DANH MỤC ĐỀ TÀI KH & CN CẤP BỘ TRỌNG ĐIỂM

 NĂM 2009

 

Stt

Chủ nhiệm đề tài

Tên đề tài

Mã số

1

PGS.TS. Trần Văn Phước

Hiệu trưởng

Xác định nhu cầu và giải pháp đáp ứng nhu cầu nhân lực về Ngoại ngữ của các doanh nghiệp thuộc các tỉnh Bắc Trung Bộ Việt Nam.

 

Mã số: B2010-2012TD

 

                                                                                                            


 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 10
Tổng số lượt xem trang này: 687
Tổng số lượt truy cập: 5.294.559