Báo cáo tiểu luận tổng quan cho Nghiên cứu sinh khóa năm 2013-2016 và bảo vệ chuyên đề 1 cho Nghiên cứu sinh khóa năm 2014-2017 Chuyên ngành: Lý luận và PPDH bộ môn tiếng Anh 20-09-2016

Thực hiện kế hoạch đào tạo, Phòng Đào tạo thông báo cho các Thành viên Hội đồng và các Nghiên cứu sinh về công tác tổ chức báo cáo tiểu luận tổng quan cho Nghiên cứu sinh khóa năm 2013-2016 và bảo vệ chuyên đề thứ 1 cho NCS khóa 2014-2017, cụ thể như sau:

Thời gian trình bày  : 13h30  ngày 26 tháng 9 năm 2016

Địa điểm : Phòng Hội thảo 1 - Trường Đại học Ngoại ngữ

Thành phần :

- Thành viên Hội đồng

-  Nghiên cứu sinh khóa 2013-2016 & NCS khóa 2014-2017

-  Các NCS của trường, các học viên Cao học có quan tâm

                                               

Nhiệm vụ thực hiện:

Stt

Thời gian

Nội dung

Số lượng

Đơn vị

phụ trách

1

16.9.2016

 

 

Nghiên cứu sinh nộp bản thảo chuyên đề

 

06 bản/ 01 NCS

 

Khoa tiếng Anh (cô Thanh Thảo)

2

26.9.2016

 

Báo cáo tiểu luận tổng quan và Bảo vệ chuyên đề 1

 

Lưu ý:

Nghiên cứu sinh phải hoàn thành các khoản học phí và kinh phí của khóa học. 

(mọi chi tiết xem file đính kèm)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 26
Tổng số lượt xem trang này: 1.687
Tổng số lượt truy cập: 8.032.393