DANH MỤC ĐỀ TÀI KH & CN CẤP BỘ NĂM 2005

 

STT

Họ và tên

Tên đề tài

Mã số

1

TS.Lê Đức Quang Khoa tiếng Pháp

Cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng môn thực hành Dịch trong giảng dạy tiếng Pháp trước tình hình mới

B2005-09-09-NN

2

PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Hải

 Khoa tiếng Trung

Một số vấn đề thi pháp tiểu thuyết Minh – Thanh

B2005-09-08-NN

3

TS. Dương Thị Hoàng Oanh

Khoa Tiếng Anh

Vấn đề kiểm tra và đánh giá bằng hình thức nói các môn học tiếng Anh chuyên ngữ tại Đại học Huế

B2005-07-13-NN

4

ThS. Lê Thị Thanh Hoa

 Khoa Tiếng Anh

Dạy và học các học phần văn hóa trong đào tạo tiếng Anh chuyên ngữ tại Đại học Huế: Thực trạng và ý kiến đề xuất

B2005-07-14-NN

5

CN. Lê Thị Thanh Lam

Khoa Tiếng Nga

Một số giải pháp nhằm phát huy khả năng hình thành và củng cố kỹ năng nói cho sinh viên tiếng Nga chuyên ngữ giai đoạn đầu ở Đại học Huế

B2005-09-10-NN


 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 13
Tổng số lượt xem trang này: 825
Tổng số lượt truy cập: 5.294.605