Kết quả vi phạm “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” năm học 2016 - 2017 09-01-2017

Thực hiện công văn số 3836/BGDĐT-CTHSSV ban hành ngày 08 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" năm học 2016-2017, từ 10 tháng 9 đến 04 tháng 12 năm 2016 Nhà trường đã tổ chức tuần sinh hoạt công dân cho tất cả sinh viên các khoá từ K10 đến K13. Nhìn chung đại bộ phận sinh viên của các đơn vị đều tham gia học tập với thái độ nghiêm túc, nộp và làm bài thu hoạch đạt chất lượng tốt. Tuy vậy, vẫn còn một bộ phận sinh viên thiếu ý thức trong việc học tập như: vắng học, không làm bài thu hoạch, làm bài thu hoạch không đạt yêu cầu…

(xem chi tiết file đính kèm)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 36
Tổng số lượt xem trang này: 3.952
Tổng số lượt truy cập: 5.049.388