thong-bao-quyet-dinh-cong-nhan-ket-qua-xet-tuyen-ky-thi-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2021
Trường thông báo đến các ứng viên quyết định công nhận kết quả xét tuyển, kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2021, ứng viên vui lòng xem chi tiết thông báo trong file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-ky-thi-nang-luc-tieng-trung-hsk-hskk-thang-3-nam-2022
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế phối hợp với Ủy Ban Hán ngữ Quốc gia Trung Quốc tổ chức kỳ thi Năng lực Tiếng Trung (HSK, HSKK) tại khu vực miền Trung Việt Nam. Thông tin cụ thể như sau: (vui lòng xem chi tiết toàn văn thông báo trong file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-tra-lai-tien-hoc-phi-hoc-ky-1-2021-2022-cho-sinh-vien-chinh-quy-khoa-k18
Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Huế xin thông báo Danh sách trả lại tiền học phí học kỳ 1 (2021-2022) cho sinh viên chính quy – Khóa K18 (file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-nop-no-hoc-phi-hoc-ky-i-nam-hoc-2021-2022
Sau khi thực hiện thông báo số 790/TB-ĐHNN ngày 05 tháng 11 năm 2021 của trường Đại học Ngoại ngữ về việc nộp học phí học kỳ I, năm học 2021-2022 đến nay vẫn còn nhiều sinh viên nợ học phí học kỳ I, năm học 2021-2022, Trường thông báo cho Lãnh đạo các khoa, phòng Đào tạo, phòng Công tác Sinh viên và toàn thể sinh viên các khóa về kế hoạch nộp nợ học phí học kỳ I, năm học 2021-2022 như sau: Chi tiết...
thong-bao-ket-qua-kiem-tra-phieu-dang-ky-du-tuyen-vong-1-va-trieu-tap-ung-vien-du-dieu-kien-du-tuyen-o-vong-2-ky-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2021
Căn cứ kết quả cuộc họp Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 vào ngày 31 tháng 11 năm 2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế năm 2021 thông báo kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển ở vòng 1 và triệu tập các ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn (Danh sách kèm theo) về Trường để tham gia dự tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021. (vui lòng xem toàn văn thông báo ở file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-nop-hoc-phi-hoc-ky-i-nam-hoc-2021-2022-61c187a5c5d5e
Căn cứ theo Quyết định số 2070/QĐ-ĐHNN ban hành ngày 14 tháng 10 năm 2021 quy định về mức thu học phí, miễn giảm học phí các hệ đào tạo thuộc Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Huế năm học 2021-2022, nhằm bảo đảm cho việc thu và nộp học phí theo đúng quy định, Trường thông báo cho Lãnh đạo các khoa, phòng Đào tạo, phòng Công tác Sinh viên và toàn thể sinh viên các khóa về kế hoạch nộp học phí học kỳ I, năm học 2021-2022 như sau: Chi tiết...
thong-bao-nop-hoc-phi-hoc-ky-i-nam-hoc-2021-2022-61af46ce8886b
Căn cứ theo Quyết định số 2070/QĐ-ĐHNN ban hành ngày 14 tháng 10 năm 2021 quy định về mức thu học phí, miễn giảm học phí các hệ đào tạo thuộc Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Huế năm học 2021-2022, nhằm bảo đảm cho việc thu và nộp học phí theo đúng quy định, Trường thông báo cho Lãnh đạo các khoa, phòng Đào tạo, phòng Công tác Sinh viên và toàn thể sinh viên các khóa về kế hoạch nộp học phí học kỳ I, năm học 2021-2022 như sau: Chi tiết...
thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2021
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: Chi tiết...
