thong-bao-ket-qua-diem-thi-dgnlnn-ngay-0652018
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo Kết quả Thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Kỳ thi được tổ chức dành cho sinh viên vào ngày 06/5/2018 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế để lấy kết quả làm điều kiện xét tốt nghiệp. Sinh viên có thể tra cứu kết quả thi tại đường link: http://www.tradiemdhnn.tk/ Chi tiết...
thong-bao-lich-thi-ket-thuc-hoc-phan-va-danh-sach-sinh-vien-hoc-lai-hoc-cai-thien-ghep-voi-khoa-sau-hk2-nam-hoc-2017-2018
Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo lịch thi và danh sách sinh viên dự thi (xem chi tiết trên file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-tap-huan-dinh-dang-de-thi-dgnl-su-dung-ngoai-ngu-theo-khung-nang-luc-ngoai-ngu-6-bac-danh-cho-viet-nam
Nhằm tạo đào kiện cho thí sinh nắm bắt được định dạng đề thi theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam, Trường Đại học Ngoại ngữ sẽ tổ chức buổi hướng dẫn về format đề thi và cách thức làm bài hiệu quả. Cụ thể như sau (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-nhan-ket-qua-phuc-khao-diem-thi-dgnlnn-ngay-12112017-tai-hue
Theo quy định mới, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ thông báo kết quả điểm thi và điểm phúc khảo đến từng thí sinh.(xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-lich-thi-ket-thuc-hoc-phan-hk1-nam-hoc-2017-2018
Sinh viên xem lịch thi cụ thể ở file đính kèm Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 24
Tổng số lượt xem trang này: 1.045
Tổng số lượt truy cập: 3.311.537