DANH MỤC ĐỀ TÀI KH & CN CẤP BỘ NĂM 2007

 

STT

Họ và tên

Tên đề tài

Mã số

1

ThS. Lê Văn Thăng KHCN-HTQT

Nghiên cứu ảnh hưởng của từ mới trong tiếng Hán đối với tiếng Việt giai đoạn sau cải cách mở cửa

B2007-ĐHH07-06

2

ThS. Liêu Vĩnh Dũng

Khoa tiếng Trung

Thực trạng và giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân ngoại ngữ Trường Đại học Ngoại ngữ Huế

B2007-ĐHH07-04

3

CN. Lê Thanh Bình

Khoa tiếng Trung

Khảo sát các bản dịch đường thi trong chương trình văn học ở trường phổ thông từ góc nhìn lí thuyết hiện đại

B2007-ĐHH07-04

4

ThS. Phan Thị Kim Liên

Khoa tiếng Pháp

Công cụ đánh giá trong dạy – học thực hành tiếng Pháp

B2007-ĐHH07-09

5

ThS. Lê Thị Thanh Hoa

Khoa tiếng Anh

Các vấn đề văn hoá trong dạy học các kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh cho sinh viên tiếng Anh chuyên ngữ

B2007-ĐHH07-08

6

TS. Nguyễn Thị Ngân Hà

Khoa tiếng Pháp

Nghiên cứu dạy/học dịch văn bản chuyên ngành kinh tế, tài chính cho sinh viên chuyên ngữ Pháp Văn

B2007-ĐHH07-07

 


 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 23
Tổng số lượt xem trang này: 701
Tổng số lượt truy cập: 5.291.280