thong-bao-quyet-dinh-buoc-sv-thoi-hoc-do-nghi-hoc-khong-phep
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế ra quyết định buộc thôi học đối với những sinh viên  kể từ học kỳ I năm học 2019 – 2020 (danh sách kèm theo). Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-tuan-sinh-hoat-cong-dan-hssv-nam-hoc-2019-2020-cho-toan-the-sinh-vien-nam-234
Thực hiện Công văn số 2929  /BGDĐT-GDCTHSSV ngày 10 tháng 07 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV”  trong các trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2019-2020, căn cứ vào tình hình và điều kiện cụ thể của Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường đề nghị lãnh đạo các đơn vị thực hiện một số công việc cụ thể sau đây: Chi tiết...
ngay-hoi-tan-sinh-vien-2019
Thời gian, địa điểm Thời gian: từ 15h00 đến 21h30 ngày 15/09/2018 (Chủ nhật) Địa điểm: Khuôn viên Nhà hiệu bộ, Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Huế Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-thay-doi-thoi-gian-to-chuc-dot-2-tuan-sinh-hoat-cong-dan-hssv-nam-hoc-2019-2020-cho-sinh-vien-nam-thu-nhat
Hiện nay Hội trường tầng 4, Khu nhà học chuyên ngành đang được cải tạo để phục vụ Hội thảo quốc tế VIETTELSOL 2019 trong thời gian tới nên lịch học Đợt 2 “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2019 – 2020 cho sinh viên năm thứ nhất (K16) của các Khoa tiếng Trung, Khoa tiếng Pháp, Khoa Quốc tế học, Khoa NN&VH Hàn Quốc, Khoa NN&VH Nhật Bản được thay đổi như sau: Chi tiết...
thong-bao-xet-diem-ren-luyen-hk-ii-nam-hoc-2018-2019-cua-sinh-vien-cac-khoa-k13-k14-k15
Để kịp thời xét cấp học bổng và khen thưởng cho sinh viên các khóa trong dịp Khai giảng năm học mới, Trường đề nghị Lãnh đạo các Khoa chỉ đạo Trợ lý Công tác sinh viên, Giáo viên cố vấn học tập và Ban cán sự các lớp Khóa K13, K14, K15 thực hiện các công việc sau: Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-tuan-sinh-hoat-cong-dan-hssv-nam-hoc-2019-2020-cho-toan-the-sinh-vien-nam-thu-nhat
Thực hiện Công văn số 2929  /BGDĐT-GDCTHSSV ngày 10 tháng 07 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV”  trong các trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2019-2020, căn cứ vào tình hình và điều kiện cụ thể của Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường đề nghị lãnh đạo các đơn vị thực hiện một số công việc cụ thể sau đây: Chi tiết...
thong-bao-cac-che-do-chinh-sach-danh-cho-sinh-vien-nam-hoc-2019-2020
Phòng CTHSSV, Trường Đại học Ngoại ngữ gửi kèm các thông báo về các chế độ chính sách dành cho sinh viên năm học 2019-2020, vui lòng xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-cong-nhan-sinh-vien-hoc-cung-luc-hai-chuong-trinh-dai-hoc-he-cq-theo-he-thong-tin-chi-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-nam-hoc-2019-2020
Trường Đại học thông báo cho phép những sinh viên có tên trong danh sách kèm theo được phép học cùng lúc hai chương trình đại học tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế kể từ học kỳ I năm học 2019 – 2020. Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-dong-mo-tai-khoan-sinh-vien
Trường đã tiến hành khóa tài khoản của sinh viên nợ học phí, những sinh cần mở tài khoản, đổi mật, quên mật khẩu để đăng kí tín chỉ xin liên hệ phòng Công tác HSSV (gặp Cô Nam, Thầy Tuấn để xử lí) những sinh viên nợ học phí cần đem theo biên lai nộp tiền (đến phòng KHTC gặp Cô Thảo, cô Phụng để xác nhận rồi qua phòng CTHSSV). Chi tiết...
thong-bao-do-diem-ren-luyen-danh-cho-sinh-vien-khoa-k12
Để chuẩn bị tốt cho Lễ Tốt nghiệp sắp đến của sinh viên khóa K12, Ban Giám hiệu Nhà trường kính đề nghị Lãnh đạo các khoa thông báo rộng rãi đến sinh viên khóa K12 về việc rà soát kết quả đánh giá điểm rèn luyện qua các năm học (theo danh sách đính kèm).  Chi tiết...
