THÔNG BÁO
thong-bao-nop-ban-sao-bang-tot-nghiep-thpt-cua-sinh-vien-khoa-k14-lan-2
Để  hoàn thiện hồ sơ sinh viên Khóa 2017 – 2021 (Khóa K14), Nhà trường đã đề nghị sinh viên nộp bản sao bằng tốt nghiệp (BTN) THPT tại Thông báo số 1089/TB-ĐHNN ngày 16/10/2018. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều sinh viên chưa nộp bản sao BTN theo quy định làm ảnh hưởng đến công tác lưu trữ hồ sơ của Trường. (Có danh sách kèm theo) Chi tiết...
danh-sach-thi-sinh-du-dieu-kien-du-thi-ky-thi-dgnlnn-theo-khung-nlnn-6-bac-dung-cho-viet-nam-dot-thi-ngay-2012019-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo Lịch thi và Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Kỳ thi ĐGNLNN theo KNLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, Tiếng Anh bậc 3-5 (thi trên máy tính), cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-tap-huan-pho-bien-quy-che-thi-dinh-dang-de-thi-huong-dan-cach-thuc-lam-bai-thi-va-to-chuc-thi-thu-ky-thi-danh-gia-nlnn-theo-khung-nlnn-6-bac-dung-cho-viet-nam-dot-thi-ngay-20012019-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ sẽ tập huấn phổ biến quy chế thi, định dạng đề  thi, hướng dẫn làm bài và tổ chức thi thử kỳ thi đánh giá NLNN theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-nhan-bang-tot-nghiep-he-chinh-quy-dot-2-5c3d84e68f517
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo nhận bằng tốt nghiệp hệ chính quy, năm học 2017-2018 (Đợt 2) cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-ket-qua-tuan-sinh-hoat-cong-dan-hssv-nam-hoc-2018-2019
Thực hiện công văn của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" năm học 2018-2019, từ 25 tháng 8 đến 04 tháng 11 năm 2018 Nhà trường đã tổ chức tuần sinh hoạt công dân cho tất cả sinh viên các khoá từ K12 đến K15.  Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-trao-hoc-bong-nguyen-truong-to-5c380089cbd25
Thực hiện Công văn số 21/ĐHH-CTHSSV ngày 09 tháng 01 năm 2019 của Đại học Huế về việc tổ chức trao Học bổng Nguyễn Trường Tộ, nay Nhà trường thông báo cho các sinh viên có tên trong danh sách (kèm theo) thời gian và địa điểm nhận học bổng như sau: Chi tiết...
thong-tin-cho-cac-lop-anh-bang-2
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ gửi kèm các thông tin cần thiết cho các lớp Anh bằng 2, sinh viên xem chi tiết các file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-cho-sinh-vien-khoa-tuyen-sinh-2017-truong-dhnn-dang-ky-cac-mon-hoc-gdtc-hoc-ky-ii-nam-hoc-2018-2019
Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019, Khoa GDTC thông báo việc tổ chức cho sinh viên năm 2 Trường Đại học Ngoại ngữ đăng ký các môn học GDTC cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-thi-hsk-dot-thang-3-nam-2019
Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Huế phối hợp với Ủy Ban Hán ngữ Quốc gia Trung Quốc tổ chức kỳ thi Năng lực Tiếng Trung (HSK, HSKK) tại khu vực miền Trung Việt Nam. Thông tin cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-de-cuong-huong-dan-on-tap-thi-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2018
Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế năm 2018 thông báo đề cương hướng dẫn ôn tập thi tuyển dụng viên chức cụ thể như sau: (vui lòng tải file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-bo-sung-ho-so-sinh-vien-khoa-k15
Qua quá trình rà soát hồ sơ của sinh viên khóa 2018-2022 (khóa K15), Nhà trường nhận thấy có một số sinh viên chưa nộp đầy đủ các giấy tờ theo quy định (có danh sách và danh mục hồ sơ kèm theo). Chi tiết...
thong-bao-quyet-dinh-va-danh-sach-thi-sinh-trung-tuyen-bang-dai-hoc-thu-hai-he-chinh-quy-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế trân trọng thông báo đến các thí sinh dự tuyển Bằng đại học thứ hai tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đợt thi ngày 25/11/2018 và đợt thi ngày 23/12/2018 về Quyết định và danh sách trúng tuyển Bằng đại học thứ hai, hệ Chính quy tại Trường (thông tin chi tiết xem file đính kèm). Chi tiết...
thong-bao-nop-no-hoc-phi-cac-khoa-cua-hoc-ky-1-nam-hoc-2018-2019
Hiện nay, Nhà trường đã thực hiện việc khóa tài khoản cá nhân của sinh viên vẫn còn nợ học phí sau khi ngân hàng quét đợt 3 và chuyển danh sách qua Phòng CTHSSV để xử lý theo quy định. Tuy nhiên, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên trong việc đăng kí tín chỉ, Trường đề nghị Lãnh đạo các đơn vị thông báo cho toàn thể sinh viên các khóa vẫn còn nợ học phí học kỳ 1, năm học 2018-2019 khẩn trương hoàn thành việc nộp học phí, cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-ke-hoach-hoc-giao-duc-quoc-phong-an-ninh-cho-sinh-vien-khoa-14
Thực hiện kế hoạch đào tạo của Đại học Huế và kế hoạch đào tạo giữa Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế với Trung tâm Giáo dục quốc Phòng Huế năm học 2018-2019, Trường thông báo kế hoạch khóa học Giáo dục Quốc phòng – An ninh cho sinh viên Khóa 14, cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-nhan-the-bhyt-sinh-vien-k12-k13-va-k14
Căn cứ công văn số 843/HDLN YT-CC-LĐTB&XH-GD&ĐT-ĐHH-BHXH, ngày 08/08/2018 về việc Thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2018-2019. Chi tiết...
thong-bao-noi-dung-thi-thoi-gian-thi-va-danh-sach-ung-vien-du-dieu-kien-thi-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2018
Căn cứ vào Biên bản họp ngày 02/01/2019, Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế năm 2018 thông báo một số nội dung sau: Chi tiết...
thong-bao-bo-sung-ho-ngheo-can-ngheo-nam-2019-va-cac-doi-tuong-chinh-sach-bo-sung-khac
Trong học kỳ I năm học 2018 – 2019, Trường đã tiến hành thực hiện các chế độ chính sách (miễn, giảm học phí; trợ cấp xã hội; hỗ trợ chi phí học tập; chính sách giáo dục đối với người khuyết tật) cho sinh viên hệ chính quy các khóa K12, K13, K14, K15.  Chi tiết...
thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2019
Thông tin tuyển sinh Đại học chính quy năm 2019 của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế Chi tiết...
thong-bao-ve-ke-hoach-thi-dgnlnn-theo-khung-nang-luc-ngoai-ngu-6-bac-dung-cho-viet-nam-trong-nam-2019-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu
Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo kế hoạch tổ chức thi ĐGNLNN theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trong năm 2019, cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 18
Tổng số lượt xem trang này: 648
Tổng số lượt truy cập: 4.445.900