thong-bao-to-chuc-le-bao-ve-luan-an-tien-si-cap-dai-hoc-hue-cho-ncs-bui-phu-hung
Thực hiện kế hoạch đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh Bùi Phú Hưng, khóa năm 2015, chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh, mã số: Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-hoc-ky-he-cac-hoc-phan-hoc-lai-cai-thien-cua-truong-dhsp-nam-hoc-2018-2019
Thực hiện kế hoạch năm học 2018 - 2019, Trường ĐHSP sẽ tổ chức các lớp học trong học kỳ hè cho các sinh viên có nhu cầu học lại, học cải thiện. Danh sách các học phần dự kiến mở lớp như sau: Chi tiết...
thong-bao-tuyen-sinh-cao-hoc-dot-2-nam-2019
Căn cứ Thông báo tuyển sinh Cao học lần 2 năm 2019 số 526/TB-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 08/05/2019, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch tuyển sinh Cao học, gồm 02 chuyên ngành: Chi tiết...
thong-tin-danh-cho-hoc-vien-lop-anh-bang-2-cq-k15-quang-tri
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ gửi kèm các thông tin cần thiết, sinh viên vui lòng xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-phong-thi-danh-sach-du-dieu-kien-du-thi-ky-thi-dgnlnn-dot-thi-12052019
Trường thông báo danh sách những sinh viên đủ điều kiện dự thi ĐGNLNN đợt thi ngày 12/05/2019, sinh viên xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-phat-chung-chi-ky-thi-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-dot-thi-2012019
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo thời gian cấp phát chứng chỉ Kỳ thi ĐGNLNN theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, ngày 20/01/2019 (thi trên máy tính) cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-dang-ky-thi-dgnlnn-danh-cho-sinh-vien-chuyen-ngu-va-hoc-vien-cao-hoc-dot-thi-1252019
Căn cứ Thông báo số 76/TB-ĐHNN ngày 11/02/2019 về kế hoạch tổ chức thi Đánh giá NLNN đầu ra cho sinh viên đại học chính quy, thực hiện kế hoạch đào tạo năm học và chuẩn bị cho công tác hoàn tất hồ sơ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp năm học 2018-2019, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức kỳ thi năng lực ngoại ngữ, kế hoạch cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-nop-hoc-phi-hoc-ky-ii-nam-hoc-2018-2019
Nhằm bảo đảm cho việc thu và nộp học phí theo đúng quy định, Trường thông báo cho Lãnh đạo các khoa, phòng Đào tạo, phòng Công tác Học sinh, Sinh viên và toàn thể sinh viên các khóa về kế hoạch nộp học phí học kỳ II, năm học 2018-2019 như sau: Chi tiết...
thong-bao-thu-hoc-phi-gdtc-hoc-ky-2-nam-hoc-2018-2019
Đại học Huế thông báo kế hoạch thu học phí môn học GDTC HKII năm học 2018-2019, cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-ket-qua-thi-tot-nghiep-b2k12-va-phuc-khao-bai-thi
Phòng Đào tạo thông báo kết quả thi tốt nghiệp B2, K12 đến học viên (xem chi tiết file đính kèm). Học viên muốn phúc khảo bài thi làm đơn nộp tại phòng Đào tạo và lệ phí 50,000đ/1 kỹ năng tại phòng KH-TC từ ngày thông báo đến hết ngày 12/4/2019. Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-du-dieu-kien-du-thi-ky-thi-dgnlnn-danh-cho-sinh-vien-chuyen-ngu-dot-thi-17032019
Trường thông báo danh sách những sinh viên đủ điều kiện dự thi ĐGNLNN dành cho sinh viên chuyên ngữ đợt thi ngày 17/03/2019, sinh viên xem chi tiết file đính kèm.   Chi tiết...
thong-bao-gia-han-thoi-gian-nhan-ho-so-tuyen-sinh-cao-hoc-l1-2019
Được sự cho phép của Đoàn kiểm tra hồ sơ tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2019, Trường Đại học Ngoại ngữ tiếp tục thu nhận hồ sơ đăng ký dự thi Cao học các chuyên ngành Lý luận và PPDH bộ môn Tiếng Anh và chuyên ngành Ngôn ngữ học So sánh đối chiếu. Thời hạn từ nay đến trước 16h00' ngày 15/03/2019.  Chi tiết...
thong-bao-dieu-chinh-thoi-gian-nhan-ho-so-va-thoi-gian-du-thi-tuyen-sinh-cao-hoc-dot-1-nam-2019
Thực hiện tinh thần nội dung thông báo số 191/TB-ĐHH ký ngày 26/02/2019 về việc kế hoạch kiểm tra hồ sơ dự thi và lịch thi kỳ thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2019 của Đại học Huế, nay Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo đến các Anh/ Chị thí sinh có nguyện vọng nộp hồ sơ dự thi tuyển sinh Cao học các chuyên ngành Lý luận và PPDH bộ môn Tiếng Anh, chuyên ngành Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu lưu ý thời hạn thu nhận và dự thi được điều chỉnh như sau: Chi tiết...
thong-bao-thu-hoc-phi-mon-gdtc-hoc-ky-ii-nam-hoc-2018-2019
Đại học Huế thông báo kế hoạch thu học phí môn GDTC học kỳ II năm học 2018-2019 cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-tin-cho-cac-lop-anh-bang-2
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ gửi kèm các thông tin cần thiết cho các lớp Anh bằng 2, sinh viên xem chi tiết các file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-cho-sinh-vien-khoa-tuyen-sinh-2017-truong-dhnn-dang-ky-cac-mon-hoc-gdtc-hoc-ky-ii-nam-hoc-2018-2019
Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019, Khoa GDTC thông báo việc tổ chức cho sinh viên năm 2 Trường Đại học Ngoại ngữ đăng ký các môn học GDTC cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-tuyen-sinh-cao-hoc-dot-1-nam-2019
Căn cứ Thông báo tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2019 số 1534/TB-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 13/11/2018, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch tuyển sinh Cao học, gồm 02 chuyên ngành: Chi tiết...
thong-bao-thoi-gian-nghi-tet-nguyen-dan-ky-hoi-2019
Trường Đại học Ngoại ngữ dự kiến sẽ cho sinh viên, học viên các lớp SĐH, CQ, KCQ, NNKC của trường nghỉ tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 cụ thể như sau (xem chi tiết file đính kèm). Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-nop-no-hoc-phi-cac-khoa-cua-hoc-ky-1-nam-hoc-2018-2019
Hiện nay, Nhà trường đã thực hiện việc khóa tài khoản cá nhân của sinh viên vẫn còn nợ học phí sau khi ngân hàng quét đợt 3 và chuyển danh sách qua Phòng CTHSSV để xử lý theo quy định. Tuy nhiên, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên trong việc đăng kí tín chỉ, Trường đề nghị Lãnh đạo các đơn vị thông báo cho toàn thể sinh viên các khóa vẫn còn nợ học phí học kỳ 1, năm học 2018-2019 khẩn trương hoàn thành việc nộp học phí, cụ thể như sau: Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 5
Tổng số lượt xem trang này: 49.027
Tổng số lượt truy cập: 5.163.260