thong-bao-huong-dan-de-xuat-nhiem-vu-khcn-cap-quoc-gia-va-cap-bo-nam-2019
Thực hiện công văn số 341/ĐHH-KHCNMT ngày 27 tháng 03 năm của Đại học Huế về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2019, Trường  yêu cầu  cán bộ, giảng viên có nguyện vọng  đăng ký đề xuất nhiệm vụ  KH & CN cấp Quốc gia và cấp Bộ  năm 2019  thực hiện các công việc sau: Chi tiết...
buoi-noi-chuyen-chuyen-de-ve-giang-day-tieng-anh
Vào sáng ngày 2/4/2018, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đã tổ chức thành công buổi seminar chuyên đề về Giảng dạy tiếng Anh do PGS Michael Harrington đến từ Trường Đại học Queensland chủ trì. Tham gia buổi nói chuyện là hơn 50 giáo viên giảng dạy tiếng Anh từ các Khoa và học viên cao học ngành Phương pháp giảng dạy tiếng Anh của Trường. Chi tiết...
tap-huan-ve-phuong-phap-giang-day-tieng-anh-nam-2018
Trên cơ sở những kết quả đạt được trong các khóa tập huấn về phương pháp giảng dạy tiếng Anh trong những năm qua, trong hai ngày 22 và 23 tháng 3 năm 2018, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế phối hợp với Hiệp hội giảng dạy ngôn ngữ tại Nhật Bản (JALT – THT ) đã tổ chức thành công khóa tập huấn thường niên về Phương pháp giảng dạy tiếng Anh. Chi tiết...
thong-bao-huong-dan-xay-dung-va-de-xuat-nhiem-vu-khcn-cac-cap-nam-2019
Thực hiện công văn số 264/ĐHH-KHCNMT ngày 09 tháng 03 năm 2018 về việc hướng dẫn đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp năm 2019, Trường yêu cầu cá nhân có nguyện vọng đăng ký đề xuất đề tài KHCN cấp ĐHH, cấp cơ sở  năm 2019 và các đơn vị thực hiện các công việc sau: Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-tap-huan-phuong-phap-nghien-cuu-khoa-hoc-cho-can-bo-tre-hoc-vien-cao-hoc-va-sinh-vien-nam-2018
Thực hiện nhiệm vụ Khoa học Công nghệ năm 2018, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch tổ chức Tập huấn  Phương pháp Nghiên cứu Khoa học cho cán bộ trẻ, học viên cao học và sinh viên năm 2018 như sau: Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-hoi-thao
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ phối hợp với Hội Giảng dạy ngôn ngữ tại Nhật Bản (THT - JALT) tổ chức lớp tập huấn về Phương pháp giảng dạy tiếng Anh năm 2018. Chi tiết...
lop-tap-huan-ve-giang-day-tieng-anh-cua-chuyen-gia-tu-dai-hoc-monash-uc
Trong hai ngày 23 và 24 tháng 1/2018, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đã tổ chức thành công khóa tập huấn về giảng dạy tiếng Anh với chủ đề “Innovative Practices in English Language Teaching” do TS. Bảo Đạt, giảng viên đến từ Trường Đại học Monash của Úc chủ trì. Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-lop-tap-huan-ve-ppgd-tieng-anh-nam-2018
Trên cơ sở những kết quả đạt được trong các khoá tập huấn về phương pháp giảng dạy các năm vừa qua, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế phối hợp Hội Giảng dạy ngôn ngữ tại Nhật Bản (THT - JALT) tiếp tục mở lớp tập huấn về Phương pháp giảng dạy tiếng Anh năm 2018 cho cán bộ, giáo viên tiếng Anh, học viên cao học của các trường Đại học, Cao đẳng và Sở Giáo dục và đào tạo trong cả nước. Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-khoa-tap-huan-ve-giang-day-tieng-anh
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo khóa tập huấn về giảng dạy tiếng Anh với chủ đề “Innovative Practices in English Language Teaching” cho giáo viên của Trường. Thông tin cụ thể như sau: Chi tiết...
hoi-thao-chuyen-de-trien-khai-nghien-cuu-khoa-hoc-nam-2017
Vào sáng 21/10/2017, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đã tổ chức thành công Hội thảo chuyên đề Triển khai Nghiên cứu Khoa học năm 2017. Hội thảo bao gồm 8 báo cáo của sinh viên và một báo cáo Hướng dẫn làm Báo cáo tổng kết đề tài từ Phòng Khoa học, Công nghệ & Hợp tác Quốc tế. Chi tiết...
thong-bao-ve-cuoc-thi-sang-kien-thuc-day-vai-tro-cua-thanh-nien-viet-nam-trong-hoi-nhap-asean-va-tien-trinh-toan-cau-hoa
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thừa Thiên Huế (Liên hiệp hữu nghị) xin gửi đến quý cơ quan lời chào trân trọng. Chi tiết...
Căn cứ theo Quyết định số 32/QĐ-ĐHNN ngày 12 tháng 01 năm 2016 về việc ban hành Quy định về quản lý đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp cơ sở tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế và Quyết định số 57/QĐ-ĐHNN ngày 09 tháng 02 năm 2017 về việc ban hành quy trình quản lý đề tài, dự án khoa học và công nghệ tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế; Căn cứ theo Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2017 đã ký giữa Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế và các chủ nhiệm đề tài; Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-to-chuc-hoi-thao-quoc-gia-nghien-cuu-lien-nganh-ve-ngon-ngu-va-giang-day-ngon-ngu-lan-3-593a0d071e9dc
Tiếp nối thành công của Hội thảo Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần thứ nhất và thứ hai (năm 2015 và 2016), Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế phối hợp với Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng tiếp tục tổ chức Hội thảo Quốc gia Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần 3 vào ngày 22-23 tháng 11 năm 2017. Chi tiết...
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo Kế hoạch tổ chức Tập huấn Phương pháp NCKH cho cán bộ trẻ, học viên cao học và sinh viên năm 2017 như sau: Thời gian: 7h30, ngày 1/4/2017 (Thứ 7) Địa điểm: Hội trường 1, tầng 3, Nhà Hiệu bộ - Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 36
Tổng số lượt xem trang này: 839
Tổng số lượt truy cập: 5.286.060