THÔNG BÁO
thong-bao-so-2-ve-viec-to-chuc-hoi-thao-quoc-gia-nghien-cuu-lien-nganh-ve-ngon-ngu-va-giang-day-ngon-ngu-lan-thu-v
Tiếp nối thành công của các kỳ Hội thảo hàng năm, Hội thảo quốc gia Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần thứ V năm 2019 sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế vào ngày 5-6 tháng 12 năm 2019. Chi tiết...
thong-bao-huong-dan-thi-sinh-trung-tuyen-nhap-hoc-nam-2019
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế hướng dẫn thi sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học năm 2019, cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-trung-tuyen-dot-1-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2019
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế công bố danh sách trúng tuyển Đợt 1 tuyển sinh đại học chính quy năm 2019 cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-diem-trung-tuyen-dot-1-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2019-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế công bố điểm trúng tuyển đợt 1 tuyển sinh đại học chính quy năm 2019 cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-keo-dai-thoi-gian-nhan-ho-so-dang-ky-du-thi-tuyen-sinh-bang-2-he-chinh-quy-nam-2019
Theo thông báo tuyển sinh số 246/TB-ĐHNN ngày 27/3/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, thời gian kết thúc nhận hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh bằng 2 hệ chính quy là cuối tháng 6 và tổ chức thi vào 07/2019. Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-dong-mo-tai-khoan-sinh-vien
Trường đã tiến hành khóa tài khoản của sinh viên nợ học phí, những sinh cần mở tài khoản, đổi mật, quên mật khẩu để đăng kí tín chỉ xin liên hệ phòng Công tác HSSV (gặp Cô Nam, Thầy Tuấn để xử lí) những sinh viên nợ học phí cần đem theo biên lai nộp tiền (đến phòng KHTC gặp Cô Thảo, cô Phụng để xác nhận rồi qua phòng CTHSSV). Chi tiết...
thong-bao-ket-qua-thi-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-tieng-anh-bac-3-5-thi-tren-may-tinh-dot-thi-ngay-28072019-tai-truong-dhnn-dhh
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo Kết quả thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ, Tiếng Anh bậc 3-5, đợt thi ngày 28/07/2019 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Chi tiết...
thong-bao-cap-phat-chung-chi-ky-thi-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-theo-thong-tu-232017tt-bgddt-dot-thi-0552019
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo thời gian cấp phát chứng chỉ Kỳ thi ĐGNLNN theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, ngày 05/05/2019 (thi trên máy tính) cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-ket-qua-phuc-khao-ky-thi-dgnlnn-theo-khung-nlnn-6-bac-dung-cho-viet-nam-ngay-05052019-thi-tren-may-tinh
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kết quả phúc khảo Kỳ thi ĐGNLNN theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, ngày 05/05/2019 (thi trên máy tính). Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-nop-no-hoc-phi-cac-khoa-cua-hoc-ky-2-nam-hoc-2018-2019-va-cac-ky-truoc-do
Sau khi thực hiện thông báo số 633/TB-ĐHNN ngày 25 tháng 7 năm 2019 của trường Đại học Ngoại ngữ về việc kiểm tra và rà soát lại nợ học phí các học kỳ của các khóa. Hiện nay, Nhà trường đã thực hiện việc khóa tài khoản cá nhân của sinh viên vẫn còn nợ học phí của học kỳ 2 năm học 2018-2019 sau khi ngân hàng quét đợt 3 và các kỳ trước đó, đồng thời chuyển danh sách qua Phòng CTHSSV để xử lý theo quy định. Tuy nhiên, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên trong việc đăng kí tín chỉ, Trường đề nghị Lãnh đạo các đơn vị thông báo cho toàn thể sinh viên các khóa vẫn còn nợ học phí khẩn trương hoàn thành việc nộp học phí, cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-to-chuc-thi-dgnlnn-theo-khung-nang-luc-ngoai-ngu-6-bac-dung-cho-viet-nam-dot-thi-ngay-23-25082019-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Thực hiện kế hoạch tổ chức thi ĐG NLNN theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam năm 2019, Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo tổ chức thi ĐG NLNN – Tiếng Anh bậc 2/6 (dành cho người lớn) và Tiếng Anh bậc 3-5 vào ngày 25/08/2019 cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-kiem-tra-va-ra-soat-lai-no-hoc-phi-cac-hoc-ky-cua-cac-khoa
