Thông báo kế hoạch, phòng thi, số báo danh kỳ thi tuyển sinh bằng đại học thứ 2, hệ chính quy tại Huế (đợt bổ sung) 20-12-2018

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế trân trọng thông báo đến thí sinh dự thi tuyển sinh bằng đại học thứ hai, hệ chính quy tại Trường về kế hoạch tổ chức thi, phòng thi, số báo danh (chi tiết xem file đính kèm).

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 37
Tổng số lượt xem trang này: 760
Tổng số lượt truy cập: 5.049.389