THÔNG BÁO
thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-lien-thong-tu-trinh-do-cao-dang-len-trinh-do-dai-hoc-nam-2021-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Căn cứ Quyết định số 804/QĐ-ĐHH ngày 16 tháng 06 năm 2021 của Giám đốc Đại học Huế về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh đại học năm 2021, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo tuyển sinh đại học (liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học) năm 2021 cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-cong-nhan-sinh-vien-trung-tuyen-hoc-cung-luc-hai-chuong-trinh-dai-hoc-he-chinh-quy-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ công nhận 14 sinh viên trúng tuyển học cùng lúc hai chương trình đại học, hệ chính quy tại Trường kể từ học kỳ I năm học 2021 – 2022 (vui lòng xem toàn văn thông báo trong  file đính kèm). Chi tiết...
thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-bang-dai-hoc-thu-hai-dot-2-nam-2021-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo tuyển sinh đại học (bằng đại học thứ hai) đợt 2 năm 2021 cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-thi-sinh-trung-tuyen-bang-dai-hoc-thu-hai-nganh-ngon-ngu-anh-he-dao-tao-chinh-quy-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue-ngay-thi-03072021
Trường Đại học Ngoại ngữ công bố danh sách thí sinh trúng tuyển đại học, loại hình Bằng đại học thứ hai, ngành Ngôn ngữ Anh, hình thức đào tạo Chính quy tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế ngày thi 03/07/2021 gồm 73 thí sinh (có danh sách đính kèm). Chi tiết...
thong-bao-thay-doi-thoi-gian-thi-ket-thuc-hoc-phan-hkiii-mon-hoc-gdqpan-nam-hoc-2020-2021
Trung tâm GDQP&AN Đại học Huế thông báo thay đổi thời gian thi HKIII năm học 2020-2021 cụ thể như sau, vui lòng xem toàn văn thông báo trong file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-ky-thi-kthp-giao-duc-the-chat-danh-cho-cac-lop-rieng-hkii-nam-hoc-2020-2021
Đại học Huế thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi KTHP Giáo dục thể chất dành cho các lớp riêng HKII năm học 2020, xem chi tiết thông báo trong file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-so-2-ve-viec-to-chuc-hoi-thao-quoc-te-lien-nganh-ve-nghien-cuu-ngon-ngu-va-giang-day-ngon-ngu-lan-thu-vii-nam-2021-26-27112021
Tiếp nối thành công của các kỳ Hội thảo hàng năm, Hội thảo quốc tế Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần thứ VII năm 2021 sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế vào ngày 26-27 tháng 11 năm 2021. Chi tiết...
thong-bao-ke-hoach-tuyen-sinh-bang-dai-hoc-thu-2-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue-dot-1-nam-2021
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch ôn tập và thi tuyển sinh bằng đại học thứ 2 năm 2021 tại trường cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-huy-ky-thi-nang-luc-tieng-nhat-jlpt-thang-7-nam-2021-tai-diem-thi-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế xin gửi tới tất cả thí sinh lời chào trân trọng và lời cảm ơn vì đã đăng ký tham gia Kỳ thi năng lực tiếng Nhật (JLPT) tại trường trong nhiều năm qua. Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-hoc-ky-3-nam-hoc-2020-2021-danh-cho-sinh-vien-co-nguyen-vong-cai-thien-diem-tra-no-cac-hoc-phan-con-thieu-diem-hoac-bo-sung-cac-hoc-phan-chua-hoc-trong-chuong-trinh-mon-hoc-giao-duc-the-chat
Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên các Trường, khoa thanh viên của Đại học Huế có nguyện vọng cải thiện điểm, trả nợ các học phần còn thiếu hoặc bổ sung các học phần chưa học trong chương trình môn học GDTC, ĐHH tổ chức học kỳ 3 năm học 2020-2021, cụ thể như như sau (xem toàn văn thông báo trong file đính kèm). Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-sinh-vien-cac-khoa-no-hoc-phi-hk-2-2020-2021-sau-dot-2
Nhằm bảo đảm cho việc thu và nộp học phí theo đúng quy định, Trường thông báo cho Lãnh đạo các khoa, phòng Đào tạo, phòng Công tác Sinh viên và toàn thể sinh viên các khóa về kế hoạch nộp học phí học kỳ II, năm học 2020-2021 như sau: Chi tiết...
thong-bao-kiem-tra-danh-sach-thi-hsk-hskk-chinh-thuc-dot-thi-1872021
Danh sách thí sinh thi HSK, HSKK ngày 18/7/2021 chính thức, bao gồm tất cả các thí sinh đăng ký chuyển lịch thi ngày 15/5/2021 sang ngày 18/7/2021 (xem chi tiết file đính kèm). Chi tiết...
chien-luoc-bdclgd-truong-dhnn-giai-doan-2021-2025
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế công bố chiến lược BĐCLGD của trường - giai đoạn 2021-2025. Vui lòng xem toàn văn chiến lược trong file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-dang-ky-de-xuat-de-tai-khcn-cap-co-so-thuc-hien-nam-2022
Đối tượng đăng ký: - Cán bộ, giảng viên, học viên cao học và sinh viên. - Sinh viên năm 2 của năm học 2020-2021. Chi tiết...
thong-bao-gia-han-thoi-gian-nop-ho-so-tuyen-sinh-bang-dai-hoc-thu-hai-nam-2021
Căn cứ Thông báo số 232/TB-ĐHNN ngày 31 tháng 03 năm 2021 về việc tuyển sinh đại học (bằng đại học thứ hai) năm 2021 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Chi tiết...
quyet-dinh-buoc-sinh-vien-thoi-hoc-do-nghi-hoc-khong-phep
Nay buộc thôi học đối với những sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế kể từ học kỳ II năm học 2020 – 2021 (danh sách kèm theo). Lý do: Nghỉ học không phép quá thời gian quy định. Chi tiết...
thong-bao-nop-hoc-phi-hoc-ky-ii-nam-hoc-2020-2021-60ab0c5244ed7
Nhằm bảo đảm cho việc thu và nộp học phí theo đúng quy định, Trường thông báo cho Lãnh đạo các khoa, phòng Đào tạo, phòng Công tác Sinh viên và toàn thể sinh viên các khóa về kế hoạch nộp học phí học kỳ II, năm học 2020-2021 như sau: Chi tiết...
thong-bao-thay-doi-hinh-thuc-danh-gia-ket-thuc-hoc-phan-hoc-ky-ii-iii-dot-2-nam-hoc-2020-2021
Trường thông báo thay đổi hình thức đánh giá kết thúc học phần học kỳ II, III năm học 2020-2021 cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-bang-dai-hoc-thu-hai-nam-2021-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo tuyển sinh đại học (bằng đại học thứ hai) năm 2021 cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-hoi-thao-xay-dung-cac-khoa-hoc-truc-tuyen
Trong khuôn khổ dự án "Cải thiện và khai thác hiệu quả hệ thống đào tạo E-learning tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế", nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trực tuyến tại trường, trường Đại học Ngoại ngữ sẽ tổ chức Hội thảo về xay dựng các khóa học trực tuyến, vui lòng xem toàn văn thông báo trong file đính kèm. Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 18
Tổng số lượt xem trang này: 2.448
Tổng số lượt truy cập: 9.814.396