DANH MỤC ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐHH NĂM 2017

 

Stt

Chủ nhiệm đề tài

Tên đề tài

Đơn vị

Mã số

Thời gian thực hiện

1

PGS. TS. Trần Văn Phước

Vân dụng Lý thuyết đánh giá phân tích đăc điểm ngôn ngữ biểu hiện sự đánh giá trong một số thể loại diễn ngôn bằng tiếng  Anh và tiếng Việt

Khoa tiếng Anh

DHH2017-07-34

2017-2019

2

ThS. Phạm Thị Tuyết Nhung

 

Khảo sát nhận thức của sinh viên ngành tiếng Pháp đối với chuẩn đầu ra năng lực tiếng Pháp và tác động của chuẩn đầu ra lên hoạt động học của sinh viên

Khoa tiếng Pháp

DHH2017-07-33

2017-2019

3

ThS. Nguyễn Thị Linh Tú

Nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ biểu thị sự đánh giá của tiếng Hán dưới góc nhìn của Ngữ pháp chức năng hệ thống và vận dụng vào dạy học tiếng Hán tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Khoa tiếng Trung

DHH2017-07-32

2017-2019

4

TS. Lê Văn Thăng

Đánh giá giáo trình thực hành tiếng trình độ sơ và trung cấp đang giảng dạy tại khoa tiếng Trung trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

Khoa tiếng Trung

DHH2017-07-31

2017-2019

5

TS. Nguyễn Tư Sơn

Đối chiếu đặc điểm ngôn ngữ - văn hóa hành vi từ chối trong tiếng Việt và tiếng Nga

Khoa tiếng Nga

DHH2017-07-30

2017-2019

6

PGS. TS. Lê Phạm Hoài Hương

Nghiên cứu chiến lược học từ vựng tiếng Anh học thuật của sinh viên ngành sư phạm tiếng Anh tại Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Huế

Khoa tiếng Anh

DHH2017-07-29

2017-2019

7

TS. Võ Thị Mai Hoa

So sánh từ vay mượn tiếng Hán trong tiếng Việt với từ Hán hiện nay - đề xuất một số kiến nghị để xây dựng chương trình giảng dạy các học phần lý thuyết tiếng

Khoa tiếng Trung

DHH2017-07-28

2017-2019


 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 42
Tổng số lượt xem trang này: 1.085
Tổng số lượt truy cập: 4.807.614