Tiếp đoàn Phòng Giáo dục văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại... 18-06-2020
HU-UFL-Chiều ngày 18/6/2020, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế  đã đón tiếp và làm việc với đoàn Đại biểu đến từ Phòng Giáo dục văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam do Ông Chu Đa Minh,... Chi tiết...
Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Ngoại ngữ lần thứ IV 03-06-2020
HU-UFL-Trong hai ngày, 02 và 03 tháng 06, Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, Đại hội có 132 đảng viên của Đảng bộ được triệu tập tham dự Đại hội. Chi tiết...
Tạo uy tín và vị thế cho Trường đại học Ngoại ngữ 01-06-2020
TTH - 5 năm qua, Đảng bộ Trường đại học (ĐH) Ngoại ngữ, ĐH Huế tập trung trí tuệ và năng lực, lãnh đạo cán bộ, viên chức và sinh viên (SV) phát huy sức mạnh đoàn kết, nhất trí, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính... Chi tiết...
 
 
Thông báo dò thông tin danh sách dự kiến sinh viên nhận học bổng... 10-07-2020
Trường đã tiến hành xét cấp học bổng Khuyến khích học tập của học kỳ II năm học 2019-2020 (danh sách dự kiến đính kèm). Chi tiết...
Thông báo thu nợ học phí học kỳ 2 năm học 2019-2020 - đợt 4 09-07-2020
Sau khi thực hiện thông báo số 344/TB-ĐHNN ngày 27 tháng 04 năm 2020 của trường Đại học Ngoại ngữ về việc nộp học phí học kỳ II, năm học 2019-2020 đến nay vẫn còn nhiều sinh viên nợ học phí học kỳ II năm 2019-2020. Vì vậy, Trường... Chi tiết...
Báo cáo tình hình và cập nhật thông tin cá nhân sinh viên nội,... 09-07-2020
Thực hiện Công văn số 994/ĐHH-ĐTCTSV ngày 06 tháng 7 năm 2020 của Đại học Huế về việc báo cáo công tác quản lý học sinh, sinh viên nội, ngoại trú, Trường đề nghị lãnh đạo các khoa triển khai và chỉ đạo... Chi tiết...
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 14
Tổng số lượt truy cập: 6.818.898