Lịch công tác
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Ngày Giờ
Thứ sáu,
24-05-2019
07:30

Hội thảo “Vai trò Công đoàn Đại học Huế trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”

 

- Ban Chấp hành và Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Đại học Huế;
- Ban Chấp hành và Ủy ban Kiểm tra Công đoàn cơ sở Trường ĐHNN.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế
09:00

Họp Hội đồng thi ĐGNLNN tiếng Anh bậc 3 - 5 tại Trung tâm GDTX tỉnh Cà Mau

Các thành viên trong Ban Hội đồng thi. (Danh sách kèm theo quyết định số 345/QĐ-ĐHNN, ngày 21/05/2019)

Phòng Hội trường 2, tầng 3, Nhà Hiệu Bộ Chủ tịch Hội đồng thi
14:00

Họp toàn đoàn cán bộ, viên chức được cử tham dự lớp học Cao cấp chính trị do Ban Tổ chức TW tổ chức tại ĐHH 2019. 

- Đại diện Thường trực cấp ủy cơ sở Trường;

- Các học viên theo danh sách đề nghị và phê duyệt của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi Bí thư Đảng uỷ Đại học Huế
14:00

Tiếp đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh  

- Đại diện Ban Giám hiệu;

- Đại diện Khoa tiếng Anh;

- Đại diện Phòng KH,CN&HTQT.

Phòng tiếp khách Quốc tế, tầng 2, Nhà Hiệu bộ Ban Giám hiệu
14:30

Tổ chức buổi giới thiệu các chương trình học bổng trao đổi của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ  cho giảng viên, sinh viên của Trường

- Giảng viên và sinh viên có quan tâm

Hội thảo 4, Tòa nhà Chuyên ngành Tổng lãnh sự Quán Hoa Kỳ
17:00

Họp Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên, Ban Thư ký Hội Sinh viên Đại học Huế mở rộng

 

- Bí thư Đoàn Thanh niên;

- Chủ tịch Hội Sinh viên Trường.

Phòng họp I.7, số 04 Lê Lợi Bí thư Đoàn thanh niên Đại học Huế
Chủ nhật,
26-05-2019
15:00

Tổ chức Lễ Tốt nghiệp và Trao bằng Cử nhân lớp Anh B2K12CQ và Sư phạm Tiếng Anh liên thông K12CQ tại Huế

- Đại diện Ban Giám đốc Đại học Huế;

- Đại diện Ban Đào tạo - Đại học Huế;

- Đại diện Ban Giám hiệu;

- Đại diện lãnh đạo Khoa Tiếng Anh;

- Đại diện lãnh đạo Phòng Đào tạo (phụ trách các lớp bằng hai, liên thông);

- Đại diện lãnh đạo Phòng CTHSSV;

- Đại biểu (có giấy mời);

- Toàn thể sinh viên lớp Anh B2K12CQ và Sư phạm Tiếng Anh liên thông K12CQ tại Huế.

Hội trường 1, tầng 3, nhà Hiệu bộ, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHH Phòng Công tác HSSV
Thứ ba,
28-05-2019
16:00

Họp triển khai dự án VETEC

 

 Thành viên Ban Điều hành Dự án VETEC theo Quyết định số 1348/QĐ-ĐHH ngày 29/11/2017 của Giám đốc Đại học Huế 

Phòng họp I.7, số 04 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế - Trưởng Ban Điều hành Dự án
Thứ năm,
30-05-2019
14:00

Họp Ban xây dựng dữ liệu xếp hạng đại học của Đại học Huế

PHT Phạm Thị Hồng Nhung

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi PGĐ Huỳnh Văn Chương
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 29
Tổng số lượt xem trang này: 17.883
Tổng số lượt truy cập: 4.933.426