DANH MỤC ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ NĂM 2017

 

Stt

Chủ nhiệm đề tài

Tên đề tài

1

TS. Tôn Nữ Như Hương

Khoa tiếng Anh

Tác động của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 đến hoạt động dạy và học tiếng Anh các cấp tiểu học ở 6 tỉnh Bắc Trung Bộ

2

ThS. Lê Thị Thanh Hải.

Phó trưởng phòng KH,CN&HTQT

 

Nghiên cứu hoạt động ứng dụng Khung tham chiếu châu Âu về ngôn ngữ trong kiểm tra đánh giá tiếng Anh – Trường hợp áp dụng cho Đại học Huế

                                                                                                             


 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 11
Tổng số lượt xem trang này: 1.071
Tổng số lượt truy cập: 5.285.718