thong-bao-ve-viec-doi-thoi-gian-to-chuc-hoi-thao-chuyen-de-trien-khai-nckh-nam-2018
Do bị trùng lịch với Khai giảng của Trường vào ngày 04/10/2018, thời gian tổ chức Hội thảo chuyên đề triển khai NCKH năm 2018 sẽ dời lại 01 tuần. Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-hoi-thao-chuyen-de-trien-khai-nghien-cuu-khoa-hoc-nam-2018
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức Hội thảo chuyên đề Triển khai NCKH dành cho cán bộ, giảng viên và sinh viên đang thực hiện đề tài NCKH cấp cơ sở vào ngày 04 tháng 10 năm 2018. Chi tiết...
thong-bao-gia-han-dang-ky-de-xuat-de-tai-khcn-cap-co-so-nam-2019
Nhằm tạo điều kiện cho các cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên sau Đại học tham gia nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo về việc gia hạn thời gian đăng ký đề xuất đề tài KHCN cấp cơ sở (cấp Trường) năm 2019. Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-hoi-thao-quoc-te-nghien-cuu-lien-nganh-ve-ngon-ngu-va-giang-day-ngon-ngu-lan-thu-iv-thong-bao-so-2
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế phối hợp với Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng, Đại học Sư phạm Hokkaido (Nhật Bản), Đại học Quảng Tây (Trung Quốc) và  Đại học Hoàng gia Buriram (Thái Lan) đồng tổ chức Hội thảo quốc tế Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần thứ IV tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế vào ngày 25-26 tháng 10 năm 2018. Chi tiết...
hoi-thao-khoa-hoc-nghien-cuu-giang-day-viet-nam-hoc-va-tieng-viet-nam-2018
Việt Nam học (Vietnamese Studies) đã trở thành lĩnh vực học thuật phát triển tại nhiều quốc gia trên thế giới. Ở nhiều nước trên thế giới, Việt Nam học đã được tổ chức thành những đơn vị đào tạo, nghiên cứu riêng. Việc nghiên cứu, giảng dạy Việt Nam học và tiếng Việt trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng đang là một nhu cầu quan trọng và cần thiết, vì thế cần có sự phối hợp với các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học trong và ngoài nước nhằm thúc đẩy việc giảng dạy tiếng Việt và ngành Việt Nam học phát triển theo cả chiều rộng và chiều sâu. Chi tiết...
hoi-thao-tap-huan-giam-khao-quoc-te-ecl
Nhằm hỗ trợ phát triển nghiệp vụ khảo thí cho giảng viên, giáo viên dạy ngoại ngữ, Từ ngày 07/7/2018 đến ngày 12/7/2018, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế phối hợp với Viện Giáo dục và Đào tạo Quốc tế IBA và Hội đồng Khảo thí Ngôn ngữ Châu Âu ECL đã tổ chức thành công Hội thảo tập huấn Giám khảo quốc tế ECL cho các giảng viên tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga và tiếng Đức của Trường và các cơ sở đào tạo khác trong cả nước. Chi tiết...
hoi-nghi-nghien-cuu-khoa-hoc-sinh-vien-va-hoc-vien-cao-hoc-nam-2018
Vào ngày 08/06/2018, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đã tổ chức thành công Hội nghị Khoa học sinh viên và học viên cao học năm 2018 tạiHội trường 1, tầng 3, Nhà hiệu bộ. Hội nghị là hoạt động được tổ chức thường niên nhằm trình bày các kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên cũng như trao đổi kinh nghiệm và thông tin về hoạt động Khoa học trong Trường. Chi tiết...
thong-bao-so-1-ve-viec-to-chuc-hoi-thao-quoc-te-nghien-cuu-lien-nganh-ve-ngon-ngu-va-giang-day-ngon-ngu-lan-thu-iv
Tiếp nối thành công của 03 kỳ Hội thảo các năm 2015, 2016 và 2017, Hội thảo quốc tế Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần thứ IV năm 2018 sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế vào ngày 25-26 tháng 10 năm 2018. Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-hoi-nghi-nghien-cuu-khoa-hoc-sinh-vien-va-hoc-vien-cao-hoc-nam-2018
Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ KH,CN năm học 2017-2018, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức Hội nghị khoa học sinh viên và học viên cao học năm 2018 vào lúc 7 giờ 30, ngày 08 tháng 6 năm 2018 (Thứ sáu) tại Hội trường 1, tầng 3, Nhà hiệu bộ, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Chi tiết...
