cong-khai-thong-tin-luan-an-cua-nghien-cuu-sinh-huynh-thi-hoa-sen
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học huế công khai thông tin luận án trước khi bảo vệ cấp Đại học Huế như sau:  Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-hoc-ky-3-chuong-trinh-gdqpan-nam-hoc-2021-2022
Trung tâm GDQP &AN đại học Huế thông báo về kế hoạch tổ chức chương trình học kỳ 3, năm học 2021-2022 cụ thể như sau: (vui lòng xem toàn văn thông báo trong file đính kem) Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-to-chuc-cho-sinh-vien-cac-truong-dai-hoc-thanh-vien-phan-hieu-dh-hue-tai-quang-tri-truong-va-khoa-thuoc-dai-hoc-hue-dang-ky-mon-hoc-giao-duc-the-chat-hoc-ky-2-nam-hoc-2021-2022
Để xây dựng thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2021-2022 theo kế hoạch, Đại học Huế thông báo cho sinh viên các trường đại học thành viên, Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị, Trường và Khoa thuộc Đại học Huế có nguyện vọng muốn đăng ký môn học Giáo dục Thể chất (GDTC), cụ thể như sau (xem toàn văn thông báo trong file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-thu-hoc-phi-mon-hoc-giao-duc-the-chat-hoc-ki-1-nam-hoc-2021-2022-lan-2
Để đảm bảo kế hoạch chung, Đại học Huế thông báo kế hoạch thu học phí môn học Giáo dục Thể chất học kì 1 năm học 2021-2022 lần 2 cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-diem-thi-tot-nghiep-cac-lop-b2-he-chinh-quy-nam-hoc-2019-2022
Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo điểm kết quả thi tốt nghiệp của các lớp B2 hệ chính quy năm học 2019-2022 tại trường, cụ thể như sau: (vui lòng xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-trien-khai-giang-day-va-hoc-tap-theo-hinh-thuc-truc-tiep-mon-hoc-gdtc-hoc-ky-1-nam-hoc-2021-2022-danh-cho-sinh-vien-truong-dai-hoc-ngoai-ngu
Căn cứ Kế hoạch số 76/KH-ĐHH ngày 14 tháng 01 năm 2022 về kế hoạch giảng dạy và học tập môn học Giáo dục thể chất học kỳ 1 năm học 2021-2022; Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-thu-hoc-phi-mon-hoc-giao-duc-the-chat-cac-lop-rieng-thu-bay-chu-nhat-hki-nam-hoc-2021-2022-lan-2
Căn cứ Quyết định số 1072/QĐ-ĐHH ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành quy định mức thu học phí, miễn, giảm học phí và thanh toán nội bộ trong Đại học Huế từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021; Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-thu-hoc-phi-mon-hoc-giao-duc-the-chat-hoc-ki-1-nam-hoc-2021-2022
Căn cứ Quyết định số 1072/QĐ-ĐHH ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành quy định mức thu học phí, miễn, giảm học phí và thanh toán nội bộ trong Đại học Huế từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021; Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-ky-thi-ket-thuc-hoc-phan-gdtc-danh-cho-lop-rieng-t7cn-hoc-ky-2-nam-hoc-2020-2021-dot-2-doi-voi-khoi-sinh-vien-khong-chuyen
Đại học Huế thông báo về việc tổ chức kỳ thi kết thúc học phần dành cho lớp riêng (T7&CN) học kỳ 2 năm học 2020-2021 đợt 2 đối với khối sinh viên không chuyên sau thời gian hoãn thi do dịch Covid-19, cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-dieu-chinh-ke-hoach-giang-day-va-hoc-tap-mon-hoc-gdtc-danh-cho-sinh-vien-cac-truong-dai-hoc-thanh-vien-truong-va-cac-khoa-thuoc-dai-hoc-hue-khoi-khong-chuyen-nganh-hki-nam-hoc-2021-2022
Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho sinh viên và hạn chế dịch lây lan cộng đồng, Đại học Huế thông báo điều chỉnh kế hoạch giảng dạy môn học Giáo dục thể chất dành cho sinh viên các trường Đại học thành viên, Trường và các Khoa thuộc Đại học Huế cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-thu-hoc-phi-mon-hoc-giao-duc-the-chat-cac-lop-rieng-thu-bay-chu-nhat-hki-nam-hoc-2021-2022
