thong-bao-ke-hoach-tuyen-sinh-cao-hoc-dot-2-nam-2021-cua-truong-dhnn
Căn cứ Thông báo tuyển sinh Cao học lần 2 năm 2021 số 1207/TB-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 03/08/2021, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch tuyển sinh Cao học gồm các chuyên ngành: Chi tiết...
thong-bao-le-bao-ve-luan-an-tien-si-cap-dai-hoc-hue-cho-ncs-nguyen-thi-hong-duyen
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho: Chi tiết...
cong-khai-thong-tin-luan-an-ncs-nguyen-thi-hong-duyen
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học huế công bố thông tin luận án trước khi bảo vệ cấp Đại học Huế như sau:  Chi tiết...
thong-bao-cong-bo-thong-tin-luan-an-truoc-khi-bao-ve-cap-dai-hoc-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học huế công bố thông tin luận án trước khi bảo vệ cấp Đại học Huế như sau:  Chi tiết...
thong-bao-cong-bo-thong-tin-luan-an-truoc-khi-bao-ve
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học huế công bố thông tin luận án trước khi bảo vệ cấp Đại học Huế như sau:  Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-bao-ve-luan-an-tien-si-cap-dai-hoc-hue-cho-nghien-cuu-sinh:-ho-thi-phung-duyen
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho: Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-bao-ve-luan-an-tien-si-cap-dai-hoc-hue-cho-nghien-cuu-sinh:-vo-thi-khanh-linh
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho: Chi tiết...
thong-bao-le-bao-ve-luan-van-cao-hoc-khoa-2018-2020
Thực hiện kế hoạch đào tạo Cao học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ  cho các học viên cao học khoá 2018-2020, hệ chính quy tập trung, thời gian đào tạo 02 năm. Chi tiết...
thong-bao-dieu-chinh-thoi-gian-nhan-ho-so-tuyen-sinh-cao-hoc-dot-2-nam-2020
Được sự cho phép của Đại học Huế, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế tiếp tục thu nhận hồ sơ tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2020. Thời hạn: đến trước 17h00' ngày 05/10/2020. Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-bao-ve-luan-an-tien-si-cap-dai-hoc-hue-cho-nghien-cuu-sinh:-vo-thi-thanh-diep
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho: Chi tiết...
cong-bo-thong-tin-luan-an-tien-si-truoc-khi-bao-ve-cap-dai-hoc-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học huế công bố thông tin luận án trước khi bảo vệ cấp Đại học Huế như sau:  Chi tiết...
cong-bo-thong-tin-luan-an-tien-si-ncs-le-thi-thanh-hai
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học huế xin công bố thông tin luận án của: Nghiên cứu sinh Lê Thị Thanh Hải  Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-le-bao-ve-luan-an-tien-si-cap-dai-hoc-hue-cho-ncs-le-thanh-nguyet-anh-khoa-nam-2014
Thực hiện kế hoạch đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Lê Thanh Nguyệt Anh, khóa năm 2014, chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh, mã số: Chi tiết...
cong-bo-thong-tin-luan-an-cua-nghien-cuu-sinh-le-thanh-nguyet-anh
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học huế xin công bố thông tin luận án của: Nghiên cứu sinh Lê Thanh Nguyệt Anh  Mã số: 9140111 Chi tiết...
thong-bao-bao-ve-luan-van-cao-hoc-khoa-2017-2019
Thực hiện kế hoạch đào tạo Cao học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ  cho các học viên cao học khoá 2017-2019, hệ chính quy tập trung, thời gian đào tạo 02 năm. Chi tiết...
thong-bao-le-bao-ve-luan-an-tien-si-cap-dai-hoc-hue-cho-ncs-chau-van-don
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho: Chi tiết...
thong-bao-le-bao-ve-luan-an-tien-si-cap-dai-hoc-hue-cua-ncs-chau-thi-hoang-hoa
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho: Chi tiết...
cong-bo-thong-tin-luan-an-tien-si-cua-nghien-cuu-sinh-chau-thi-hoang-hoa-chuyen-nganh-ly-luan-va-phuong-phap-day-hoc-bo-mon-tieng-anh
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế xin công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh trước khi bảo vệ luận án cho:  Nghiên cứu sinh: Châu Thị Hoàng Hoa Chi tiết...
thong-bao-gia-han-thoi-gian-nhan-ho-so-tuyen-sinh-cao-hoc-dot-2-nam-2019
Được sự cho phép của Đại học Huế, Trường Đại học Ngoại ngữ tiếp tục thu nhận hồ sơ dự thi Cao học đợt 2 năm, 2019 đến hết ngày 04/09/2019 (ngoại trừ ngày nghỉ Thứ bảy, Chủ nhật và nghĩ Lễ Quốc khánh 02/09/2019) (thay cho ngày 26/08/2019 trên thông báo tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2019 của Đại học Huế). Chi tiết...
thong-bao-tuyen-sinh-cao-hoc-dot-2-nam-2019-bo-sung
Đại học Huế gửi các thông tin liên quan đến kỳ thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2019, ứng viên vui lòng xem chi tiết các file đính kèm. Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 6
Tổng số lượt xem trang này: 1.290
Tổng số lượt truy cập: 8.894.070