thong-bao-lich-thi-tuyen-sinh-bang-dai-hoc-thu-2-he-chinh-quy-tai-thua-thien-hue-va-quang-tri-nam-2019
Hội đồng thi trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo lịch thi tuyển sinh bằng đại học thứ 2 hệ chính quy tại Thừa Thiên Huế, Quảng Trị cụ thể như sau: (vui lòng xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-on-tap-va-thi-tuyen-sinh-dai-hoc-bang-dai-hoc-thu-hai-he-chinh-quy-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue-nam-2019
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch ôn tập và thi  tuyển sinh đại học Bằng đại học thứ hai, hệ Chính quy tại Trường Đại học Ngoại ngữ năm 2019 cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-lien-thong-tu-cao-dang-len-dai-hoc-hinh-thuc-dao-tao-vua-lam-vua-hoc-nam-2019
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo tuyển sinh đại học Liên thông từ cao đẳng lên đại học, hình thức đào tạo Vừa làm vừa học năm 2019 như sau: Chi tiết...
thong-bao-huong-dan-thi-sinh-trung-tuyen-nhap-hoc-nam-2019
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế hướng dẫn thi sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học năm 2019, cụ thể như sau: Chi tiết...
cong-khai-cac-quyet-dinh-tuyen-sinh-lien-thong
Trường Đại học Ngoại ngữ công khai các quyết định tuyển sinh liên thông, vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-bang-dai-hoc-thu-hai-he-chinh-quy-dot-1-nam-2019-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo tuyển sinh đại học, bằng đại học thứ hai, hệ chính quy đợt 1 năm 2019 thông tin cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-tuyen-sinh-hoc-cung-luc-hai-chuong-trinh-dai-hoc-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-nam-2019
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo tuyển sinh học cùng lúc hai chương trình đại học năm 2019 như sau: Chi tiết...
thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2019
Thông tin tuyển sinh Đại học chính quy năm 2019 của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế Chi tiết...
thong-bao-ke-hoach-phong-thi-so-bao-danh-ky-thi-tuyen-sinh-bang-dai-hoc-thu-2-he-chinh-quy-tai-hue-dot-bo-sung
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế trân trọng thông báo đến thí sinh dự thi tuyển sinh bằng đại học thứ hai, hệ chính quy tại Trường về kế hoạch tổ chức thi, phòng thi, số báo danh (chi tiết xem file đính kèm). Chi tiết...
thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-bang-dai-hoc-thu-2-he-2-chinh-quy-nganh-ngon-ngu-anh-dot-bo-sung-nam-2018
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế tuyển sinh đại học, bằng đại học thứ hai, hệ chính quy năm 2018 cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-on-tap-va-thi-tuyen-sinh-bang-dai-hoc-thu-2-he-gdtx-tai-da-nang
Trường Đại học Ngoại ngữ gửi kế hoạch ôn tập và thi tuyển sinh bằng đại học thứ 2 hệ GDTX, vui lòng xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-bang-dai-hoc-thu-hai-he-chinh-quy-nam-2018
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo tuyển sinh đại học Bằng đại học thứ hai  hệ chính quy năm 2018 cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-diem-chuan-va-danh-sach-trung-tuyen-dai-hoc-chinh-quy-nam-2018-dot-1
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đại học chính quy năm 2018 (đợt 1) như sau: Chi tiết...
thong-bao-tuyen-sinh-hoc-chuong-trinh-dai-hoc-thu-hai-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-nam-2018
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo tuyển sinh học cùng lúc hai chương trình đại học năm 2018 như sau: Chi tiết...
thong-bao-tuyen-sinh-nghien-cuu-sinh-nam-2018
Căn cứ quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 04 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ của Đại học huế ban hành kèm theo Quyết định số 1019/QĐ-ĐH ngày 19 tháng 9 năm 2017, Đại học Huế thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh năm 2018 như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-tuyen-sinh-cao-hoc-dot-1-nam-2018
Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ được ban hành theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy định về đào tạo trình độ thạc sĩ Ban hành theo Quyết định số 2070/QĐ-ĐHH ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Giám đốc Đại học Huế;Đại học Huế thông báo tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2018(thi tuyển sinh vào tháng 4 năm 2018) như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-keo-dai-thoi-gian-nhan-ho-so-dang-ky-du-thi-tuyen-sinh-bang-hai-va-lien-thong-he-chinh-quy-nam-2017-tai-truong
Theo thông báo tuyển sinh số 38/TB-ĐHNN ngày 25/03/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, thời gian kết thúc nhận hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh Bằng hai và Liên thông hệ chính quy là cuối tháng 10 và dự định tổ chức thi vào tháng 11/2017. Chi tiết...
thong-bao-trung-tuyen-hoc-chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc-thu-hai-dot-2
Thực hiện Kế hoạch năm học 2017-2018, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế ra Quyết định số 936/QĐ-ĐHNN ngày 31 tháng 8 năm 2017 về việc công nhận sinh viên được học chương trình đào tạo đại học thứ hai hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (đợt 2). Vậy Trường thông báo cho tất cả những sinh viên được biết thời gian đăng ký học như sau: Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 35
Tổng số lượt xem trang này: 11.284
Tổng số lượt truy cập: 5.442.066