DANH MỤC ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐHH NĂM 2013

 

Stt

Chủ nhiệm đề tài

Tên đề tài

Đơn vị

Mã số

Ghi chú

1

TS. Nguyễn Tư Sơn

Đối chiếu đặc điểm ngôn ngữ - văn hóa của hành vi cám ơn trong tiếng Nga và tiếng Việt

Khoa tiếng Nga

DHH2013-07-08

2013-2015

2

TS. Trần Thị Kim Trâm

Dạy/học tiếng Pháp-ngoại ngữ hai trong tình hình mới tại trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học Huế. Thách thức và giải pháp

Khoa tiếng Pháp

DHH2013-07-09

2013-2015

3

PGS.TS.Trương Viên

Nhận thức và thực tế việc đánh giá hiệu quả học phần ngành tiếng Anh tại Đại học Huế từ phía giáo viên và sinh viên

Khoa tiếng Anh

DHH2013-07-10

2013-2015

4

ThS. Trần Thị Thu Ba

ng dụng công nghệ thông tin để rèn luyện kỹ năng tự học cho sinh viên năm thứ nhất (thi đầu vào không phải khối D3) Khoa Tiếng Pháp

Khoa tiếng Pháp

DHH2013-07-11

2013-2015


 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 10
Tổng số lượt xem trang này: 784
Tổng số lượt truy cập: 5.294.422