thong-bao-to-chuc-lop-tap-huan-ve-ppgd-tieng-anh-nam-2018
Trên cơ sở những kết quả đạt được trong các khoá tập huấn về phương pháp giảng dạy các năm vừa qua, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế phối hợp Hội Giảng dạy ngôn ngữ tại Nhật Bản (THT - JALT) tiếp tục mở lớp tập huấn về Phương pháp giảng dạy tiếng Anh năm 2018 cho cán bộ, giáo viên tiếng Anh, học viên cao học của các trường Đại học, Cao đẳng và Sở Giáo dục và đào tạo trong cả nước. Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-khoa-tap-huan-ve-giang-day-tieng-anh
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo khóa tập huấn về giảng dạy tiếng Anh với chủ đề “Innovative Practices in English Language Teaching” cho giáo viên của Trường. Thông tin cụ thể như sau: Chi tiết...
hoi-thao-chuyen-de-trien-khai-nghien-cuu-khoa-hoc-nam-2017
Vào sáng 21/10/2017, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đã tổ chức thành công Hội thảo chuyên đề Triển khai Nghiên cứu Khoa học năm 2017. Hội thảo bao gồm 8 báo cáo của sinh viên và một báo cáo Hướng dẫn làm Báo cáo tổng kết đề tài từ Phòng Khoa học, Công nghệ & Hợp tác Quốc tế. Chi tiết...
thong-bao-ve-cuoc-thi-sang-kien-thuc-day-vai-tro-cua-thanh-nien-viet-nam-trong-hoi-nhap-asean-va-tien-trinh-toan-cau-hoa
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thừa Thiên Huế (Liên hiệp hữu nghị) xin gửi đến quý cơ quan lời chào trân trọng. Chi tiết...
Căn cứ theo Quyết định số 32/QĐ-ĐHNN ngày 12 tháng 01 năm 2016 về việc ban hành Quy định về quản lý đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp cơ sở tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế và Quyết định số 57/QĐ-ĐHNN ngày 09 tháng 02 năm 2017 về việc ban hành quy trình quản lý đề tài, dự án khoa học và công nghệ tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế; Căn cứ theo Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2017 đã ký giữa Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế và các chủ nhiệm đề tài; Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-to-chuc-hoi-thao-quoc-gia-nghien-cuu-lien-nganh-ve-ngon-ngu-va-giang-day-ngon-ngu-lan-3-593a0d071e9dc
Tiếp nối thành công của Hội thảo Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần thứ nhất và thứ hai (năm 2015 và 2016), Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế phối hợp với Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng tiếp tục tổ chức Hội thảo Quốc gia Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần 3 vào ngày 22-23 tháng 11 năm 2017. Chi tiết...
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo Kế hoạch tổ chức Tập huấn Phương pháp NCKH cho cán bộ trẻ, học viên cao học và sinh viên năm 2017 như sau: Thời gian: 7h30, ngày 1/4/2017 (Thứ 7) Địa điểm: Hội trường 1, tầng 3, Nhà Hiệu bộ - Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế Chi tiết...
hoi-nghi-giao-ban-cong-tac-khcnhtqt-giua-ba-don-vi-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Ngày 28/12/2016, Hiệu trưởng ba trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHNN-ĐHQGHN); trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng (ĐHNN-ĐHĐN) và trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Huế (ĐHNN-ĐHH) đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác KHCN&HTQT giữa ba đơn vị tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Chi tiết...
khai-mac-hoi-thao-quoc-gia-ve-ngon-ngu
Sáng ngày 29/12, tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế diễn ra phiên khai mạc hội thảo Quốc gia “ Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và giảng dạy Ngôn ngữ lần 2” doTrường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huếphối hợp với Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội và Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng tổ chức. Chi tiết...
to-chuc-hoi-thao-chuyen-de-trien-khai-nghien-cuu-khoa-hoc-nam-2016
Nhằm giải đáp những vướng mắc trong quá trình nghiên cứu và chia sẻ những kinh nghiệm nghiên cứu khoa học giữa các nhà khoa học, chủ nhiệm đề tài, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế sẽ tổ chức Hội thảo chuyên đề Triển khai NCKH dành cho cán bộ, giảng viên và sinh viên đang thực hiện đề tài NCKH cấp Trường vào ngày 29 tháng 10 năm 2016. Chi tiết...
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế thông báo cho các cán bộ, giảng viên,  sinh viên, học viên sau Đại học có nhu cầu đăng ký đề tài NCKH cấp Trường năm 2017 như sau: Chi tiết...
thong-bao-ve-to-chuc-hoi-thao-quoc-gia-nghien-cuu-lien-nganh-ve-ngon-ngu-va-giang-day-ngon-ngu-lan-thu-2
Tiếp nối thành công của Hội thảo Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần thứ nhất năm 2015, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế kết hợp với Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Đà Nẵng sẽ tổ chức Hội thảo Quốc gia Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần thứ hai vào ngày 29-30 tháng 12 năm 2016. Chi tiết...
thong-bao-ve-ke-hoach-to-chuc-hoi-nghi-nghien-cuu-khoa-hoc-sinh-vien-va-hoc-vien-cao-hoc-nam-2016
Theo kế hoạch triển khai nhiệm vụ KHCN năm 2016, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế sẽ tổ chức Hội nghị khoa học sinh viên và học viên cao học năm 2016 vào ngày 11 tháng 6 năm 2016.  Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 10
Tổng số lượt xem trang này: 738
Tổng số lượt truy cập: 7.257.336