Thông báo tập huấn định dạng đề thi ĐGNL đợt thi ngày 09/06/2018 05-06-2018

Phòng KT&ĐBCL gửi công văn tập huấn phổ biến định dạng đề thi ĐGNL, thí sinh xem chi tiết file đính kèm.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 10
Tổng số lượt xem trang này: 328
Tổng số lượt truy cập: 4.017.737