BAN LÃNH ĐẠO TRƯỜNG

 

Chức vụ

SĐT

I. BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ 

TS. Bảo Khâm

Hiệu trưởng, Bí Thư Đảng ủy

0234.3830.676

TS. Phạm Thị Hồng Nhung

P. Hiệu trưởng, PBT Đảng ủy

0234.3846.862

TS. Nguyễn Tình

P.Hiệu trưởng,  TV Đảng ủy

0234.3830.679

II. CÁC ĐƠN VỊ CHỨC NĂNG

1. Phòng Tổ Chức - Hành chính 

ThS. Lê Thanh Hoàng

Trưởng Phòng

0234.3834.777

ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Phó Trưởng Phòng

0234.3834.777

ThS. Nguyễn Thị Hoài Thu

Phó Trưởng Phòng

0234.3830.677

2. Phòng Đào tạo 

ThS.Phan Thanh Tiến

Phó Trưởng Phòng

0234.3830.678

ThS.Nguyễn Thị Thu Hiền

Phó Trưởng Phòng

0234.3830.678

3. Phòng CTHSSV 

ThS.Phạm Anh Huy

Trưởng Phòng

0234.3830.720

ThS.Trần Quyết Chiến

Phó Trưởng Phòng

0234.3938.295

ThS. Nguyễn Cơ Tuấn

Phó Trưởng Phòng

0234.3830.720

4. Phòng KHCNHTQT 

TS. Trương Hoàng Lê

Trưởng Phòng

0234.3830.722

ThS. Lại Quốc Lộc

Phó Trưởng Phòng

0234.3830.722

ThS. Lê Thị Thanh Hải

Phó Trưởng Phòng

0234.3830.722

5. Phòng Kế hoạch – Tài chính 

ThS. Lê Nữ Minh Thảo

Trưởng Phòng

0234.3830.721

ThS. Nguyễn Diệu Phương

Phó Trưởng Phòng

0234.3830.721

6. Phòng KTĐBCLGD

 

 

TS. Nguyễn Hồ Hoàng Thủy

Trưởng Phòng

0234.3817.300

ThS. Lê Thị Phương Chi

Phó Trưởng Phòng

0234.3817.300

ThS. Nguyễn Bạch Nga

Phó Trưởng Phòng

0234.3817.300

7. Phòng Cơ sở Vật chất 

ThS. Dương Minh Hùng

Trưởng Phòng

0234.3834.688

ThS. Nguyễn Sơn

Phó Trưởng Phòng

0234.3817.348

8. Tổ TT-PC-TĐ-KT

ThS. Lê Thị Kim Thanh

Tổ trưởng

0234.3823.392

III. CÁC ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

1. Khoa Tiếng Anh 

TS. Trương Bạch Lê

Trưởng khoa

0234.3846.970

TS. Trần Quang Ngọc Thúy

Phó Trưởng khoa

0234.3846.970

ThS. Trần Thị Thu Sương

Phó Trưởng khoa

0234.3846.970

2. Khoa Tiếng Nga 

ThS. Lại Thị Minh Nguyệt

P.Trưởng khoa, Phụ trách khoa

0234.3823.313

ThS. Thái Thị Ánh Chi

Phó Trưởng khoa

0234.3823.313

3. Khoa Tiếng Pháp 

TS. Phạm Anh Tú

Trưởng khoa

0234.3.823.193

TS. Trần Thị Kim Trâm

Phó Trưởng khoa

0234.3.823.193

4. Khoa Tiếng Trung

TS. Liêu Linh Chuyên

Trưởng khoa

0234.3823.392

ThS. Nguyễn Thị Linh Tú

Phó Trưởng khoa

0234.3823.392

5. Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành

ThS. Hà Huy Kỷ

Trưởng khoa

0234.3846.971

ThS. Lê Thị Thanh Chi

Phó Trưởng khoa

0234.3846.971

ThS. Nguyễn Thị Hồng Duyên

Phó Trưởng khoa

0234.3846.971

6. Khoa Ngôn Ngữ & Văn Hoá Nhật Bản

TS. Nguyễn Thị Hương Trà

Trưởng khoa

0234.3830.723

ThS. Hồ Đặng Mỹ An

Phó Trưởng khoa

0234.3830.723

7. Khoa Quốc Tế Học 

TS. Hồ Thị Mỹ Hậu

Trưởng khoa

0234.3817.302

ThS. Trần Thị Thanh Ngọc

Phó Trưởng khoa

0234.3817.302

8. Khoa Việt Nam Học

TS. Đỗ Thị Xuân Dung

Trưởng khoa

0234.3834.766

ThS. Lê Lâm Thi

Phó Trưởng khoa

0234.3834.766

9. Khoa Ngôn Ngữ & Văn Hàn Quốc

 

 

ThS. Đinh Thị Thu Hiền

P.Trưởng khoa, Phụ trách khoa

0234.3830.724

ThS. Trần Thị Huyền

Phó Trưởng khoa

0234.3830.724

IV. ĐƠN VỊ ĐOÀN THỂ

1. Đoàn Thanh Niên

ThS. Bùi Hữu Hùng

Bí Thư

0234.3932.077

ThS. Phan Đình Ngọc Châu

Phó Bí Thư

0234.3932.077

ThS. Trần Thị Xuân

Phó Bí Thư

0234.3932.077

2. Hội Sinh Viên

ThS. Phan Đình Ngọc Châu

Bí Thư

0234.3932.077

CN. Nguyễn Trọng Thế Ánh

Phó Bí Thư

0234.3932.077

SV. Cao Nguyễn Quỳnh

Phó Bí Thư

0234.3932.077

V. CÁC TRUNG TÂM TRỰC THUỘC

1. Trung tâm Thông tin - Thư viện

ThS. Cao Thị Xuân Liên

Giám đốc

0234.3828.435

ThS. Trần Nguyễn Thị Diệu Tín

Phó Giám đốc

0234.3828.435

2. Trung tâm Biên – Phiên dịch

PGS.TS. Phạm Thị Hồng Nhung

Giám đốc

0234.3846.862

3. Trung tâm Ngoại ngữ

TS. Bảo Khâm

Giám đốc

0234.3827.050

4. Trung tâm Biên soạn & Phát hành tài liệu dạy học

TS. Bảo Khâm

Giám đốc

0234.3830.676

5. Trung tâm Nghiên cứu - Ứng dụng NN và VH

PGS.TS. Phạm Thị Hồng Nhung

Giám đốc

0234.3846.862

TS. Liêu Linh Chuyên

Phó Giám đốc

0234.3938.294

TS. Trần Quang Ngọc Thúy

Phó Giám đốc

0234.3938.294

6. Trung tâm tư vấn và hỗ trợ sinh viên

TS. Nguyễn Tình

Giám đốc

0234.3830.679


 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 41
Tổng số lượt xem trang này: 1.392
Tổng số lượt truy cập: 5.291.155