DANH MỤC ĐỀ TÀI KH & CN CẤP BỘ NĂM 2010

 

Stt

Chủ nhiệm đề tài

Tên đề tài

Mã số

1

ThS.  Ng Thị Hương Trà

Trưởng Khoa Tiếng Nhật

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp giảng dạy tiếng Nhật tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế .

 

Mãsố:B2010-DHH07-20

 

2

ThS. Võ Thị Mai Hoa, Phó Trưởng Khoa Tiếng Trung

Khảo sát thực trạng học ngoại ngữ không chuyên của sinh viên các trường đại học trực thuộc Đại học Huế và một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng học ngoại ngữ không chuyên hiện nay »

 

Mãsố:B2010-DHH07-19

 

3

PGS. TS. Trương Viên. CBGD khoa tiếng Anh

Nghiên cứu việc sử dụng các công cụ phát triển nghiệp vụ của giáo viên tiếng Anh trung học phổ thông tại Thừa Thiên Huế »

 

Mãsố:B2010-DHH07-21

 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 9
Tổng số lượt xem trang này: 768
Tổng số lượt truy cập: 5.294.511