thong-bao-nop-hoc-phi-hoc-ky-i-nam-hoc-2021-2022
Căn cứ theo Quyết định số 2070/QĐ-ĐHNN ban hành ngày 14 tháng 10 năm 2021 quy định về mức thu học phí, miễn giảm học phí các hệ đào tạo thuộc Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Huế năm học 2021-2022, nhằm bảo đảm cho việc thu và nộp học phí theo đúng quy định, Trường thông báo cho Lãnh đạo các khoa, phòng Đào tạo, phòng Công tác Sinh viên và toàn thể sinh viên các khóa về kế hoạch nộp học phí học kỳ I, năm học 2021-2022 như sau: Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-ky-thi-nang-luc-tieng-trung-hsk-hskk-thang-12-nam-2021
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế phối hợp với Ủy Ban Hán ngữ Quốc gia Trung Quốc tổ chức kỳ thi Năng lực Tiếng Trung (HSK, HSKK) tại khu vực miền Trung Việt Nam. Thông tin cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-diem-trung-tuyen-theo-phuong-thuc-diem-thi-tot-nghiep-thpt-nam-2021
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế công bố điểm trúng tuyển theo phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021, cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-huy-ky-thi-nang-luc-tieng-nhat-jlpt-thang-7-nam-2021-tai-diem-thi-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế xin gửi tới tất cả thí sinh lời chào trân trọng và lời cảm ơn vì đã đăng ký tham gia Kỳ thi năng lực tiếng Nhật (JLPT) tại trường trong nhiều năm qua. Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-sinh-vien-cac-khoa-no-hoc-phi-hk-2-2020-2021-sau-dot-2
Nhằm bảo đảm cho việc thu và nộp học phí theo đúng quy định, Trường thông báo cho Lãnh đạo các khoa, phòng Đào tạo, phòng Công tác Sinh viên và toàn thể sinh viên các khóa về kế hoạch nộp học phí học kỳ II, năm học 2020-2021 như sau: Chi tiết...
thong-bao-kiem-tra-danh-sach-thi-hsk-hskk-chinh-thuc-dot-thi-1872021
Danh sách thí sinh thi HSK, HSKK ngày 18/7/2021 chính thức, bao gồm tất cả các thí sinh đăng ký chuyển lịch thi ngày 15/5/2021 sang ngày 18/7/2021 (xem chi tiết file đính kèm). Chi tiết...
thong-bao-nop-hoc-phi-hoc-ky-ii-nam-hoc-2020-2021-60ab0c5244ed7
Nhằm bảo đảm cho việc thu và nộp học phí theo đúng quy định, Trường thông báo cho Lãnh đạo các khoa, phòng Đào tạo, phòng Công tác Sinh viên và toàn thể sinh viên các khóa về kế hoạch nộp học phí học kỳ II, năm học 2020-2021 như sau: Chi tiết...
thong-bao-nhan-chung-chi-nang-luc-tieng-trung-hsk-hskk-60a1db5526fac
Hiên nay chứng chỉ Năng lực Tiếng Trung (HSK, HSKK) thi ngày 20/3/2021 tại trường Đại học Ngoại ngữ, đại học Huế đã có, các bạn đến văn phòng khoa tiếng Trung để nhận, khi đi nhận chứng chỉ cần đem theo phiếu dự thi (bản gốc). Chi tiết...
thong-bao-thi-hskhskk-dot-72021-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế phối hợp với Ủy Ban Hán ngữ Quốc gia Trung Quốc tổ chức kỳ thi Năng lực Tiếng Trung (HSK, HSKK) tại khu vực miền Trung Việt Nam. Thông tin cụ thể như sau: (xem chi tiết toàn văn thông báo trong file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-ket-qua-xet-tuyen-vong-2-ky-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2020
Căn cứ Quyết định số 186/QĐ-ĐHNN ngày 15 tháng 03 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế về việc công nhận kết quả xét tuyển, kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020; Hội đồng tuyển dụng thông báo một số nội dung sau: (Vui lòng xem toàn văn thông báo trong file đính kèm) Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 42
Tổng số lượt xem trang này: 92.151
Tổng số lượt truy cập: 9.814.712