THÔNG BÁO
thong-bao-danh-sach-sinh-vien-no-hoc-phi-hkii-2018-2019-dot3
Nhằm bảo đảm cho việc thu và nộp học phí theo đúng quy định, Trường thông báo cho Lãnh đạo các khoa, phòng Đào tạo, phòng Công tác Học sinh, Sinh viên và toàn thể sinh viên các khóa về kế hoạch nộp học phí học kỳ II, năm học 2018-2019 như sau: Chi tiết...
thong-bao-do-diem-ren-luyen-danh-cho-sinh-vien-khoa-k12
Để chuẩn bị tốt cho Lễ Tốt nghiệp sắp đến của sinh viên khóa K12, Ban Giám hiệu Nhà trường kính đề nghị Lãnh đạo các khoa thông báo rộng rãi đến sinh viên khóa K12 về việc rà soát kết quả đánh giá điểm rèn luyện qua các năm học (theo danh sách đính kèm).  Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-cuoc-thi-anh-net-dep-cong-doan-va-nguoi-lao-dong
Thực hiện công văn 178/KH-CĐN ngày 5/6/2019 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc tổ chức cuộc thi "Nét đẹp công đoàn và người lao động" trên mạng xã hội Facebook, Công đoàn ĐHH ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-hoc-ky-he-cac-hoc-phan-hoc-lai-cai-thien-cua-truong-dhsp-nam-hoc-2018-2019
Thực hiện kế hoạch năm học 2018 - 2019, Trường ĐHSP sẽ tổ chức các lớp học trong học kỳ hè cho các sinh viên có nhu cầu học lại, học cải thiện. Danh sách các học phần dự kiến mở lớp như sau: Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-cho-sinh-vien-truong-dhnn-dang-ky-cac-mon-hoc-gdtc-hoc-ky-he-nam-hoc-2018-2019
Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019, Khoa GDTC thông báo việc tổ chức cho sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ đăng ký các môn học GDTC cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-dang-ky-hoc-giao-duc-the-chat-hoc-ky-he-2018-2019
Thực hiện kế hoạch đào tạo trong năm học 2018 – 2019 và tạo điều kiện cho sinh viên xét tốt nghiệp, Khoa Giáo dục Thể chất tổ chức cho sinh viên các trường thành viên và khoa trực thuộc Đại học Huế còn thiếu các học phần GDTC (chậm tiến độ) đăng ký học kỳ hè cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-no-hoc-phi-hoc-ky-ii-nam-hoc-2018-2019
Nhằm bảo đảm cho việc thu và nộp học phí theo đúng quy định, Trường thông báo cho Lãnh đạo các khoa, phòng Đào tạo, phòng Công tác Học sinh, Sinh viên và toàn thể sinh viên các khóa về kế hoạch nộp học phí học kỳ II, năm học 2018-2019 như sau: Chi tiết...
cong-khai-cac-quyet-dinh-tuyen-sinh-lien-thong
Trường Đại học Ngoại ngữ công khai các quyết định tuyển sinh liên thông, vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-hoi-thao-quoc-gia-nghien-cuu-lien-nganh-ve-ngon-ngu-va-giang-day-ngon-ngu-lan-thu-v
Tiếp nối thành công của các kỳ Hội thảo hàng năm, Hội thảo quốc gia Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần thứ V năm 2019 sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế vào ngày 5-6 tháng 12 năm 2019. Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-dang-ky-de-xuat-de-tai-khcn-cap-co-so-nam-2020
Để xây dựng kế hoạch nhiệm vụ KH, CN cấp cơ sở năm 2020, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo cho các cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên sau Đại học có nguyện vọng đăng ký đề xuất đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2020 như sau: Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-sinh-vien-tu-y-bo-hoc-khong-co-ly-do-5cef84b431c11
Trong năm học 2018 – 2019 Trường đã thống kê số lượng sinh viên tự ý bỏ học không có lý do (danh sách kèm theo). Chi tiết...
thong-bao-ket-qua-thi-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-de-cap-chung-nhan-dot-thi-ngay-12052019-tai-truong-dhnn-dhh
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo Kết quả thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ (để cấp chứng nhận), đợt thi ngày 12/05/2019, tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Chi tiết...
thong-bao-cap-phat-chung-chi-ky-thi-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-theo-thong-tu-232017tt-bgddt-dot-thi-3132019
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo thời gian cấp phát chứng chỉ Kỳ thi ĐGNLNN theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, ngày 31/03/2019 (thi trên máy tính) cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-do-diem-hoc-tap-diem-ren-luyen-de-xet-cap-hoc-bong-va-do-tro-cap-xa-hoi-hoc-ky-ii-nam-hoc-2018-2019
Để chuẩn bị cho công tác xét cấp học bổng Khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội học kỳ 2 năm học 2018-2019, Trường đề nghị Ban cán sự các lớp triển khai thông báo cho lớp dò điểm học tập, điểm rèn luyện và trợ cấp xã hội (theo file đính kèm).  Chi tiết...
thong-bao-ket-qua-thi-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-tieng-anh-bac-3-5-thi-tren-may-tinh-dot-thi-ngay-05052019-tai-truong-dhnn-dhh
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo Kết quả thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ, Tiếng Anh bậc 3-5, đợt thi ngày 05/05/2019 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Chi tiết...
thong-bao-nhan-chung-chi-nang-luc-tieng-trung-hsk-hskk-5ce2087420c27
Hiên nay, chứng chỉ Năng lực Tiếng Trung (HSK, HSKK) thi ngày 23/3/2019 tại trường Đại học Ngoại ngữ, đại học Huế đã có, các bạn đến văn phòng khoa tiếng Trung để nhận, khi đi nhận chứng chỉ cần đem theo phiếu dự thi (bản gốc), nếu nhờ người nhận thay phải có giấy ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương kèm theo phiếu dự thi. Chi tiết...
thong-bao-tham-du-cuoc-thi-ve-tranh-chup-anh-va-y-tuong-hoat-dong-bao-ve-moi-truong
Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế thông báo về cuộc thi vẽ tranh, chụp ảnh và ý tưởng, hoạt động bảo vệ môi trường, vui lòng xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-tuyen-sinh-cao-hoc-dot-2-nam-2019
Căn cứ Thông báo tuyển sinh Cao học lần 2 năm 2019 số 526/TB-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 08/05/2019, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch tuyển sinh Cao học, gồm 02 chuyên ngành: Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-sinh-vien-no-hoc-phi-hkii-nam-hoc-2018-2019-dot-1
Trường gửi kèm danh sách nợ học phí HKII năm học 2018-2019 (đợt 1), sinh viên xem chi tiết trong file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-hoc-ky-3-mon-gdqpan-nam-hoc-2018-2019-khoa-he
Căn cứ kế hoạch học tập năm học 2018-2019 của Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Huế; Căn cứ nhu cầu của sinh viên về việc hoàn chỉnh chương trình GDQPAN, Trung tâm GDQP&AN - Đại học Huế, thông báo về kế hoạch tổ chức học kỳ 3 chương trình GDQPAN Khóa hè năm 2019 như sau: Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 10
Tổng số lượt xem trang này: 3.185
Tổng số lượt truy cập: 5.039.169