THÔNG BÁO
thong-bao-nhan-chung-chi-nang-luc-tieng-trung-hsk-hskk-60a1db5526fac
Hiên nay chứng chỉ Năng lực Tiếng Trung (HSK, HSKK) thi ngày 20/3/2021 tại trường Đại học Ngoại ngữ, đại học Huế đã có, các bạn đến văn phòng khoa tiếng Trung để nhận, khi đi nhận chứng chỉ cần đem theo phiếu dự thi (bản gốc). Chi tiết...
thong-bao-thi-hskhskk-dot-72021-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế phối hợp với Ủy Ban Hán ngữ Quốc gia Trung Quốc tổ chức kỳ thi Năng lực Tiếng Trung (HSK, HSKK) tại khu vực miền Trung Việt Nam. Thông tin cụ thể như sau: (xem chi tiết toàn văn thông báo trong file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-ban-hanh-quy-dinh-quan-ly-va-cap-phat-van-bang-cua-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo ban hành "Quy định quản lý và cấp phát văn bằng của trường", vui lòng xem toàn văn thông báo trong file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-tuyen-sinh-hoc-cung-luc-hai-chuong-trinh-dai-hoc-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue-nam-2021
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo tuyển sinh học cùng lúc hai chương trình đại học  tại trường năm 2021, cụ thể như sau: Chi tiết...
tang-cuong-cac-bien-phap-phong-chong-dich-covid-19
Thực hiện Công văn số 1743/BGDĐT-GDTC ngày 29/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, Thông báo số 54/TB-BCĐ ngày 6/5/2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế, Đại học Huế yêu cầu: Chi tiết...
thong-bao-xet-chon-hoc-bong-scranton-nam-hoc-2020-2021
Trường tổ chức xét chọn học bổng Scranton năm học 2020-2021, đề nghị các khoa triển khai xét chọn và giới thiệu sinh viên. Cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-nop-hoc-phi-hoc-ky-ii-nam-hoc-2020-2021
Nhằm bảo đảm cho việc thu và nộp học phí theo đúng quy định, Trường thông báo cho Lãnh đạo các khoa, phòng Đào tạo, phòng Công tác Sinh viên và toàn thể sinh viên các khóa về kế hoạch nộp học phí học kỳ II, năm học 2020-2021 như sau: Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-sinh-vien-nghi-hoc-khong-co-ly-do
Trong học kỳ II năm học 2020 – 2021, Trường đã thống kê số lượng sinh viên nghỉ học không có lý do (danh sách kèm theo). Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-hoi-thao-quoc-te-nghien-cuu-lien-nganh-ve-ngon-ngu-va-giang-day-ngon-ngu-lan-thu-vii
Tiếp nối thành công của các kỳ Hội thảo hàng năm, Hội thảo quốc tế Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần thứ VII năm 2021 sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế vào ngày 26-27 tháng 11 năm 2021. Chi tiết...
thong-bao-xet-ket-qua-ren-luyen-hoc-ky-1-nam-hoc-2020-2021
Để triển khai về việc xét kết quả rèn luyện học kỳ 1 năm học 2020-2021, nhà trường đề nghị Ban cán sự các lớp truyền thống tải các thông báo và biểu mẫu liên quan, đọc kỹ các hướng dẫn, quy chế mới ban hành để tiến hành họp xét và nộp theo đúng thời gian quy định. Chi tiết...
thong-bao-cac-quyet-dinh-ky-luat-sinh-vien-hoc-ky-1-nam-hoc-2020-2021
Căn cứ vào kết luận của Hội đồng xét kỷ luật sinh viên họp ngày 31 tháng 03 năm 2021, trường thông báo các quyết định kỷ luật sinh viên học kỳ 1, năm học 2020-2021 cụ thể như sau: (xem toàn văn các quyết định trong file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-to-chuc-tap-huan-phuong-phap-nghien-cuu-khoa-hoc-cho-can-bo-tre-hoc-vien-cao-hoc-va-sinh-vien-nam-2021
Thực hiện nhiệm vụ Khoa học Công nghệ năm 2021, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch tổ chức Tập huấn Phương pháp Nghiên cứu Khoa học cho cán bộ trẻ, học viên cao học và sinh viên năm 2021 như sau: Chi tiết...
thong-bao-de-an-tuyen-sinh-loai-hinh-bang-dai-hoc-thu-2-va-lien-thong-tu-cao-dang-len-dai-hoc-nam-2021
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo đề án tuyển sinh loại hình bằng đại học thứ 2 và liên thông từ cao đẳng lên đại học năm 2021 cụ thể như sau: (vui lòng xem toàn văn đề án trong file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-thu-hoc-phi-mon-hoc-gdtc-hoc-ky-ii-nam-hoc-2020-2021
Đại học Huế thông báo kế hoạch thu học phí môn học Giáo dục thể chất, cụ thể như sau (xem chi tiết toàn văn thông báo ở file đính kèm) Chi tiết...
quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-quy-doi-diem-cac-chung-chi-ngoai-ngu-quoc-te-thanh-cac-bac-tuong-duong-theo-khung-nlnn-6-bac-dung-cho-viet-nam
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo Quyết định ban hành quy định quy đổi điểm các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế thành các bậc tương đương theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam. Vui lòng xem toàn văn Quyết định  tại file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-ket-qua-xet-tuyen-vong-2-ky-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2020
Căn cứ Quyết định số 186/QĐ-ĐHNN ngày 15 tháng 03 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế về việc công nhận kết quả xét tuyển, kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020; Hội đồng tuyển dụng thông báo một số nội dung sau: (Vui lòng xem toàn văn thông báo trong file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-to-chuc-ky-thi-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-tieng-nhat-jlpt-ngay-thi-04072021-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Thực hiện kế hoạch tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Nhật JLPT tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế trong năm 2021, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế phối hợp với Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Nhật JLPT vào tháng 07/2021 như sau: Chi tiết...
thong-bao-lich-thi-va-danh-sach-sinh-vien-duoc-xet-tham-gia-ky-thi-phu-sau-ky-thi-kthp-hoc-ky-1-nam-hoc-2020-2021
Sinh viên theo dõi Lịch thi và Danh sách sinh viên được xét tham gia Kỳ thi phụ trong file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-lich-xet-tuyen-vong-2-ky-thi-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2020
Hội đồng tuyển dụng viên chức, Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo đến các ứng viên lịch xét tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2020 cụ thể như sau: (xem chi tiết trong file đính kèm) Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 11
Tổng số lượt xem trang này: 1.909
Tổng số lượt truy cập: 9.814.402