DANH MỤC ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐHH NĂM 2012

 

Stt

Chủ nhiệm đề tài

Tên đề tài

Đơn vị

Mã số

Ghi chú

1

TS. Nguyễn Tình

 

Đào tạo theo học chế tín chỉ tại Đại học Huế - Thực trạng và giải pháp về đổi mới phương pháp dạy của GV và phương pháp học của sinh viên

Phòng

Đào tạo

ĐHH2012-07-02

2012-2014

2

ThS. Phan Thanh Tiến

 

Hệ thống các biện pháp đảm bảo chất lượng hoạt động đào tạo Đại học hệ không chính quy ở Trường ĐHNN-ĐHH

Phòng

Đào tạo

ĐHH2012-07-03

2012-2014

3

TS. Phạm Thị Hồng Nhung

 

Nghiên cứu hoạt động giảng dạy tiếng Anh ở các Trường tiểu học tỉnh Thừa Thiên Huế Đề xuất giải pháp hỗ trợ lộ trình phổ cập tiếng Anh bậc tiểu học của Bộ GD-ĐT

Ban

giám hiệu

DHH2012-07-04

2012-2014

4

TS. Lê Tiến Dũng

 

Khảo sát các thông tin phản hồi thu thập được và đề xuất các biện pháp đảm bảo chất lượng giáo dục Trường ĐHNN.

Phòng KT&ĐBCL

DHH2012-07-05

2012-2014

5

ThS. Đỗ Thị Xuân Dung

 

Nghiên cứu thử nghiệm khóa học tiếng Anh công sở theo nhu cầu của người học trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế

Phòng KHCN-HTQT

DHH2012-07-06

2012-2014

6

TS.  Liêu Linh Chuyên

 

Đối sánh hệ thống dấu câu tiếng Hán Hiện đại và Tiếng Việt

Khoa

tiếng Trung

DHH2012-07-07

2012-2014

 


 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 12
Tổng số lượt xem trang này: 759
Tổng số lượt truy cập: 5.294.429