DANH MỤC ĐỀ TÀI KH & CN CẤP BỘ NĂM 2009

 

Stt

Chủ nhiệm đề tài

Tên đề tài

Mã số

1

Chủ nhiệm đề tài:

TS. Vũ Yến Sơn

Trưởng Khoa tiếng Nga

CB phối hợp:

1. Th. Đặng Thị Kim Dung

ĐHNN Huế

Đặc sắc nghệ thuật tiểu thuyết của Dostoievski trong dạy – học tiếng Nga chuyên ngữ

 

B2009-DHH07-16

 

2

Chủ nhiệm đề tài:

ThS. Đỗ Thị Xuân Dung

Trưởng phòng KHCN-HTQT

CB phối hợp:

1. ThS. Cái Ngọc Duy Anh

 

Khoa TACN

Nghiên cứu thực trạng và nhu cầu sử dụng tiếng Anh tại các công sở của tỉnh TTH và giải pháp cho việc đào tạo tiếng Anh tại ĐHH

 

B2009-DHH07-17

3

Chủ nhiệm đề tài:

ThS. Trần Quang Ngọc Thuý

CBGD khao tiếng Anh

CB phối hợp:

1. ThS. Nguyễn Văn Huy, ĐHNN Huế

 

Sử dụng bộ sưu tập tài liệu học có tự nhận xét của người học trong các môn hoch kỹ năng thực hành nói và viết tiếng Anh

 

B2009-DHH07-18

 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 12
Tổng số lượt xem trang này: 697
Tổng số lượt truy cập: 5.285.823