thong-bao-danh-sach-sinh-vien-no-hoc-phi-hkii-2018-2019-dot3
Nhằm bảo đảm cho việc thu và nộp học phí theo đúng quy định, Trường thông báo cho Lãnh đạo các khoa, phòng Đào tạo, phòng Công tác Học sinh, Sinh viên và toàn thể sinh viên các khóa về kế hoạch nộp học phí học kỳ II, năm học 2018-2019 như sau: Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-cho-sinh-vien-truong-dhnn-dang-ky-cac-mon-hoc-gdtc-hoc-ky-he-nam-hoc-2018-2019
Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019, Khoa GDTC thông báo việc tổ chức cho sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ đăng ký các môn học GDTC cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-no-hoc-phi-hoc-ky-ii-nam-hoc-2018-2019
Nhằm bảo đảm cho việc thu và nộp học phí theo đúng quy định, Trường thông báo cho Lãnh đạo các khoa, phòng Đào tạo, phòng Công tác Học sinh, Sinh viên và toàn thể sinh viên các khóa về kế hoạch nộp học phí học kỳ II, năm học 2018-2019 như sau: Chi tiết...
thong-bao-cap-phat-chung-chi-ky-thi-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-theo-thong-tu-232017tt-bgddt-dot-thi-3132019
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo thời gian cấp phát chứng chỉ Kỳ thi ĐGNLNN theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, ngày 31/03/2019 (thi trên máy tính) cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-nhan-chung-chi-nang-luc-tieng-trung-hsk-hskk-5ce2087420c27
Hiên nay, chứng chỉ Năng lực Tiếng Trung (HSK, HSKK) thi ngày 23/3/2019 tại trường Đại học Ngoại ngữ, đại học Huế đã có, các bạn đến văn phòng khoa tiếng Trung để nhận, khi đi nhận chứng chỉ cần đem theo phiếu dự thi (bản gốc), nếu nhờ người nhận thay phải có giấy ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương kèm theo phiếu dự thi. Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-sinh-vien-no-hoc-phi-hkii-nam-hoc-2018-2019-dot-1
Trường gửi kèm danh sách nợ học phí HKII năm học 2018-2019 (đợt 1), sinh viên xem chi tiết trong file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-thi-nang-luc-tieng-trung-hsk-hskk-thang-7-nam-2019
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế phối hợp với Ủy Ban Hán ngữ Quốc gia Trung Quốc tổ chức kỳ thi Năng lực Tiếng Trung (HSK, HSKK) tại khu vực miền Trung Việt Nam. Thông tin cụ thể như sau:  Chi tiết...
thong-bao-ket-qua-tuyen-dung-lao-dong-hop-dong-nam-2019
Hội đồng tuyển dụng LĐHĐ Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo kết quả tuyển dụng LĐHĐ năm 2019 cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
tai-lieu-tham-khao-danh-cho-ung-vien-tham-gia-du-tuyen-ldhd-nam-2019
Hội đồng tuyển dụng Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo đến ứng viên các tài liệu liên quan đến việc thi tuyển LĐHĐ năm 2019, cụ thể như sau: (chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-ung-vien-du-tuyen-lao-dong-hop-dong-nam-2019-va-thay-doi-thoi-gian-xet-tuyen
Sau khi họp xét duyệt hồ sơ của các ứng viên tham gia dự tuyển lao động hợp đồng năm 2019, Hội đồng tuyển dụng Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo đến ứng viên các nội dung sau: Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-du-thi-hsk-hskk-ngay-23032019
Thí sinh kiểm tra danh sách dự thi HSK-HSKK đợt ngày 23/03/2019 trong file đính kèm, một số thông tin cần chú ý: Chi tiết...
thong-bao-cuoc-thi-hung-bien-tieng-anh-2019-english-speaking-contest
Nhằm hướng đến kỷ niệm 15 năm thành lập Trường Đại học ngoại ngữ, Đại học Huế (2004 – 2019) và tiếp bước thành công trong tổ chức các cuộc thi Hùng biện tiếng Anh dành cho sinh viên không chuyên ngữ Đại học Huế. Trường Đại học ngoại ngữ, Đại học Huế xin thông báo đến quý đơn vị kế hoạch tổ chức cuộc thi Hùng biện tiếng Anh 2019, cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-tuyen-dung-lao-dong-hop-dong-nam-2019
Căn cứ Quyết định số 1230/QĐ-ĐHH ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Đại học Huế về việc Phê duyệt đề án vị trí việc làm Trường Đại học Ngoại ngữ; Công văn số 1236/ĐHH-TCCB ngày 10 tháng 10 năm 2017 về việc chỉnh sửa Đề án vị trí việc làm của Trường Đại học Ngoại ngữ và nhu cầu thực tế, Trường thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2019 như sau: Chi tiết...
thong-bao-cong-nhan-ket-qua-tuyen-dung-vien-chuc-2018
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2018, cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-ket-qua-thi-tuyen-ket-qua-xet-tuyen-tuyen-dung-vc-nam-2018
Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ kết quả thi tuyển dụng viên chức năm 2018 của Hội đồng Tuyển dụng Trường, Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo như sau: Chi tiết...
thong-bao-thi-hsk-dot-thang-3-nam-2019
Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Huế phối hợp với Ủy Ban Hán ngữ Quốc gia Trung Quốc tổ chức kỳ thi Năng lực Tiếng Trung (HSK, HSKK) tại khu vực miền Trung Việt Nam. Thông tin cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-de-cuong-huong-dan-on-tap-thi-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2018
Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế năm 2018 thông báo đề cương hướng dẫn ôn tập thi tuyển dụng viên chức cụ thể như sau: (vui lòng tải file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-quyet-dinh-va-danh-sach-thi-sinh-trung-tuyen-bang-dai-hoc-thu-hai-he-chinh-quy-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế trân trọng thông báo đến các thí sinh dự tuyển Bằng đại học thứ hai tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đợt thi ngày 25/11/2018 và đợt thi ngày 23/12/2018 về Quyết định và danh sách trúng tuyển Bằng đại học thứ hai, hệ Chính quy tại Trường (thông tin chi tiết xem file đính kèm). Chi tiết...
thong-bao-noi-dung-thi-thoi-gian-thi-va-danh-sach-ung-vien-du-dieu-kien-thi-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2018
Căn cứ vào Biên bản họp ngày 02/01/2019, Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế năm 2018 thông báo một số nội dung sau: Chi tiết...
thong-bao-khong-thay-doi-thoi-gian-thu-nhan-ho-so-tuyen-dung-vien-chuc-2018
Theo thông báo số 3238/TB-LĐTBXH ngày 6 tháng 8 của Bộ LĐTBXH về việc nghỉ lễ, tết năm 2019 đối với cán, công chức, viên chức và người lao động (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 17
Tổng số lượt xem trang này: 83.348
Tổng số lượt truy cập: 5.160.797