Kết quả thi cấp chứng chỉ NNKC ngày 20/3/2016 và thông báo thời gian nhận đơn phúc khảo 11-04-2016

Sinh viên tải file đính kèm tương ứng để xem kết quả cụ thể. Kết quả cá nhân sẽ được cập nhật  vào tài khoản cá nhân trong tuần này.

- Thời gian nhận đơn phúc khảo: bắt đầu từ ngày 11/4/2016 đến hết ngày 15/4/2016 (Trong giờ hành chính)

- Trường không xử lý đơn phúc khảo được nộp sau thời hạn thông báo.

- Địa điểm nhận đơn phúc khảo: Phòng Khảo thí & ĐBCLGD - tầng 1 - Nhà Hiệu bộ - Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế - GẶP CV. LINH

- Lệ phí chấm phúc khảo: 50.000đ/ bài kỹ năng (nộp tại phòng Kế Hoạch Tài Chính - ĐHNN - Cửa số 3 - CV.Thảo).

- Kết quả phúc khảo được công bố muộn nhất vào ngày 29/4/2016 và được cập nhật trên tài khoản cá nhân.

Lưu ý:Cấp Chứng chỉ sẽ có thông báo cụ thể sau. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 40
Tổng số lượt xem trang này: 4.611
Tổng số lượt truy cập: 5.056.100