DANH MỤC ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐHH NĂM 2014

 

Stt

Chủ nhiệm đề tài

Tên đề tài

Đơn vị

Mã số

Ghi chú

1

TS. Vũ Yến Sơn

Đối chiếu cách xưng hô tiếng Nga-tiếng Việt qua hai bình diện ngôn ngữ và văn hóa trong các chủ đề du lịch thường gặp

Khoa tiếng Nga

ĐHH2014-07-12

2014-2016

2

ThS. Liêu Vĩnh Dũng

Xây dựng kỹ thuật dịch Hán – Việt từ góc độ ngữ pháp

 

Khoa tiếng Trung

ĐHH2014-07-13

2014-2016

3

PGS.TS. Trần Văn Phước

Đặc điểm ngôn ngữ - xã hội của các từ ngữ vay mượn có nguồn gốc từ tiếng Anh được sử dụng trong một số báo chí bằng tiếng Việt tại Việt Nam hiện nay

Ban giám hiệu

ĐHH2014-07-14

2014-2016

4

TS. Bảo Khâm

Đánh giá việc thực hiện chương trình tiếng Anh tăng cường trực tuyến triển khai cho 05 ngành đào tạo tại Đại học Huế

Ban giám hiệu

ĐHH2014-07-15

2014-2016

5

ThS. Nguyễn Vũ Quỳnh Như

Nghiên cứu về thực trạng kiểm tra đánh giá năng lực ngôn ngữ trẻ em tại các trường tiểu học thành phố Huế

Khoa tiếng Anh

ĐHH2014-07-16

2014-2016

6

TS. Trương Bạch Lê

Nghiên cứu nhu cầu phát triển nghiệp vụ của giáo viên tiếng Anh chuyên ngành (TACN) tại Thừa Thiên Huế-Đề xuất phương án hỗ trợ thực hiện đề án ngoại ngữ quốc gia 2020

Khoa tiếng Anh

ĐHH2014-07-17

2014-2016

 


 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 21
Tổng số lượt xem trang này: 781
Tổng số lượt truy cập: 5.305.971