DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKH CẤP BỘ NĂM 2016

 

Stt

Chủ nhiệm đề tài

Tên đề tài

Mã số

1

TS Liêu Linh Chuyên

Khoa tiếng Trung

Nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy học Hán ngữ đạt chuẩn cấp độ 3 (B1) cho sinh viên không chuyên ngữ của các trường Đại học thuộc Đại học Huế.

Mã số: B2016 - ĐHH19

 


 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 8
Tổng số lượt xem trang này: 875
Tổng số lượt truy cập: 5.291.081