Để đảm bảo kế hoạch chung, Đại học Huế thông báo kế hoạch thu học phí môn học Giáo dục Thể chất các lớp riêng vào thứ bảy và chủ nhật HKI năm học 2021-2022 cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-ke-hoach-hoc-tap-trung-mon-hoc-gdqpan-khoa-217-cua-sinh-vien-truong-dai-hoc-ngoai-ngu
Căn cứ kế hoạch học tập năm học 2021-2022 của Trung tâm GDQP&AN ĐHH và Trường ĐHNN, ĐHH. Trung tâm GDQP&AN thông báo kế hoạch học tập trung môn học GDQP&AN khóa 217, cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-ke-hoach-giang-day-truc-tiep-va-truc-tuyen-hoc-ky-2-nam-hoc-2021-2022
Do tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp, để đảm bảođể đảm bảo an toàn cho người dạy và người học, tránh dịch bệnh lây lan trong cộng đồng và để đảm bảo kế hoạch giảng dạy của năm học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch giảng dạy và học tập cho học kỳ 2 năm học 2021-2022 như sau: Chi tiết...
thong-bao-ke-hoach-giang-day-va-hoc-tap-mon-hoc-gdtc-danh-cho-sinh-vien-cac-truong-dai-hoc-thanh-vien-truong-va-cac-khoa-thuoc-dai-hoc-hue-khoi-khong-chuyen-nganh-hoc-ky-1-nam-hoc-2021-2022
Căn cứ Kế hoạch số 76/KH-ĐHH ngày 14 tháng 01 năm 2022 về kế hoạch giảng dạy và học tập môn học Giáo dục thể chất học kỳ 1 năm học 2021-2022. Đại học Huế xin thông báo đến các Giảng viên Khoa Giáo dục thể chất và toàn thể sinh viên như sau: Chi tiết...
thong-tin-danh-cho-lop-anh-bang-2-k17-chinh-quy-tai-hue
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ gửi đến học viên Anh B2 K17 tại Huế các thông tin quan trọng, vui lòng xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-tuyen-sinh-nghien-cuu-sinh-nam-2022
Căn cứ Thông báo số 118/TB-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 24/01/2022 về việc tuyển sinh nghiên cứu sinh năm 2022, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch tuyển sinh nghiên cứu sinh gồm các ngành: Chi tiết...
thong-bao-tuyen-sinh-cao-hoc-dot-1-nam-2022
Căn cứ Thông báo tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2022 số 119/TB-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 24/01/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch tuyển sinh Cao học gồm các chuyên ngành: Chi tiết...
thong-bao-ket-qua-thi-tot-nghiep-lop-anh-b2-k15-a-b-tai-hue
Trường thông báo kết quả thi tốt nghiệp các lớp Anh B2 K15 tại Huế, học viên vui lòng xem chi tiết các file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-ban-hanh-quy-che-dao-tao-dai-hoc-theo-he-thong-tin-chi
Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo ban hành Quy chế đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ (cụ thể thông báo xem trong file đính kèm). Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-cho-sinh-vien-cac-truong-va-khoa-thuoc-dai-hoc-hue-dang-ky-mon-hoc-giao-duc-the-chat-hoc-ky-1-nam-hoc-2021-2022
Để xây dựng thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2021-2022, Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế (KGDTC) thông báo cho sinh viên các trường đại học thành viên, Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị, Trường và Khoa thuộc Đại học Huế đăng ký môn học Giáo dục Thể chất (GDTC), cụ thể như sau: (xem chi tiết toàn văn thông báo trong file đính kèm) Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 19
Tổng số lượt xem trang này: 36.576
Tổng số lượt truy cập: 10.484.698