DANH MỤC ĐỀ TÀI KH & CN CẤP BỘ NĂM 2008

 

Stt

Chủ nhiệm đề tài

Tên đề tài

Mã số

1

Chủ nhiệm đề tài:

TS. Nguyễn Tư Sơn

Trưởng Phòng TC-HC

CB phối hợp:

1. Th. Nguyễn Hồng Dũng

Trường ĐHKH Huế

2. TS. Vũ Yến Sơn

ĐHNN Huế

Thi pháp văn xuôi Tringhis Aimatốp

 

B2008-DHH07-12

2

Chủ nhiệm đề tài:

ThS. Nguyễn Thị Linh Tú

CBGD khoa Tiếng Trung

CB phối hợp:

1. CN. Trần Thị Thu Hà

2. CN. Dương Thị Kim Hằng

CBGD khoa tiếng Trung, ĐHNN Huế

Nghiên cứu những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của âm Hán – Việt trong quá trình dạy và học tiếng Hán tại các trường Đại học trực thuộc Đại học Huế

 

B2008-DHH07-13

3

Chủ nhiệm đề tài:

ThS. Nguyễn Thị Thanh Bình

Phó Trưởng khoa Tiếng Nga

CB phối hợp:

1. ThS. Lại Thị Minh Nguyệt

CBGD khoa tiếng Nga, ĐHNN Huế

2. Trần Thị Thanh

Trường ĐHKH Huế

So sánh đối chiếu hệ thống ngữ điệu tiếng Nga và tiếng Việt từ

gốc độ ngữ dụng học

 

B2008-DHH07-15

 

4

Chủ nhiệm đề tài:

ThS. Trần Minh Đức

CBGD khoa Tiếng Pháp

CB phối hợp:

1. TS. Trương Hoàng Lê

CBGD khoa tiếng Pháp, ĐHNN Huế

Thách thức trong dạy và học văn hoá : vấn đề và giải pháp Trường hợp khoa tiếng Pháp-Đại học ngoại ngữ Huế .

 

B2008-DHH07-14

 

5

Chủ nhiệm đề tài:

TS. Lê Phạm Hoài Hương

CBGD khoa Tiếng Anh

 

Nghiên cứu việc học tiếng Anh theo hoạt động nhóm trong các môn kỹ năng cơ bản ở bậc đại học.

 

B2008-DHH07-10

 

6

Chủ nhiệm đề tài:

ThS. Nguyễn Thị Hương Huế

CBGD khoa Tiếng Pháp

CB phối hợp:

1. ThS. Trần Thị Kim Trâm

CBGD khoa tiếng Pháp, ĐHNN Huế

Nghiên cứu dạy/học tiếng Pháp chuyên ngành du lịch cho sinh viên chuyên ngữ khoa tiếng Pháp trường Đại học Ngoại ngữ Huế.

 

B2008-DHH07-11

 


 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 13
Tổng số lượt xem trang này: 756
Tổng số lượt truy cập: 5.294.595