THÔNG BÁO
thong-bao-ve-viec-to-chuc-thi-dgnlnn-va-cap-chung-nhan-theo-knlnn-6-bac-danh-cho-viet-nam-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue-dot-thi-ngay-20072019
Căn cứ thông báo 581/TB-ĐHNN, ngày 11/07/2019 về Kế hoạch tổ chức thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp chứng nhận theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế; thực hiện kế hoạch năm học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ, (Kế hoạch cụ thể, vui lòng xem file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-ve-ke-hoach-to-chuc-thi-dgnlnn-va-cap-chung-nhan-theo-knlnn-6-bac-danh-cho-viet-nam-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Thực hiện kế hoạch năm học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch tổ chức thi Đánh giá Năng lực ngoại ngữ và cấp giấy chứng nhận theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam, năm học 2019 – 2020.  Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-le-bao-ve-luan-an-tien-si-cap-dai-hoc-hue-cho-ncs-bui-phu-hung
Thực hiện kế hoạch đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh Bùi Phú Hưng, khóa năm 2015, chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh, mã số: Chi tiết...
ke-hoach-va-lich-thi-dau-giai-bong-ban-cbvc-ldhd-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue-lan-thu-ii-nam-2019
Thực hiện kế hoạch hoạt động của CĐCS Trường năm học 2018 - 2019; căn cứ kế hoạch số 87/KH-CĐ ngày 27 tháng 05 năm 2019 của CĐCS Trường Đại học Ngoại ngữ về việc tổ chức Giải bóng bàn CBVC, LĐ trường Đại học Ngoại ngữ lần thứ II năm 2019; căn cứ vào danh sách đăng ký của các CĐBP; căn cứ kết quả bốc thăm thi đấu ngày 21 tháng 06 năm 2019, gồm đại diện Ban Thể thao (Hồ Viết Hoàng, Nguyễn Sơn), đại diện các CĐBP tham gia thi đấu (Trương Văn An - phòng Đào tạo, Trần Đình Hòa - TTTTTV, Nguyễn Văn Tuấn - văn phòng Khoa tiếng Anh); căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động của các đơn vị, CĐBP; BCH CĐCS Trường thông báo kế hoạch tổ chức và lịch thi đấu giải bóng bàn CBVC, LĐ Trường Đại học Ngoại ngữ lần thứ II, năm 2019 như sau: Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-to-chuc-thi-dgnlnn-theo-khung-nang-luc-ngoai-ngu-6-bac-dung-cho-viet-nam-dot-thi-ngay-27-28072019-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Thực hiện kế hoạch tổ chức thi ĐG NLNN theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam năm 2019, Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo tổ chức thi ĐG NLNN – Tiếng Anh bậc 2/6 (dành cho người lớn) và Tiếng Anh bậc 3-5 vào ngày 28/07/2019 cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-hoi-thao-quoc-gia-nghien-cuu-lien-nganh-ve-ngon-ngu-va-giang-day-ngon-ngu-lan-thu-v-danh-cho-cac-don-vi-ngoai-truong
Tiếp nối thành công của các kỳ Hội thảo hàng năm, Hội thảo quốc gia Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần thứ V năm 2019 sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế vào ngày 5-6 tháng 12 năm 2019. Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-hoi-thao-quoc-te-viettesol-lan-thu-5
Phân hội Nghiên cứu và Giảng dạy tiếng Anh ở Việt Nam ( Phân hội VietTESOL), Đề án Ngoại ngữ Quốc gia và Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ đồng phối hợp tổ chức Hội thảo quốc tế VietTESOL lần thứ 5 trong thời gian 11-12 tháng 10 năm 2019 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế với chủ đề chính “Giảng dạy tiếng Anh: Chủ động, tích cực và đa dạng”. Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-sinh-vien-no-hoc-phi-hkii-2018-2019-dot3
Nhằm bảo đảm cho việc thu và nộp học phí theo đúng quy định, Trường thông báo cho Lãnh đạo các khoa, phòng Đào tạo, phòng Công tác Học sinh, Sinh viên và toàn thể sinh viên các khóa về kế hoạch nộp học phí học kỳ II, năm học 2018-2019 như sau: Chi tiết...