tap-huan-phuong-phap-nghien-cuu-khoa-hoc-cho-can-bo-tre-hoc-vien-cao-hoc-va-sinh-vien-nam-2018
Nhằm thúc đẩy hoạt động Khoa học công nghệ trong Nhà trường đồng thời giúp cán bộ trẻ, sinh viên và học viên cao học bước đầu làm quen với nghiên cứu khoa học, đặc biệt với các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế tổ chức thành công Tập huấn Phương pháp Nghiên cứu Khoa học cho cán bộ trẻ, học viên cao học và sinh viên năm 2018 vào ngày 21/4/2018. Chi tiết...
thong-bao-huong-dan-de-xuat-nhiem-vu-khcn-cap-quoc-gia-va-cap-bo-nam-2019
Thực hiện công văn số 341/ĐHH-KHCNMT ngày 27 tháng 03 năm của Đại học Huế về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2019, Trường  yêu cầu  cán bộ, giảng viên có nguyện vọng  đăng ký đề xuất nhiệm vụ  KH & CN cấp Quốc gia và cấp Bộ  năm 2019  thực hiện các công việc sau: Chi tiết...
buoi-noi-chuyen-chuyen-de-ve-giang-day-tieng-anh
Vào sáng ngày 2/4/2018, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đã tổ chức thành công buổi seminar chuyên đề về Giảng dạy tiếng Anh do PGS Michael Harrington đến từ Trường Đại học Queensland chủ trì. Tham gia buổi nói chuyện là hơn 50 giáo viên giảng dạy tiếng Anh từ các Khoa và học viên cao học ngành Phương pháp giảng dạy tiếng Anh của Trường. Chi tiết...
tap-huan-ve-phuong-phap-giang-day-tieng-anh-nam-2018
Trên cơ sở những kết quả đạt được trong các khóa tập huấn về phương pháp giảng dạy tiếng Anh trong những năm qua, trong hai ngày 22 và 23 tháng 3 năm 2018, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế phối hợp với Hiệp hội giảng dạy ngôn ngữ tại Nhật Bản (JALT – THT ) đã tổ chức thành công khóa tập huấn thường niên về Phương pháp giảng dạy tiếng Anh. Chi tiết...
thong-bao-huong-dan-xay-dung-va-de-xuat-nhiem-vu-khcn-cac-cap-nam-2019
Thực hiện công văn số 264/ĐHH-KHCNMT ngày 09 tháng 03 năm 2018 về việc hướng dẫn đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp năm 2019, Trường yêu cầu cá nhân có nguyện vọng đăng ký đề xuất đề tài KHCN cấp ĐHH, cấp cơ sở  năm 2019 và các đơn vị thực hiện các công việc sau: Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-tap-huan-phuong-phap-nghien-cuu-khoa-hoc-cho-can-bo-tre-hoc-vien-cao-hoc-va-sinh-vien-nam-2018
Thực hiện nhiệm vụ Khoa học Công nghệ năm 2018, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch tổ chức Tập huấn  Phương pháp Nghiên cứu Khoa học cho cán bộ trẻ, học viên cao học và sinh viên năm 2018 như sau: Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-hoi-thao
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ phối hợp với Hội Giảng dạy ngôn ngữ tại Nhật Bản (THT - JALT) tổ chức lớp tập huấn về Phương pháp giảng dạy tiếng Anh năm 2018. Chi tiết...
lop-tap-huan-ve-giang-day-tieng-anh-cua-chuyen-gia-tu-dai-hoc-monash-uc
Trong hai ngày 23 và 24 tháng 1/2018, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đã tổ chức thành công khóa tập huấn về giảng dạy tiếng Anh với chủ đề “Innovative Practices in English Language Teaching” do TS. Bảo Đạt, giảng viên đến từ Trường Đại học Monash của Úc chủ trì. Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-lop-tap-huan-ve-ppgd-tieng-anh-nam-2018
Trên cơ sở những kết quả đạt được trong các khoá tập huấn về phương pháp giảng dạy các năm vừa qua, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế phối hợp Hội Giảng dạy ngôn ngữ tại Nhật Bản (THT - JALT) tiếp tục mở lớp tập huấn về Phương pháp giảng dạy tiếng Anh năm 2018 cho cán bộ, giáo viên tiếng Anh, học viên cao học của các trường Đại học, Cao đẳng và Sở Giáo dục và đào tạo trong cả nước. Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-khoa-tap-huan-ve-giang-day-tieng-anh
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo khóa tập huấn về giảng dạy tiếng Anh với chủ đề “Innovative Practices in English Language Teaching” cho giáo viên của Trường. Thông tin cụ thể như sau: Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 10
Tổng số lượt xem trang này: 1.196
Tổng số lượt truy cập: 7.025.175