thong-bao-dang-ky-hoc-giao-duc-the-chat-hoc-ky-he-2018-2019
Thực hiện kế hoạch đào tạo trong năm học 2018 – 2019 và tạo điều kiện cho sinh viên xét tốt nghiệp, Khoa Giáo dục Thể chất tổ chức cho sinh viên các trường thành viên và khoa trực thuộc Đại học Huế còn thiếu các học phần GDTC (chậm tiến độ) đăng ký học kỳ hè cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-sinh-vien-tu-y-bo-hoc-khong-co-ly-do-5cef84b431c11
Trong năm học 2018 – 2019 Trường đã thống kê số lượng sinh viên tự ý bỏ học không có lý do (danh sách kèm theo). Chi tiết...
thong-bao-do-diem-hoc-tap-diem-ren-luyen-de-xet-cap-hoc-bong-va-do-tro-cap-xa-hoi-hoc-ky-ii-nam-hoc-2018-2019
Để chuẩn bị cho công tác xét cấp học bổng Khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội học kỳ 2 năm học 2018-2019, Trường đề nghị Ban cán sự các lớp triển khai thông báo cho lớp dò điểm học tập, điểm rèn luyện và trợ cấp xã hội (theo file đính kèm).  Chi tiết...
thong-bao-tham-du-cuoc-thi-ve-tranh-chup-anh-va-y-tuong-hoat-dong-bao-ve-moi-truong
Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế thông báo về cuộc thi vẽ tranh, chụp ảnh và ý tưởng, hoạt động bảo vệ môi trường, vui lòng xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-hoc-ky-3-mon-gdqpan-nam-hoc-2018-2019-khoa-he
Căn cứ kế hoạch học tập năm học 2018-2019 của Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Huế; Căn cứ nhu cầu của sinh viên về việc hoàn chỉnh chương trình GDQPAN, Trung tâm GDQP&AN - Đại học Huế, thông báo về kế hoạch tổ chức học kỳ 3 chương trình GDQPAN Khóa hè năm 2019 như sau: Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-danh-gia-ket-qua-ren-luyen-sinh-vien-khoa-k12-trong-hoc-ky-ii-nam-hoc-2018-2019
Để chuẩn bị tốt cho việc khen thưởng và xét tốt nghiệp của sinh viên khóa K12 sắp tới, Trường đề nghị Lãnh đạo các Khoa chỉ đạo Trợ lý Công tác sinh viên, Giáo viên cố vấn học tập và Ban cán sự các lớp Khóa K12 thực hiện các công việc sau: Chi tiết...
thong-bao-do-diem-ren-luyen-cua-hoc-ky-i-nam-hoc-2018-2019
Thực hiện kế hoạch năm học, trong thời gian tới Trường sẽ tiến hành việc xét cấp học bổng khuyến khích học tập, để thực hiện tốt kế hoạch trên, Ban Giám hiệu Nhà trường kính đề nghị Lãnh đạo các khoa thông báo rộng rãi đến sinh viên về việc rà soát kết quả đánh giá điểm rèn luyện của học kỳ I năm học 2018-2019 (theo danh sách đính kèm).  Chi tiết...
ngay-hoi-viec-lam-2019
Thời gian: 20/04/2019 Địa điểm: Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-cuoc-thi-business-innovation-hackathon-dai-hoc-hue-nam-2019
Căn cứ Kế hoạch số 306/KH-ĐHH ngày 19 tháng 3 năm 2019 của Đại học Huế về hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo năm 2019, Đại học Huế tổ chức cuộc thi "Business Innovation Hackathon" năm 2019, cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
hoi-thi-olympic-toan-quoc-cac-mon-khoa-hoc-mac-lenin-va-tu-tuong-ho-chi-minh-anh-sang-soi-duong-lan-iii-nam-2019
Nhằm tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên trong trường học. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo trung ương Đảng, Bộ GD&ĐT, Bộ LĐTB&XH tổ chức hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh "Ánh sáng soi đường" lần III năm 2019 (xem chi tiết file đính kèm). Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 36
Tổng số lượt xem trang này: 13.918
Tổng số lượt truy cập: 5.442.071