Lịch công tác
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Ngày Giờ
Thứ sáu,
14-12-2018
13:30 Họp giao ban công tác khoa học và công nghệ Đại học Huế. - Đại diện Ban Giám hiệu (PHT Phạm Thị Hồng Nhung);
- Trưởng hoặc Phó Trưởng phòng KHCN-HTQT;
- Chuyên viên phụ trách KH&CN.
Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế
16:00 Lễ kết nạp hội viên Hội cựu chiến binh Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. - Đại biểu có giấy mời;
- Toàn thể hội viên Hội CCB;
- Sĩ quan dự bị và cựu quân nhân.
Phòng Hội trường 2, tầng 3, Nhà Hiệu bộ Hội CCB
Thứ bảy,
15-12-2018
08:00 Hội nghị đánh giá, xếp loại đối với tổ chức Đảng và đảng viên năm 2018. Các đồng chí đảng ủy viên Văn phòng Đảng ủy Trường ĐHNN Bí thư Đảng ủy Trường ĐHNN
14:00 Hội nghị đại biểu Công tác sinh viên định kỳ. - Đại diện Ban Giám hiệu;
- Đại diện lãnh đạo các Khoa; lãnh đạo các Phòng, Ban chức năng, Đoàn thể.
- Giáo viên cố vấn học tập, Trợ lý Công tác sinh viên các Khoa;
- Đại biểu các lớp truyền thống.
Phòng Hội trường 1, tầng 3, Nhà Hiệu bộ Ban Giám hiệu
Thứ năm,
20-12-2018
09:00 Tiếp đại diện Học viện Ngô Châu, Trung Quốc. - Đại diện Ban Giám hiệu;
- Đại diện lãnh đạo: Khoa tiếng Trung, Phòng KH,CN&HTQT, Phòng Đào tạo.
Phòng Tiếp khách Quốc tế, tầng 2, Nhà Hiệu bộ. Ban Giám hiệu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 13
Tổng số lượt xem trang này: 15.504
Tổng số lượt truy cập: 4.274.976