DANH MỤC ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐHH NĂM 2018

 

Stt

Chủ nhiệm đề tài

Tên đề tài

Đơn vị

Mã số

Thời gian thực hiện

1         

PGS.TS. Phạm Thị Hồng Nhung

Diễn ngôn lớp học của giáo viên tiếng Anh bậc tiểu học

Ban Giám Hiệu

DHH2018-07-35

1/2018-12/2019

2         

TS. Võ Thị Liên Hương

Đánh giá ảnh hưởng của năng lực dịch đến hiệu quả công việc sau khi tốt nghiệp của sinh viên ngành Biên Dịch tiếng Anh, Trường Đại Học Ngoại ngữ, Đại Học Huế

Khoa tiếng Anh

DHH2018-07-36

1/2018-12/2019

3         

ThS. Nguyễn Thị Hồng Duyên

Nghiên cứu nhận thức về chuẩn đầu ra năng lực tiếng Anh và tác động của chuẩn đầu ra đến hoạt động học tập của sinh viên không chuyên ngữ Đại học Huế.

Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành

 DHH2018-07-37

1/2018-12/2019

4                     

TS. Vũ Yến Sơn

Đối chiếu nghi thức lời nói Tiếng Nga với Tiếng Việt qua hai bình diện ngôn ngữ và văn hóa ứng dụng trong dạy kỹ năng nói cho sinh viên chuyên ngữ ở giai đoạn đầu.

Khoa tiếng Nga

DHH2018-07-38

1/2018-12/2019

5         

TS. Lê Thị Thanh Hoa

Giao tiếp đa phương thức trên mạng xã hội: So sánh giữa người Việt và người nói tiếng Anh bản ngữ, và các hàm ý cho việc dạy học tiếng Anh

Khoa Quốc Tế học

DHH2018-07-39

1/2018-12/2019

6         

TS. Cao Lê Thanh Hải

Sử dụng yếu tố văn hóa trong các giáo trình thực hành tiếng nhằm phát triển năng lực liên văn hóa của sinh viên Khoa Tiếng Anh và Khoa Quốc tế học, trường ĐHNN, ĐH Huế.

Khoa Quốc tế Học

DHH2018-07-40

1/2018-12/2019

7         

ThS. Dương Minh Hùng

Nghiên cứu mô hình phân tách câu tiếng Anh thành các cụm từ dựa trên lý thuyết xác suất và máy học.

Phòng CSVC

DHH2018-07-41

1/2018-12/2019

 


 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 34
Tổng số lượt xem trang này: 105
Tổng số lượt truy cập: 4.807.601