THÔNG BÁO
thong-bao-do-thong-tin-danh-sach-du-kien-sinh-vien-nhan-hoc-bong-kkht-hoc-ky-ii-nam-hoc-2019-2020
Trường đã tiến hành xét cấp học bổng Khuyến khích học tập của học kỳ II năm học 2019-2020 (danh sách dự kiến đính kèm). Chi tiết...
thong-bao-thu-no-hoc-phi-hoc-ky-2-nam-hoc-2019-2020-dot-4
Sau khi thực hiện thông báo số 344/TB-ĐHNN ngày 27 tháng 04 năm 2020 của trường Đại học Ngoại ngữ về việc nộp học phí học kỳ II, năm học 2019-2020 đến nay vẫn còn nhiều sinh viên nợ học phí học kỳ II năm 2019-2020. Vì vậy, Trường đề nghị Lãnh đạo các đơn vị thông báo cho toàn thể sinh viên các khóa vẫn còn nợ học phí khẩn trương hoàn thành việc nộp học phí, cụ thể như sau: Chi tiết...
bao-cao-tinh-hinh-va-cap-nhat-thong-tin-ca-nhan-sinh-vien-noi-ngoai-tru
Thực hiện Công văn số 994/ĐHH-ĐTCTSV ngày 06 tháng 7 năm 2020 của Đại học Huế về việc báo cáo công tác quản lý học sinh, sinh viên nội, ngoại trú, Trường đề nghị lãnh đạo các khoa triển khai và chỉ đạo trợ lý CTSV, CVHT nhắc nhở và yêu cầu lớp trưởng các lớp truyền thống thực hiện một số nội dung sau: Chi tiết...
thong-bao-tuyen-sinh-hoc-cung-luc-hai-chuong-trinh-dai-hoc-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue-nam-2020
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo tuyển sinh học cùng lúc hai chương trình đại học, cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-thi-dgnlnn-theo-khung-nang-luc-ngoai-ngu-6-bac-dung-cho-viet-nam-dot-thi-ngay-1882020-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Thực hiện kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam năm 2020, Trường Đại học ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch tổ chức thi trong tháng 8 năm 2020 như sau: Chi tiết...
thong-bao-do-diem-ren-luyen-toan-khoa-danh-cho-sinh-vien-khoa-13
Để chuẩn bị cho công tác tổ chức Lễ tốt nghiệp và in ấn bằng, bảng điểm và xét khen thưởng của sinh viên Khóa 13 và theo Luật Giáo dục mới, bắt đầu từ năm học 2019-2020 trở đi, trên bảng điểm tốt nghiệp của sinh viên có thêm mục “Đánh giá kết quả rèn luyện”.  Chi tiết...
thong-bao-gia-han-thoi-gian-dang-ky-de-xuat-de-tai-khcn-cap-co-so-nam-2021
Nhằm tạo điều kiện cho các cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên sau Đại học tham gia nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo về việc gia hạn thời gian đăng ký đề xuất đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2021 cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-on-tap-cho-cac-ky-thi-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu
Nhằm đáp ứng nhu cầu ôn tập và thi năng lực ngoại ngữ, Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo chiêu sinh các lớp ôn tập cho các kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ cấp chứng chỉ và giấy chứng nhận từ bậc 2 đến 5/6 (tương đương A2 đến C1 Khung tham chiếu Châu Âu) cho sinh viên, học viên SĐH và các đối tượng khác có nhu cầu trên cả nước, cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-buoc-sinh-vien-thoi-hoc-do-nghi-hoc-khong-phep-5efd433c77689
Nay buộc thôi học đối với những sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế kể từ học kỳ II năm học 2019 – 2020 (danh sách kèm theo). Chi tiết...
thong-bao-ket-qua-thi-ky-thi-dgnlnn-cap-chung-nhan-dot-thi-ngay-21062020-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo Kết quả thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ & cấp chứng nhận, đợt thi ngày 21/06/2020, tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Chi tiết...
