thong-bao-thu-hoc-phi-mon-hoc-gdtc-hoc-ky-i-nam-hoc-2019-2020
Để đảm bảo kế hoạch chung, Đại học Huế thông báo kế hoạch thu học phí môn học GDTC học kỳ I năm học 2019-2020, cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-cap-phat-chung-chi-ky-thi-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-theo-thong-tu-232017tt-bgddt-dot-thi-0552019-5d75b09671a30
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo thời gian cấp phát chứng chỉ Kỳ thi ĐGNLNN theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, ngày 28/07/2019 (thi trên máy tính) cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-cho-sinh-vien-khoa-tuyen-sinh-2016-tro-ve-sau-dang-ky-hoc-ghep-cac-mon-gdtc-hoc-ky-i-nam-hoc-2019-2020
Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên khóa tuyển sinh 2016 trở về sau học chậm tiến độ, Khoa GDTC tổ chức cho sinh viên đăng ký học ghép các môn học GDTC học kỳ I, năm học 2019-2020 cụ thể như sau (xem chi tiết file đính kèm). Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-cho-sinh-vien-nam-2-3-dang-ky-cac-mon-hoc-gdtc-hoc-ky-i-nam-hoc-2019-2020
Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020, Khoa GDTC thông báo tổ chức cho sinh viên năm 2, 3 của Trường Đại học Ngoại ngữ đăng ký các môn học GDTC trong học kỳ I, năm học 2019-2020, cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-gia-han-thoi-gian-nhan-ho-so-tuyen-sinh-cao-hoc-dot-2-nam-2019
Được sự cho phép của Đại học Huế, Trường Đại học Ngoại ngữ tiếp tục thu nhận hồ sơ dự thi Cao học đợt 2 năm, 2019 đến hết ngày 04/09/2019 (ngoại trừ ngày nghỉ Thứ bảy, Chủ nhật và nghĩ Lễ Quốc khánh 02/09/2019) (thay cho ngày 26/08/2019 trên thông báo tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2019 của Đại học Huế). Chi tiết...
thong-tin-dao-tao-tin-chi-danh-cho-sinh-vien-nam-1-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ gửi đến sinh viên năm 1 các thông tin đào tạo tín chỉ, sinh viên vui lòng xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-cap-chung-chi-gdqpan-cho-sinh-vien-trinh-do-dai-hoc-cao-dang
Trung tâm GDQPAN, Đại học Huế thông báo danh sách sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ được cấp chứng chỉ GDQPAN, chi tiết xem file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-tuyen-sinh-cao-hoc-dot-2-nam-2019-bo-sung
Đại học Huế gửi các thông tin liên quan đến kỳ thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2019, ứng viên vui lòng xem chi tiết các file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-cap-phat-chung-chi-ky-thi-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-theo-thong-tu-232017tt-bgddt-dot-thi-0552019
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo thời gian cấp phát chứng chỉ Kỳ thi ĐGNLNN theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, ngày 05/05/2019 (thi trên máy tính) cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-le-bao-ve-luan-an-tien-si-cap-dai-hoc-hue-cho-ncs-bui-phu-hung
Thực hiện kế hoạch đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh Bùi Phú Hưng, khóa năm 2015, chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh, mã số: Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-hoc-ky-he-cac-hoc-phan-hoc-lai-cai-thien-cua-truong-dhsp-nam-hoc-2018-2019
Thực hiện kế hoạch năm học 2018 - 2019, Trường ĐHSP sẽ tổ chức các lớp học trong học kỳ hè cho các sinh viên có nhu cầu học lại, học cải thiện. Danh sách các học phần dự kiến mở lớp như sau: Chi tiết...
thong-bao-tuyen-sinh-cao-hoc-dot-2-nam-2019
Căn cứ Thông báo tuyển sinh Cao học lần 2 năm 2019 số 526/TB-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 08/05/2019, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch tuyển sinh Cao học, gồm 02 chuyên ngành: Chi tiết...
thong-tin-danh-cho-hoc-vien-lop-anh-bang-2-cq-k15-quang-tri
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ gửi kèm các thông tin cần thiết, sinh viên vui lòng xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-phong-thi-danh-sach-du-dieu-kien-du-thi-ky-thi-dgnlnn-dot-thi-12052019
Trường thông báo danh sách những sinh viên đủ điều kiện dự thi ĐGNLNN đợt thi ngày 12/05/2019, sinh viên xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-phat-chung-chi-ky-thi-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-dot-thi-2012019
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo thời gian cấp phát chứng chỉ Kỳ thi ĐGNLNN theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, ngày 20/01/2019 (thi trên máy tính) cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-dang-ky-thi-dgnlnn-danh-cho-sinh-vien-chuyen-ngu-va-hoc-vien-cao-hoc-dot-thi-1252019
Căn cứ Thông báo số 76/TB-ĐHNN ngày 11/02/2019 về kế hoạch tổ chức thi Đánh giá NLNN đầu ra cho sinh viên đại học chính quy, thực hiện kế hoạch đào tạo năm học và chuẩn bị cho công tác hoàn tất hồ sơ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp năm học 2018-2019, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức kỳ thi năng lực ngoại ngữ, kế hoạch cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-nop-hoc-phi-hoc-ky-ii-nam-hoc-2018-2019
Nhằm bảo đảm cho việc thu và nộp học phí theo đúng quy định, Trường thông báo cho Lãnh đạo các khoa, phòng Đào tạo, phòng Công tác Học sinh, Sinh viên và toàn thể sinh viên các khóa về kế hoạch nộp học phí học kỳ II, năm học 2018-2019 như sau: Chi tiết...
thong-bao-thu-hoc-phi-gdtc-hoc-ky-2-nam-hoc-2018-2019
Đại học Huế thông báo kế hoạch thu học phí môn học GDTC HKII năm học 2018-2019, cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 35
Tổng số lượt xem trang này: 56.121
Tổng số lượt truy cập: 5.442.081