thong-bao-ve-viec-dang-ky-de-xuat-de-tai-khcn-cap-co-so-nam-2020
Để xây dựng kế hoạch nhiệm vụ KH, CN cấp cơ sở năm 2020, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo cho các cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên sau Đại học có nguyện vọng đăng ký đề xuất đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2020 như sau: Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-to-chuc-tap-huan-phuong-phap-nghien-cuu-khoa-hoc-cho-can-bo-tre-hoc-vien-cao-hoc-va-sinh-vien-nam-2019
Thực hiện nhiệm vụ Khoa học Công nghệ năm 2019, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch tổ chức Tập huấn  Phương pháp Nghiên cứu Khoa học cho cán bộ trẻ, học viên cao học và sinh viên năm 2019 như sau: Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-lop-tap-huan-ve-ppgd-tieng-anh-nam-2019
Trên cơ sở những kết quả đạt được trong các khoá tập huấn về phương pháp giảng dạy các năm vừa qua, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế phối hợp Hội Giảng dạy ngôn ngữ tại Nhật Bản (THT - JALT) tiếp tục mở lớp tập huấn về Phương pháp giảng dạy tiếng Anh năm 2019 cho cán bộ, giáo viên tiếng Anh, học viên cao học của các trường Đại học, Cao đẳng và Sở Giáo dục và đào tạo trong cả nước. Chi tiết...
thong-bao-dang-ky-thuyet-minh-de-tai-nckh-cap-truong-nam-2019
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đề nghị cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên sau Đại học có tên trong Danh mục đề xuất của Kết quả xét chọn đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2019 (đính kèm) viết thuyết minh đề tài theo đúng các yêu cầu sau: Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-doi-thoi-gian-to-chuc-hoi-thao-chuyen-de-trien-khai-nckh-nam-2018
Do bị trùng lịch với Khai giảng của Trường vào ngày 04/10/2018, thời gian tổ chức Hội thảo chuyên đề triển khai NCKH năm 2018 sẽ dời lại 01 tuần. Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-hoi-thao-chuyen-de-trien-khai-nghien-cuu-khoa-hoc-nam-2018
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức Hội thảo chuyên đề Triển khai NCKH dành cho cán bộ, giảng viên và sinh viên đang thực hiện đề tài NCKH cấp cơ sở vào ngày 04 tháng 10 năm 2018. Chi tiết...
thong-bao-gia-han-dang-ky-de-xuat-de-tai-khcn-cap-co-so-nam-2019
Nhằm tạo điều kiện cho các cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên sau Đại học tham gia nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo về việc gia hạn thời gian đăng ký đề xuất đề tài KHCN cấp cơ sở (cấp Trường) năm 2019. Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-hoi-thao-quoc-te-nghien-cuu-lien-nganh-ve-ngon-ngu-va-giang-day-ngon-ngu-lan-thu-iv-thong-bao-so-2
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế phối hợp với Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng, Đại học Sư phạm Hokkaido (Nhật Bản), Đại học Quảng Tây (Trung Quốc) và  Đại học Hoàng gia Buriram (Thái Lan) đồng tổ chức Hội thảo quốc tế Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần thứ IV tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế vào ngày 25-26 tháng 10 năm 2018. Chi tiết...
thong-bao-so-1-ve-viec-to-chuc-hoi-thao-quoc-te-nghien-cuu-lien-nganh-ve-ngon-ngu-va-giang-day-ngon-ngu-lan-thu-iv
Tiếp nối thành công của 03 kỳ Hội thảo các năm 2015, 2016 và 2017, Hội thảo quốc tế Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần thứ IV năm 2018 sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế vào ngày 25-26 tháng 10 năm 2018. Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-hoi-nghi-nghien-cuu-khoa-hoc-sinh-vien-va-hoc-vien-cao-hoc-nam-2018
Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ KH,CN năm học 2017-2018, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức Hội nghị khoa học sinh viên và học viên cao học năm 2018 vào lúc 7 giờ 30, ngày 08 tháng 6 năm 2018 (Thứ sáu) tại Hội trường 1, tầng 3, Nhà hiệu bộ, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Chi tiết...
thong-bao-huong-dan-de-xuat-nhiem-vu-khcn-cap-quoc-gia-va-cap-bo-nam-2019
Thực hiện công văn số 341/ĐHH-KHCNMT ngày 27 tháng 03 năm của Đại học Huế về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2019, Trường  yêu cầu  cán bộ, giảng viên có nguyện vọng  đăng ký đề xuất nhiệm vụ  KH & CN cấp Quốc gia và cấp Bộ  năm 2019  thực hiện các công việc sau: Chi tiết...
thong-bao-huong-dan-xay-dung-va-de-xuat-nhiem-vu-khcn-cac-cap-nam-2019
Thực hiện công văn số 264/ĐHH-KHCNMT ngày 09 tháng 03 năm 2018 về việc hướng dẫn đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp năm 2019, Trường yêu cầu cá nhân có nguyện vọng đăng ký đề xuất đề tài KHCN cấp ĐHH, cấp cơ sở  năm 2019 và các đơn vị thực hiện các công việc sau: Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-tap-huan-phuong-phap-nghien-cuu-khoa-hoc-cho-can-bo-tre-hoc-vien-cao-hoc-va-sinh-vien-nam-2018
Thực hiện nhiệm vụ Khoa học Công nghệ năm 2018, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch tổ chức Tập huấn  Phương pháp Nghiên cứu Khoa học cho cán bộ trẻ, học viên cao học và sinh viên năm 2018 như sau: Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-hoi-thao
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ phối hợp với Hội Giảng dạy ngôn ngữ tại Nhật Bản (THT - JALT) tổ chức lớp tập huấn về Phương pháp giảng dạy tiếng Anh năm 2018. Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-lop-tap-huan-ve-ppgd-tieng-anh-nam-2018
Trên cơ sở những kết quả đạt được trong các khoá tập huấn về phương pháp giảng dạy các năm vừa qua, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế phối hợp Hội Giảng dạy ngôn ngữ tại Nhật Bản (THT - JALT) tiếp tục mở lớp tập huấn về Phương pháp giảng dạy tiếng Anh năm 2018 cho cán bộ, giáo viên tiếng Anh, học viên cao học của các trường Đại học, Cao đẳng và Sở Giáo dục và đào tạo trong cả nước. Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-khoa-tap-huan-ve-giang-day-tieng-anh
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo khóa tập huấn về giảng dạy tiếng Anh với chủ đề “Innovative Practices in English Language Teaching” cho giáo viên của Trường. Thông tin cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-ve-cuoc-thi-sang-kien-thuc-day-vai-tro-cua-thanh-nien-viet-nam-trong-hoi-nhap-asean-va-tien-trinh-toan-cau-hoa
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thừa Thiên Huế (Liên hiệp hữu nghị) xin gửi đến quý cơ quan lời chào trân trọng. Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-to-chuc-hoi-thao-quoc-gia-nghien-cuu-lien-nganh-ve-ngon-ngu-va-giang-day-ngon-ngu-lan-3-593a0d071e9dc
Tiếp nối thành công của Hội thảo Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần thứ nhất và thứ hai (năm 2015 và 2016), Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế phối hợp với Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng tiếp tục tổ chức Hội thảo Quốc gia Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần 3 vào ngày 22-23 tháng 11 năm 2017. Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 11
Tổng số lượt xem trang này: 2.043
Tổng số lượt truy cập: 8.320.177