thong-bao-ket-qua-thi-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-de-cap-chung-nhan-dot-thi-ngay-12052019-tai-truong-dhnn-dhh
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo Kết quả thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ (để cấp chứng nhận), đợt thi ngày 12/05/2019, tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Chi tiết...
thong-bao-ket-qua-thi-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-tieng-anh-bac-3-5-thi-tren-may-tinh-dot-thi-ngay-05052019-tai-truong-dhnn-dhh
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo Kết quả thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ, Tiếng Anh bậc 3-5, đợt thi ngày 05/05/2019 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Chi tiết...
thong-bao-ve-lich-thi-va-danh-sach-sinh-vien-hoc-cai-thien-ghep-voi-khoa-sau-hoc-ky-ii-nam-hoc-2018-2019
Trường thông báo lịch thi và danh sách sinh viên học cải thiện ghép với khóa sau, học kỳ II, năm học 2018-2019. Yêu cầu sinh viên theo dõi thông tin cụ thể trên file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-ket-qua-phuc-khao-ky-thi-dgnlnn-theo-khung-nlnn-6-bac-dung-cho-viet-nam-ngay-31032019-thi-tren-may-tinh
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kết quả phúc khảo Kỳ thi ĐGNLNN theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, ngày 31/03/2019 (thi trên máy tính). Chi tiết...
thong-bao-tap-huan-pho-bien-dinh-dang-de-thi-huong-dan-cach-thuc-lam-bai-thi-dgnlnn-dot-thi-ngay-12052019-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Để công tác tổ chức thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ vào ngày 12/05/2019 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế diễn ra đúng quy định và đạt kết quả tốt, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tập huấn phổ biến định dạng đề thi, hướng dẫn thí sinh cách thức làm bài. Chi tiết...
thong-bao-lich-thi-hk2-3-dot-2-nam-hoc-2018-2019-va-danh-sach-sinh-vien-duoc-xet-thi-phu-ghep-vao-ky-thi-kthp-hk2-nam-hoc-2018-2019
Nhà trường thông báo lịch thi và danh sách sinh viên được xét tham gia kỳ thi phụ. Yêu cầu sinh viên theo dõi thông tin cụ thể trên file đính kèm. Chi tiết...
thong-baodanh-sach-thi-sinh-du-dieu-kien-du-thi-ky-thi-dgnlnn-theo-khung-nlnn-6-bac-dung-cho-viet-nam-dot-thi-ngay-05052019-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo Lịch thi và Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Kỳ thi ĐGNLNN theo KNLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, Tiếng Anh bậc 3-5 (thi trên máy tính), cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-tap-huan-pho-bien-quy-che-thi-dinh-dang-de-thi-huong-dan-cach-thuc-lam-bai-thi-dgnlnn-theo-khung-nang-luc-ngoai-ngu-6-bac-dung-cho-viet-nam-dot-thi-ngay-05052019-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Để công tác tổ chức thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam vào ngày 05/05/2019 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế diễn ra đúng quy định và đạt kết quả tốt, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tập huấn phổ biến về quy chế thi, định dạng đề thi, hướng dẫn thí sinh cách thức làm bài. Chi tiết...
thong-bao-ket-qua-phuc-khao-ky-thi-dgnlnn-danh-cho-sinh-vien-dot-thi-ngay-17032019-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo Kết quả phúc khảo kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ dành cho sinh viên để lấy kết quả xét tốt nghiệp, đợt thi ngày 17/03/2019, tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-to-chuc-thi-dgnlnn-theo-khung-nang-luc-ngoai-ngu-6-bac-dung-cho-viet-nam-dot-thi-ngay-05052019-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Thực hiện kế hoạch tổ chức thi ĐG NLNN theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam năm 2019, Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo tổ chức thi ĐG NLNN – tiếng Anh bậc 3-5 vào ngày 05/05/2019 cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-ket-qua-thi-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-tieng-anh-bac-3-5-thi-tren-may-tinh-dot-thi-ngay-31032019-tai-truong-dhnn-dhh
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo Kết quả thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ, Tiếng Anh bậc 3-5, đợt thi ngày 31/03/2019 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Chi tiết...
