Lịch công tác
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Ngày Giờ
Thứ bảy,
20-10-2018
08:00 Giao lưu kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và sơ kết 3 năm phong trào "Giỏi việc trường, đảm việc nhà". - Đại diện Ban Giám hiệu;
- BTV Công đoàn cơ sở;
- Toàn thể nữ CBVC,LĐ Trường.
Nhà Hàng Bình Minh, 29 Nguyễn Thị Minh Khai, Tp. Huế Ban Nữ công CĐCS Trường
14:00 Lễ trao học bổng Quỹ từ thiện Phuc’s Fond cho học sinh – sinh viên nghèo vượt khó. - Đại diện Ban Giám hiệu;
- Sinh viên được nhận học bổng (theo Công văn của Đại học Huế).
Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi PGĐ Trương Quý Tùng
Thứ hai,
22-10-2018
08:30 Làm việc với chuyên gia của Dự án EVENT. - Đại diện lãnh đạo Phòng CTHSSV;
- Cán bộ phụ trách Bộ phận hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp;
- Các cán bộ, giảng viên phụ trách công tác hỗ trợ, giảng dạy kỹ năng mềm cho sinh viên.
Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi PGĐ Trương Quý Tùng
15:00 Họp rà soát hồ sơ sinh viên trao đổi đến Đại học Huế thuộc Dự án SHARE.
 
 
- Đại diện Ban Giám hiệu;
-  Chuyên viên phòng KHCN&HTQT (phụ trách Dự án SHARE).
Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi PGĐ Đỗ Thị Xuân Dung
Thứ ba,
23-10-2018
08:30 Làm việc với chuyên gia của Dự án EVENT về hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp.
 
 
- Đại diện lãnh đạo Phòng CTHSSV;
- Các cán bộ, giảng viên phụ trách công tác hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp;
- Cán bộ phụ trách Bộ phận hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp.
Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi PGĐ Trương Qúy Tùng
Thứ tư,
24-10-2018
08:00 Seminar chuyên đề "Xây dựng ngữ liệu song ngữ nhằm ứng dụng vào giảng dạy ngoại ngữ và Tiếng Việt cho người nước ngoài". - Đại diện Ban Giám hiệu;
- Đại diện lãnh đạo các đơn vị;
- Giảng viên Khoa Việt Nam học, Khoa Tiếng Anh và các cán bộ, giảng viên có quan tâm;
- Nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên.
Hội trường 1, tầng 3, Nhà Hiệu bộ PGS.TS. Đinh Điền
Thứ năm,
25-10-2018
14:00 Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Huế. TS Bảo Khâm Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế - Chủ tịch Hội đồng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 20
Tổng số lượt xem trang này: 14.654
Tổng số lượt truy cập: 4.017.596