to-chuc-hoi-thao-chuyen-de-trien-khai-nghien-cuu-khoa-hoc-nam-2016
Nhằm giải đáp những vướng mắc trong quá trình nghiên cứu và chia sẻ những kinh nghiệm nghiên cứu khoa học giữa các nhà khoa học, chủ nhiệm đề tài, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế sẽ tổ chức Hội thảo chuyên đề Triển khai NCKH dành cho cán bộ, giảng viên và sinh viên đang thực hiện đề tài NCKH cấp Trường vào ngày 29 tháng 10 năm 2016. Chi tiết...
thong-bao-ve-to-chuc-hoi-thao-quoc-gia-nghien-cuu-lien-nganh-ve-ngon-ngu-va-giang-day-ngon-ngu-lan-thu-2
Tiếp nối thành công của Hội thảo Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần thứ nhất năm 2015, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế kết hợp với Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Đà Nẵng sẽ tổ chức Hội thảo Quốc gia Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần thứ hai vào ngày 29-30 tháng 12 năm 2016. Chi tiết...
thong-bao-ve-ke-hoach-to-chuc-hoi-nghi-nghien-cuu-khoa-hoc-sinh-vien-va-hoc-vien-cao-hoc-nam-2016
Theo kế hoạch triển khai nhiệm vụ KHCN năm 2016, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế sẽ tổ chức Hội nghị khoa học sinh viên và học viên cao học năm 2016 vào ngày 11 tháng 6 năm 2016.  Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-dang-ky-de-tai-nckh-cap-co-so-cap-truong-nam-2016-dot-2
Nhằm tạo điều kiện cho Cán bộ viên chức, học viên Sau Đại học và sinh viên tham gia Nghiên cứu Khoa học, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế thông báo đến các đơn vị về việc bổ sung đăng ký đề tài NCKH cấp Cơ sở năm 2016 đợt 2 như sau: Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-xet-quy-khuyen-khich-tai-nang-nhan-dip-ky-niem-ngay-nha-giao-viet-nam-2011
Tháng 6 năm 2015, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế đã tiến hành điều chỉnh một số nội dung trong quy chế chi tiêu nội bộ (điều 18) trong lĩnh vực Hoạt động NCKH tại Trường. Chi tiết...
thong-bao-ve-to-chuc-hoi-thao-chuyen-de-trien-khai-nghien-cuu-khoa-hoc
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế sẽ tổ chức Hội thảo chuyên đề Triển khai NCKH dành cho giảng viên và sinh viên đang thực hiện đề tài NCKH cấp Trường vào ngày 03 tháng 10 năm 2015. Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-hoi-nghi-khoa-hoc-sinh-vien-nam-2015
Phòng Khoa học, Công nghệ và Hợp tác Quốc tế thông báo Kế hoạch tổ chức Hội nghị Khoa học sinh viên năm 2015 và Phát hành Kỷ yếu Khoa học sinh viên cụ thể như sau: Thời gian dự kiến tổ chức: 7h30, thứ 7, ngày 30 tháng 05 năm 2015. Địa điểm: Hội trường tầng 5 - Dãy nhà A - Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế. Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 9
Tổng số lượt xem trang này: 548
Tổng số lượt truy cập: 8.320.259