thong-bao-cap-phat-chung-nhan-ky-thi-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-dot-thi-240520207
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo thời gian cấp phát chứng nhân Kỳ thi ĐGNLNN theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, ngày 24/05/2020 (thi trên giấy) cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-vv-to-chuc-hoc-ky-3-nam-hoc-2019-2020-va-cac-lop-rieng-vao-thu-7-va-chu-nhat-hang-tuan-danh-cho-sinh-vien-co-nguyen-vong-tra-no-cac-hoc-phan-dang-thieu-diem-trong-chuong-trinh-mon-hoc-giao-duc-the-chat
Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên các trường thành viên, các khoa còn thiếu điểm các học phần trong Chương trình môn học GDTC, Khoa GDTC sẽ tổ chức học kỳ 3 năm học 2019-2020 và các lớp riêng vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần, cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-to-chuc-thi-dgnlnn-va-cap-giay-chung-nhan-dot-thi-ngay-1972020-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Thực hiện kế hoạch tổ chức thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp giấy chứng nhận tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế trong năm 2020, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp giấy chứng nhận, kế hoạch cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-nop-ho-so-xet-cong-nhan-tot-nghiep-dai-hoc-he-chinh-quy-dot-1-nam-2020
Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy Đợt 1 năm 2020 vào đầu tháng 8 năm 2020. Để thực hiện tốt kế hoạch trên, Trường đề nghị lãnh đạo các khoa thông báo cho sinh viên cuối khóa K13 (2016-2020) và các sinh viên khóa trước đủ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp thực hiện một số nội dung sau. Chi tiết...
thong-bao-lich-thi-va-danh-sach-sinh-vien-hoc-cai-thien-ghep-voi-khoa-sau-hoc-ky-ii-2019-2020
Sinh viên học cải thiện ghép với khóa sau xem lịch thi trên file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-sinh-vien-no-hoc-phi-hoc-ky-2-nam-hoc-2019-2020-dot-3
Thực hiện theo thông báo số 542/TB-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế ngày 23 tháng 04 năm 2020 về các giải pháp tài chính và đào tạo do tác động của dịch Covid-19, trong đó tại mục 3 nêu rõ: “Về học phí: Các đơn vị thông báo cho sinh viên và triển khai thu học phí bình thường (trừ các Trường đại học thành viên có thông báo cho sinh viên nghỉ học, Hiệu trưởng các Trường đó có văn bản xử lý và thu theo quy định của trường cho phù hợp quy định hiện hành)”. Do đó, để bảo đảm cho việc thu và nộp học phí theo đúng quy định, Trường thông báo cho Lãnh đạo các khoa, phòng Đào tạo, phòng Công tác Sinh viên và toàn thể sinh viên các khóa về kế hoạch nộp học phí học kỳ II, năm học 2019-2020 như sau: Chi tiết...
thong-bao-lich-thi-kthp-hoc-ky-2-nam-hoc-2019-2020-va-danh-sach-sinh-vien-duoc-xet-thma-gia-ky-thi-phu-ghep-voi-hoc-ky-2-nam-hoc-2019-2020
Lưu ý: Những sinh viên nộp đơn xin tham gia kỳ thi Phụ vào học kỳ 2, năm học 2018 - 2019 đã được xét thi phụ ghép vào Kỳ thi KTHP học kỳ 2, năm học 2019 - 2020 theo dõi lịch thi trên danh sách đính kèm. Chi tiết...
thong-tin-danh-cho-hoc-vien-cac-lop-anh-bang-2-he-chinh-quy-k15-tai-da-nang
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ gửi các thông tin cần thiết đến sinh viên các lớp Tiếng Anh bằng 2 K15 tại Đà Nẵng cụ thể như sau (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-ve-phong-thi-danh-sach-thi-sinh-du-dieu-kien-du-thi-ky-thi-danh-gia-nlnn-cap-chung-nhan-ngay-21062020-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo danh sách những thí sinh đủ điều kiện dự thi Đánh giá NLNN & cấp chứng nhận, đợt thi ngày 21/06/2020. Chi tiết...
thong-bao-tap-huan-pho-bien-dinh-dang-de-thi-huong-dan-cach-thuc-lam-bai-thi-dgnlnn-cap-giay-chung-nhan-tieng-anh-bac-3-5-tieng-phap-tieng-trung-tieng-nga-bac-46-tieng-phap-han-bac-36-dot-thi-ngay-21062020-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Để công tác tổ chức thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ & cấp giấy chứng nhận Tiếng Anh bậc 3 – 5; Tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nga bậc 4/6; Tiếng Pháp, Hàn bậc 3/6, đợt thi ngày 21/06/2020 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế diễn ra đúng quy định và đạt kết quả tốt, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tập huấn phổ biến về định dạng đề thi và hướng dẫn thí sinh cách thức làm bài. Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 21
Tổng số lượt xem trang này: 10.800
Tổng số lượt truy cập: 6.818.836