Thông báo thu hồ sơ tuyển sinh Bằng hai và Liên thông hệ Chính quy năm 2016 25-07-2016

Từ ngày 25/7/2016 đến ngày 25/8/2016, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế sẽ bắt đầu tiến hành việc thu hồ sơ tuyển sinh Bằng hai và Liên thông hệ Chính quy năm 2016.

Địa điểm thu hồ sơ: 57 Nguyễn Khoa Chiêm, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế tại Văn phòng Một cửa sinh viên.

Lưu ý:

- Trường chỉ nhận hồ sơ đã hoàn thành đầy đủ.

- Thí sinh khi đến nộp hồ sơ thì nộp lệ phí thi và đăng ký nộp ôn thi (nếu có).


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 31
Tổng số lượt xem trang này: 3.596
Tổng số lượt truy cập: 5.049.380