Thông tin và hướng dẫn về đào tạo theo tín chỉ dành cho sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế 20-08-2018

Sinh viên vui lòng xem chi tiết file đính kèm


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 33
Tổng số lượt xem trang này: 3.935
Tổng số lượt truy cập: 4.788.874