thong-bao-ket-qua-phuc-khao-ky-thi-dgnlnn-thi-tren-may-tinh-dot-ngay-20012019-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kết quả phúc khảo Kỳ thi ĐGNLNN theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, ngày 20/01/2019 (thi trên máy tính). Thí sinh tra cứu điểm phúc khảo tại đường link:  http://flpts.hucfl.edu.vn/ Chi tiết...
thong-bao-ket-qua-thi-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-danh-cho-sinh-vien-dot-thi-ngay-17032019-tai-truong-dhnn-dhh
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo Kết quả thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ dành cho sinh viên để lấy kết quả xét tốt nghiệp, đợt thi ngày 17/03/2019, tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Chi tiết...
thong-bao-tap-huan-pho-bien-quy-che-thi-dinh-dang-de-thi-huong-dan-cach-thuc-lam-bai-thi-dgnlnn-theo-khung-nlnn-6-bac-dung-cho-viet-nam-dot-thi-ngay-31032019
Để công tác tổ chức thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam vào ngày 31/03/2019 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế diễn ra đúng quy định và đạt kết quả tốt, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tập huấn phổ biến về quy chế thi, định dạng đề thi, hướng dẫn thí sinh cách thức làm bài. Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-thi-sinh-du-dieu-kien-du-thi-ky-thi-dgnlnn-theo-khung-nlnn-6-bac-dung-cho-viet-nam-dot-thi-ngay-31032019-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Ngày thi: Chủ Nhật, ngày 31/03/2019. Địa điểm thi: Giảng đường B – Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế - 57 Nguyễn Khoa Chiêm, TP.Huế. Thời gian có mặt tại địa điểm thi: Thí sinh có mặt tại điểm thi lúc 6h30 để thực hiện thủ tục gửi tư trang, hành lý.  Chi tiết...
thong-bao-dieu-chinh-ke-hoach-to-chuc-thi-danh-gia-nlnn-trong-nam-2019
Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo điều chỉnh kế hoạch tổ chức thi và cấp chứng chỉ NLNN theo Khung NLNN 6 bậc dành cho Việt Nam trong năm 2019, cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-gia-han-thoi-gian-tiep-nhan-ho-so-dang-ky-du-thi-dgnlnn-theo-khung-nang-luc-ngoai-ngu-6-bac-dung-cho-viet-nam-dot-thi-ngay-31032019-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu
Căn cứ Thông báo số 135/TB-ĐHNN ngày 26/02/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế về việc tổ chức thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam - Đợt thi ngày 31/03/2019 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, theo đó thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi từ ngày 14/03/2019 đến ngày 19/03/2019. Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-cong-bo-ket-qua-phuc-khao-ky-thi-dgnlnn-theo-knlnn-6-bac-dung-cho-viet-nam-dot-thi-ngay-20012019-tai-truong-dhnn-dhh-thi-tren-may-tinh
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo về việc Công bố kết quả phúc khảo Kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam- Đợt thi ngày 20.01.2019 tại Trường ĐHNN, ĐHH ( thi trên máy tính). Cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-tap-huan-dinh-dang-de-thi-ky-thi-danh-gia-nlnn-cho-sinh-vien-ngay-17032019
Trường Đại học Ngoại ngữ sẽ tổ chức tập huấn định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng ngoại ngữ theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, đợt thi ngày 17/03/2019 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế dành cho sinh viên đại học chính quy để lấy kết quả làm điều kiện xét tốt nghiệp cho sinh viên. Cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-lich-thi-va-danh-sach-sinh-vien-duoc-xet-thi-phu-sau-ky-thi-kthp-hk-1-nam-hoc-2018-2019-va-danh-sach-sinh-vien-duoc-xet-thi-phu-ghep-vao-ky-thi-kthp-hk1-nam-hoc-2019-2020
Trường thông báo lịch thi, danh sách thi các sinh viên được xét thi phụ, sinh viên theo dõi thông tin cụ thể trên 2 file đính kèm. Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 16
Tổng số lượt xem trang này: 7.508
Tổng số lượt truy cập: 5.072.069