Thông báo về việc triển khai thời gian nghỉ hè đối với sinh viên 22-06-2018

Trường ĐHNN thông báo đến sinh viên thời gian nghỉ hè, cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 37
Tổng số lượt xem trang này: 740
Tổng số lượt truy cập: 4.555.726