DANH MỤC ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐHH NĂM 2015

 

Stt

Chủ nhiệm đề tài

Tên đề tài

Đơn vị

Mã số

Ghi chú

1

TS. Trương Hoàng Lê

Phát triển năng lực diễn ngôn cho sinh viên chuyên ngành tiếng Pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy-học các môn Nói và Viết theo khung quy chiếu Châu Âu về ngôn ngữ

Phòng KH,CN&HTQT

DHH2015-07-18

2015-2017

2

TS. Nguyễn Thị Hương Huế.

 

Nghiên cứu việc dạy/học tiếng Pháp giảm căng thẳng cho sinh viên chuyên ngữ khoa Tiếng Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

Khoa tiếng Pháp

DHH2015-07-19

2015-2017

 


 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 17
Tổng số lượt xem trang này: 796
Tổng số lượt truy cập: 5.305.869