thong-bao-do-diem-ren-luyen-danh-cho-sinh-vien-khoa-k12
Để chuẩn bị tốt cho Lễ Tốt nghiệp sắp đến của sinh viên khóa K12, Ban Giám hiệu Nhà trường kính đề nghị Lãnh đạo các khoa thông báo rộng rãi đến sinh viên khóa K12 về việc rà soát kết quả đánh giá điểm rèn luyện qua các năm học (theo danh sách đính kèm).  Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-cuoc-thi-anh-net-dep-cong-doan-va-nguoi-lao-dong
Thực hiện công văn 178/KH-CĐN ngày 5/6/2019 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc tổ chức cuộc thi "Nét đẹp công đoàn và người lao động" trên mạng xã hội Facebook, Công đoàn ĐHH ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-hoc-ky-he-cac-hoc-phan-hoc-lai-cai-thien-cua-truong-dhsp-nam-hoc-2018-2019
Thực hiện kế hoạch năm học 2018 - 2019, Trường ĐHSP sẽ tổ chức các lớp học trong học kỳ hè cho các sinh viên có nhu cầu học lại, học cải thiện. Danh sách các học phần dự kiến mở lớp như sau: Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-cho-sinh-vien-truong-dhnn-dang-ky-cac-mon-hoc-gdtc-hoc-ky-he-nam-hoc-2018-2019
Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019, Khoa GDTC thông báo việc tổ chức cho sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ đăng ký các môn học GDTC cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-dang-ky-hoc-giao-duc-the-chat-hoc-ky-he-2018-2019
Thực hiện kế hoạch đào tạo trong năm học 2018 – 2019 và tạo điều kiện cho sinh viên xét tốt nghiệp, Khoa Giáo dục Thể chất tổ chức cho sinh viên các trường thành viên và khoa trực thuộc Đại học Huế còn thiếu các học phần GDTC (chậm tiến độ) đăng ký học kỳ hè cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-no-hoc-phi-hoc-ky-ii-nam-hoc-2018-2019
Nhằm bảo đảm cho việc thu và nộp học phí theo đúng quy định, Trường thông báo cho Lãnh đạo các khoa, phòng Đào tạo, phòng Công tác Học sinh, Sinh viên và toàn thể sinh viên các khóa về kế hoạch nộp học phí học kỳ II, năm học 2018-2019 như sau: Chi tiết...
cong-khai-cac-quyet-dinh-tuyen-sinh-lien-thong
Trường Đại học Ngoại ngữ công khai các quyết định tuyển sinh liên thông, vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-hoi-thao-quoc-gia-nghien-cuu-lien-nganh-ve-ngon-ngu-va-giang-day-ngon-ngu-lan-thu-v
Tiếp nối thành công của các kỳ Hội thảo hàng năm, Hội thảo quốc gia Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần thứ V năm 2019 sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế vào ngày 5-6 tháng 12 năm 2019. Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-dang-ky-de-xuat-de-tai-khcn-cap-co-so-nam-2020
Để xây dựng kế hoạch nhiệm vụ KH, CN cấp cơ sở năm 2020, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo cho các cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên sau Đại học có nguyện vọng đăng ký đề xuất đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2020 như sau: Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-sinh-vien-tu-y-bo-hoc-khong-co-ly-do-5cef84b431c11
Trong năm học 2018 – 2019 Trường đã thống kê số lượng sinh viên tự ý bỏ học không có lý do (danh sách kèm theo). Chi tiết...
thong-bao-ket-qua-thi-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-de-cap-chung-nhan-dot-thi-ngay-12052019-tai-truong-dhnn-dhh
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo Kết quả thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ (để cấp chứng nhận), đợt thi ngày 12/05/2019, tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 17
Tổng số lượt xem trang này: 3.627
Tổng số lượt truy cập: 5.160.582