Chuẩn bị công tác tổ chức Hội nghị Đại biểu Công tác sinh viên định kỳ 21-04-2016

Nhằm sơ kết công tác sinh viên 02 tháng 3-4/2016, đồng thời triển khai một số công tác trong tháng 5-6/2016, Ban Giám hiệu Nhà trường có kế tổ chức Hội nghị đại biểu CTSV. Để Hội nghị diễn ra hiệu quả, Trường yêu cầu Lãnh đạo các khoa thực hiện các nội dung sau:

(xem chi tiết file đính kèm)

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 11
Tổng số lượt xem trang này: 1.338
Tổng số lượt truy cập: 5.056.054