Sau khi hoàn thành công tác thu học phí (3 đợt) của học kỳ II năm học 2018-2019 theo Thông báo số 326/TB-ĐHNN ngày 17 tháng 4 năm 2019 về việc nộp học phí học kỳ II năm học 2018-2019, qua kiểm tra đến 24/07/2019 vẫn còn nhiều sinh viên chưa hoàn thành học phí của học kỳ II năm 2018-2019 và các học kỳ trước đó. Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-hoi-thao-quoc-gia-nghien-cuu-lien-nganh-ve-ngon-ngu-va-giang-day-ngon-ngu-lan-thu-v
Tiếp nối thành công của các kỳ Hội thảo hàng năm, Hội thảo quốc gia Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần thứ V năm 2019 sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế vào ngày 5-6 tháng 12 năm 2019. Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-hoi-thao-quoc-te-viettesol-lan-thu-5
Phân hội Nghiên cứu và Giảng dạy tiếng Anh ở Việt Nam ( Phân hội VietTESOL), Đề án Ngoại ngữ Quốc gia và Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ đồng phối hợp tổ chức Hội thảo quốc tế VietTESOL lần thứ 5 trong thời gian 11-12 tháng 10 năm 2019 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế với chủ đề chính “Giảng dạy tiếng Anh: Chủ động, tích cực và đa dạng”. Chi tiết...
thong-bao-tap-huan-pho-bien-quy-che-thi-dinh-dang-de-thi-huong-dan-cach-thuc-lam-bai-thi-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-theo-khung-nang-luc-ngoai-ngu-6-bac-dung-cho-viet-nam-dot-thi-ngay-28072019-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Để công tác tổ chức thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam vào ngày 28/07/2019 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế diễn ra đúng quy định và đạt kết quả tốt, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tập huấn phổ biến về quy chế thi, định dạng đề thi, hướng dẫn thí sinh cách thức làm bài.   Chi tiết...
thong-baodanh-sach-thi-sinh-du-dieu-kien-du-thi-ky-thi-dgnlnn-theo-khung-nlnn-6-bac-dung-cho-viet-nam-dot-thi-ngay-28072019-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo Lịch thi và Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Kỳ thi ĐGNLNN theo KNLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, Tiếng Anh bậc 3-5 (thi trên máy tính) - Đợt thi ngày 28/07/2019, cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-to-chuc-thi-dgnlnn-va-cap-chung-nhan-theo-knlnn-6-bac-danh-cho-viet-nam-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue-dot-thi-ngay-20072019
Căn cứ thông báo 581/TB-ĐHNN, ngày 11/07/2019 về Kế hoạch tổ chức thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp chứng nhận theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế; thực hiện kế hoạch năm học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ, (Kế hoạch cụ thể, vui lòng xem file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-ve-ke-hoach-to-chuc-thi-dgnlnn-va-cap-chung-nhan-theo-knlnn-6-bac-danh-cho-viet-nam-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Thực hiện kế hoạch năm học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch tổ chức thi Đánh giá Năng lực ngoại ngữ và cấp giấy chứng nhận theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam, năm học 2019 – 2020.  Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-le-bao-ve-luan-an-tien-si-cap-dai-hoc-hue-cho-ncs-bui-phu-hung
Thực hiện kế hoạch đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh Bùi Phú Hưng, khóa năm 2015, chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh, mã số: Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 7
Tổng số lượt xem trang này: 4.169
Tổng số lượt truy cập: 5.283.064