phó Trưởng Phòng KH,CN&HTQT) theo địa chỉ e-mail: hucfl@hueuni.vn hoặc qua số điện thoại: 054.3.830.722./.
Tập tin đính kèm
PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ HỘI THẢO LIÊN NGÀNH VỀ NGÔN NGỮ.doc
(24.5 KiB) Đã tải về 421 lần
Hướng dẫn tóm tắt và tham luận.docx
(51.13 KiB) Đã tải về 428 lần

Đăng trả lời