thong-bao-cong-nhan-ket-qua-tuyen-dung-vien-chuc-2018
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2018, cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-ket-qua-thi-tuyen-ket-qua-xet-tuyen-tuyen-dung-vc-nam-2018
Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ kết quả thi tuyển dụng viên chức năm 2018 của Hội đồng Tuyển dụng Trường, Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo như sau: Chi tiết...
thong-bao-thi-hsk-dot-thang-3-nam-2019
Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Huế phối hợp với Ủy Ban Hán ngữ Quốc gia Trung Quốc tổ chức kỳ thi Năng lực Tiếng Trung (HSK, HSKK) tại khu vực miền Trung Việt Nam. Thông tin cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-de-cuong-huong-dan-on-tap-thi-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2018
Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế năm 2018 thông báo đề cương hướng dẫn ôn tập thi tuyển dụng viên chức cụ thể như sau: (vui lòng tải file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-quyet-dinh-va-danh-sach-thi-sinh-trung-tuyen-bang-dai-hoc-thu-hai-he-chinh-quy-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế trân trọng thông báo đến các thí sinh dự tuyển Bằng đại học thứ hai tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đợt thi ngày 25/11/2018 và đợt thi ngày 23/12/2018 về Quyết định và danh sách trúng tuyển Bằng đại học thứ hai, hệ Chính quy tại Trường (thông tin chi tiết xem file đính kèm). Chi tiết...
thong-bao-noi-dung-thi-thoi-gian-thi-va-danh-sach-ung-vien-du-dieu-kien-thi-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2018
Căn cứ vào Biên bản họp ngày 02/01/2019, Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế năm 2018 thông báo một số nội dung sau: Chi tiết...
thong-bao-khong-thay-doi-thoi-gian-thu-nhan-ho-so-tuyen-dung-vien-chuc-2018
Theo thông báo số 3238/TB-LĐTBXH ngày 6 tháng 8 của Bộ LĐTBXH về việc nghỉ lễ, tết năm 2019 đối với cán, công chức, viên chức và người lao động (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-bo-sung-tieu-chi-o-vi-tri-viec-lam-giang-vien-khoa-quoc-te-hoc-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2018
Căn cứ Tờ trình đề ngày 19 tháng 12 năm 2018 của Khoa Quốc tế học về việc bổ sung tiêu chí tuyển dụng viên chức năm 2018, Trường bổ sung tiêu chí vào vị trí việc làm giảng viên Khoa Quốc tế Trường như sau: Chi tiết...
thong-bao-nop-hoc-phi-hoc-ky-i-nam-hoc-2018-2019-5c0dc2e16a0af
Nhằm bảo đảm cho việc thu và nộp học phí theo đúng quy định, Trường thông báo cho Lãnh đạo các khoa, phòng Đào tạo, phòng Công tác Học sinh, Sinh viên và toàn thể sinh viên các khóa về kế hoạch nộp học phí học kỳ I, năm học 2018-2019 như sau: Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-to-chuc-on-tap-thi-va-cap-chung-chi-nghiep-vu-huong-dan-du-lich-khoa-4
Tiếp nối thành công kỳ thi Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch khóa 3, đợt ngày 04 tháng 10 năm 2018 (theo thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL và quyết định số 92/QĐ-TCDL), với tỉ lệ 100% học viên đạt và đã được cấp chứng chỉ, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo về việc tổ chức ôn tập, thi và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch khóa 4 với các thông tin cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2018
Căn cứ Quyết định số 1230/QĐ-ĐHH ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Đại học Huế về việc Phê duyệt đề án vị trí việc làm Trường Đại học Ngoại ngữ; Công văn số 1614/ĐHH-TCCB ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Đại học Huế về phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2018 của Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường thông báo tuyển dụng cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-thu-bhyt-cua-sinh-vien-nam-2-3-4
Căn cứ nguyện vọng của sinh viên trong việc đóng bảo hiểm, Phòng Công tác Học sinh– Sinh viên, phòng Kế hoạch – Tài Chính  xin  thông báo  lịch thu bảo hiểm y tế cho sinh viên năm 2, năm 3, năm 4 và các sinh viên năm 1 chưa có thẻ BHYT như sau: (xem chi tiết các file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-lich-thi-phong-thi-so-bao-danh-thi-tuyen-sinh-bang-dai-hoc-thu-2-ngay-25112018
Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Huế xin thông báo lịch thi, phòng thi, số báo danh thi tuyển sinh bằng đại học thứ hai, hệ chính quy tại Trường Đại học Ngoai Ngữ, Đại học Huế ngày thi 25 tháng 11 năm 2018 (thông tin chi tiết xem file đính kèm). Chi tiết...
thong-bao-cap-nhat-thong-tin-so-dien-thoai-va-so-the-atm-cua-ngan-hang-vietinbank-doi-voi-sinh-vien-cac-khoa
Nhằm chuẩn bị cho công tác thu học phí trực tuyến bắt đầu từ năm 2019 (là hình thức cho phép sinh viên có thể sử dụng thẻ/tài khoản thanh toán mở tại VietinBank thực hiện thanh toán học phí cho Nhà trường tại website của Trường và được gạch nợ ngay khi thanh toán) được thuận lợi cho những năm học tới, Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên hệ đại học chính quy đang theo học tại trường về việc rà soát, cập nhật thông tin số điện thoại và số thẻ ATM của Ngân hàng Vietinbank, cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-phong-thi-hsk-thang-122018
Điểm thi HSK Huế xin thông báo một số thông tin sau: Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-sinh-vien-no-hoc-phi-cac-khoa-hoc-ky-i-nam-hoc-2018-2019-dot-2
Nhằm bảo đảm cho việc thu và nộp học phí theo đúng quy định, Trường thông báo cho Lãnh đạo các khoa, phòng Đào tạo, phòng Công tác Học sinh, Sinh viên và toàn thể sinh viên các khóa về kế hoạch nộp học phí học kỳ I, năm học 2018-2019 như sau: Chi tiết...
thong-bao-nop-hoc-phi-hoc-ky-i-nam-hoc-2018-2019
Nhằm bảo đảm cho việc thu và nộp học phí theo đúng quy định, Trường thông báo cho Lãnh đạo các khoa, phòng Đào tạo, phòng Công tác Học sinh, Sinh viên và toàn thể sinh viên các khóa về kế hoạch nộp học phí học kỳ I, năm học 2018-2019 như sau: Chi tiết...
thong-bao-do-danh-sach-du-thi-hsk-hskk-thi-ngay-0212-2018-da-duyet-ho-so-den-ngay-21102018
Thân gửi các thí sinh dự thi HSK, HSKK ngày 02/12/ 2018 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Chi tiết...
thu-ngo-cua-hieu-truong-huong-den-ky-niem-15-nam-thanh-lap-truong
Về việc sưu tầm tư liệu, hiện vật nâng cấp Phòng truyền thống nhân kỷ niệm 15 năm thành lập trường Đại học Ngoại ngữ. Chi tiết...
thong-bao-nhan-the-bhyt-sinh-vien-k15-nam-hoc-2018-2019
Hiện nay, Trường đã làm được thẻ BHYT sinh viên, hạn thẻ từ 01/10/2018 đến 31/12/2019 cho 934 sinh viên K15. Vậy, Trường thông báo đến các sinh viên K15 đã tham gia nộp BHYT tại Trường đến Phòng Y tế ( B.I.7) để nhận thẻ trong thời gian từ ngày 09/10/2018 đến ngày 19/10/2018. Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 48
Tổng số lượt xem trang này: 81.181
Tổng số lượt truy cập: 4.556.398